Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Održan sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/11/2017 12:08:30Obaveštavamo Vas da je 14.11.2017.godine u prostorijama Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja održan sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca i predstavnici reprezentativnih sindikata.


Sindikat je ukazao na činjenicu da Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017) ne prepoznaje sva radna mesta, kao i da ne prepoznaje specifičnosti pojedinih radnih mesta koje su uslov za adekvatno vrednovanje istih i s tim u vezi svrstavanja u platne grupe, odnosno platne razrede.


Dogovoreno je da sindikati dostave konkretne primedbe, nakon čega se razgovori na ovu temu nastavlјaju naredne nedelјe.
ČESTITKA POVODOM SLAVE SVETI VRAČI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/11/2017 12:05:40
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije svim lekarima čestita slavu Sveti Vrači, uz želјu za unapređenjem uslova rada i pobolјšanjem materijalnog položaja svih zaposlenih koji se bave ovom humanom profesijom.

Održan prvi sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/11/2017 14:00:04
Obaveštavamo Vas da je danas u prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu održan prvi sastanak Radne grupe za vrednovanje radnih mesta u socijalnoj zaštiti. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici poslodavaca, kao i predstavnici našeg Sindikata. Sindikat je iskazao jasan stav da se svako radno mesto mora vrednovati shodno težini posla koji se obavlјa u socijalnoj zaštiti, kao i da se moraju precizno definisati kriterijumi i merila za vrednovanje radnih mesta.

Javnim službama koje se finansiraju iz budžeta RS preporučeno da koriste mogućnost učešća miritelјa u kolektivnom pregovaranju

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/11/2017 14:06:12
Obaveštavamo Vas da je dana 27.oktobra 2017. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 96/2017, objavlјen Zaklјučak Vlade Republike Srbije broj 11-10175/2017-1 kojim se preporučuje javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje da koriste mogućnost učešća miritelјa u kolektivnom pregovaranju u skladu sa zakonom.

INICIJATIVA ZA OTPOČINјANјE PREGOVORA I ZAKLjUČIVANјE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/10/2017 11:49:28
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, kao reprezentativni sindikat u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije Vam upućuje inicijativu za otpočinjanje pregovora i zaklјučivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite. Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015), shodno članu 90. stav 2. stupio je snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno dana 31.01.2015.godine. Stavom 1. istog člana propisano je da se ugovor zaklјučuje na period od tri godine, počev od dana njegovog stupanja na snagu.

VAŽNO OBAVEŠTENјE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/10/2017 10:29:13
Obaveštavamo Vas da je juče u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici Radne grupe za vrednovanje radnih mesta, predstavnici Ministarstva zdravlјa i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici reprezentativnih sindikata koji učestvuju u radu Socijalno-ekonomskog saveta. Razgovarano je o vrednovanju radnih mesta u zdravstvu. Sindikat insistira da se zadrži postojeći odnos između plata (odnos između najniže i najviše plate da ostane 1:5), kao i da se svi zaposleni vrednuju u skladu sa težinom poslova koje obavlјaju u zdravstvu.

Seminar Sekcije mladih "PODSTICANJE AKTIVNOG UČEŠĆA SINDIKATA ZDRAVSTVENOG SEKTORA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA"

Objavio Administrator in Aktivnosti · 20/10/2017 14:17:12
U organizaciji Sekcije mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 12.10.2017. godine održan je edukativni seminar na temu „Podsticanje aktivnog učešća sindikata zdravstvenog sektora u procesu donošenja odluka“. Predsednik Dr Zoran Savić je napravio osvrt na zaposlene u sistemu zdravstva i to kroz profesionalne grupe, radničke probleme, uslove rada uzimajući u obzir privatni sektor zaštite zdravlja i kolektivni ugovor kao instrument uz koji mogu da se razmatraju izazovi restrukturalizacije. Obzirom na težnju Republike Srbije ka Evropskoj uniji, u okviru seminara predavanje je održala i g-đa Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja o upoznavanju sa direktivama i harmonizaciji srpskog legislativnog okvira sa EU.

ODGOVOR MUP-A NA ZAHTEV SINDIKATA ZA IZMENU KRIVIČNOG ZAKONIKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/10/2017 09:47:20
Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavili ste zahtev za iniciranje izmena Krivičnog zakonika i postavlјanje pojačanog obezbeđenja u svim ustanovama socijalne zaštite, povodom tragičnog događaja koji se desio ispred Centra za socijalni rad u Rakovici. U vezi sa tim, obaveštavamo Vas da Ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom, preduzima mere pojačane bezbednosne zaštite lica i imovine u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, kroz:

VLADA REPUBLIKE SRBIJE NAJAVILA UVEĆANјE PLATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/10/2017 14:07:29
Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić najavila je povećanje plata zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite za 10%. To dalјe znači, da će se osnovica za obračun i isplatu plate zaposlenima koja sada iznosi 2.561,23 uvećati za 10%, odnosno da će zaposleni imati nominalno veću platu za nešto više od 7% u odnosu na nivo plata koji su imali pre smanjenja. Sindikat nastavlјa aktivnosti u cilјu pobolјšanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih. Podsećamo da bi uskoro trebalo da otpočnu pregovori za zaklјučivanje PKU za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite i aktivnosti na vrednovanju radnih mesta, kao i aktivnosti vezano za donošenje sistemskih zakona.

U organizaciji Republičkog odbora Sindikata održana je svečana sednica povodom obeležavanja Dana Sindikata

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/10/2017 10:39:04
U organizaciji Republičkog odbora Sindikata, 15. oktobra 2017.godine održana je svečana sednica povodom obeležavanja Dana Sindikata, dana kada je pre 26. godina usvojen prvi Statut Sindikata. Sednica je održana u Borskom okrugu, koji je ove godine bio domaćin. Ovom prilikom učesnici su obišli RTB Bor i upoznali se istorijom rudnika, uslovima rada, kao i načinom eksploatacije rudnih bogatstava.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu