Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENјE O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA NA POVEĆANјU PLATA ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 25/11/2019 14:44:44

Zbog velikog interesovanja članova, zaposlenih zdravstvenih saradnika, izveštavamo Vas o genezi aktivnosti Sindikata na povećanju plata zdravstvenim saradnicima.Predstavnici Sindikata su obavili više razgovora sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa i Ministarstva finansija vezano za povećanje plata zdravstvenim saradnicima.
Insistirali smo da povećanje plata zdravstvenim saradnicima bude u procentualnom iznosu kao za zdravstvene radnike.
Odmah po saznanju da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu nalazi u skupštinskoj proceduri, uputili smo resornim ministarstvima urgenciju za postupanje, na način da u navedenom zakonu budu taksativno pobrojani i zdravstveni saradnici.

Obzirom da je zakon usvojen, a zdravstveni saradnici u istom nisu navedeni, Sindikat je uputio više dopisa koje Vam dostavlјamo u prilogu na uvid.

U vezi sa tim, sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa su obavlјena i dva sastanka.
Očekujemo da se Ministarstvo finansija i zvanično oglasi povodom upućenog opravdanog zahteva Sindikata i svojim mišlјenjem ispravi nepravdu prema zaposlenim zdravstvenim saradnicima.   

O dalјim aktivnostima Sindikata i odgovoru Ministarstva finansija, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.
Seminar Sekcije mladih "PODSTICANJE AKTIVNOG UČEŠĆA SINDIKATA ZDRAVSTVENOG SEKTORA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA"

Objavio Administrator in Aktivnosti · 20/10/2017 14:17:12
U organizaciji Sekcije mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 12.10.2017. godine održan je edukativni seminar na temu „Podsticanje aktivnog učešća sindikata zdravstvenog sektora u procesu donošenja odluka“. Predsednik Dr Zoran Savić je napravio osvrt na zaposlene u sistemu zdravstva i to kroz profesionalne grupe, radničke probleme, uslove rada uzimajući u obzir privatni sektor zaštite zdravlja i kolektivni ugovor kao instrument uz koji mogu da se razmatraju izazovi restrukturalizacije. Obzirom na težnju Republike Srbije ka Evropskoj uniji, u okviru seminara predavanje je održala i g-đa Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja o upoznavanju sa direktivama i harmonizaciji srpskog legislativnog okvira sa EU.

Danas se u Beogradu održava seminar Sekcije mladih Sindikata

Objavio Administrator in Aktivnosti · 12/10/2017 11:08:33
Obaveštavamo Vas da se danas u Beogradu održava seminar Sekcije mladih Sindikata pod nazivom: ”Podsticanje aktivnog učešća sindikata zdravstvenog sektora u procesu donošenja odluka.”

OTVORENI JUBILARNI 20. SUSRETI ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 7/6/2015 18:51:43
Tags: sportskeigrezdravkoSunčevbregSindikatzdravstva
U Sunčevom bregu /Bugarska/ otpočele su jubilarne 20. sportske igre Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Na svečanoj smotri takmičara podignuta je zastava igara, a sve prisutne učesnike i goste pozdravio je predsednik dr Zoran Savić, koji je i proglasio igre otvorenim. U narednih sedam dana članovi Sindikata iz cele Srbije ogledaće se u mnogim sportskih disciplinama.

ODRŽAN JOŠ JEDAN SEMINAR SEKCIJE MLADIH

Objavio Administrator in Aktivnosti · 27/2/2015 21:58:49
Tags: Sekcijamladihseminaredukacijamladih
U Končarevu je od 25-27.februara održan radno-edukativni seminar Sekcije mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Dvadeset pet mladih sindikalaca učestvovalo je u radu seminara čije su teme bile: • javni i medijski nastup • PR i odnosi sa medijima Kroz zanimljiva i poučna izlaganja predavači Slobodan Roksandić, diplomirani komunikolog i Ana Stamenković, novinar RTS-a, preneli su mladima deo svog bogatog iskustva kako bi se pripremili za što uspešnije delovanje u svojim sidikalnim organizacijama i okružnim odborima. Učesnici seminara su pokazali visok stepen zainteresovanosti i aktivno učestvovali u radu.

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 14/11/2014 10:11:57
Tags: AKTIVNSTISINDIKATASindikatzdravstvaPKUsmanjenjelataZoranSavištrajkMinistarstva
Obaveštavamo članstvo o aktivnostima Sindikata nakon Javne sednice održane ispred zgrade Vlade Republike Srbije dana 29.10.2014. godine. Održana su četiri sastanka u Ministarstvu zdravlja i to 30.oktobra,4.,6 i 12. novembra 2014. godine. Na navedenim sastancima razgovarano je o platnim razredima i zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva. Radni tekst Posebnog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva je usaglašen sa resornim ministarstvom. Očekuje se nastavak pregovora, na kojem će pored predstavnika Ministarstva zdravlja, pregovarački tim Vlade Republike Srbije činiti i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

DODELOM PEHARA I MEDALJA ZAVRŠENI SUSRETI ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 22/9/2014 01:12:53
Tags: SusretizdravljasportskeigreSindikatzdravstvaZoranSavić
U pet takmičarskih dana medicinari iz cele Srbije ogledali su se na sportskim terenima hotela Kotva. Takmičenja su protekla u fer i korektnoj atmosferi kako i dolikuje sportskoj manifestaciji, a svečanom dodelom medalja i pehara najboljim pojedincima i ekipama uspešno su završeni 19. Susreti zdravlja. Takmičarima i gostima se na učešću zahvalio predsednik dr Zoran Savič, a zastava Susreta je spuštena sa jarbola do sledeće godine.

OTVORENI 19. SUSRETI ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 15/9/2014 13:47:33
Tags: SusretizdravljaBugarskasportskeigreSindikatzdravstvaZoranSavić
Juče, 14.09.2014.god. u Sunčanom Bregu (Bugarska) otvoreni su tradicionalni 19. Susreti zdravlja u organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. U sportskim takmičenjima madicinara učestvuju prestavnici svih okruga, sa preko 1000 takmičara u raznim disciplinama, a sva takmičenja odvijaće se u narednih šest dana na terenima hotelskog kompleksa Kotva. Dobrodošlicu i fer takmičenja učesnicima poželeo je dr Zoran Savić, predsednik Sindikata, koji je posle smotre učesnika, intoniranja himne i podizanja zastave Susreta zdravlja proglasio igre otvorenim.

Delegacija Sindikata obišla Krupanj

Objavio Administrator in Aktivnosti · 30/5/2014 09:54:34
Tags: poplavaKrupanjdelegacijaSindikat
Delegacija Sindikata obišla je ugroženo članstvo u Krupnju, 29.05.2014. godine radi uvida u oštećenja na stambenim objektima i upućivanja pomoći. Na žalost, zbog nepristupačnosti terena, najugroženijiem području nije se moglo prići.

OBAVEŠTENjE – ODRŽAN SASTANAK ČELNIKA NAŠEG SINDIKATA I MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 28/2/2014 09:26:39
Tags: SindikatzdravstvuZoranSavićMinistarstvozdravljakapitacijasolidarniporez
a sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja 27.02.2014. godine kome su prisustvovali ispred našeg Sindikata predsednik dr Zoran Savić i potpredsednik Milovan Novaković i ispred Ministarstva zdravlja državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik ministra dr sci. med. Darko Laketić, razgovarano je o aktuelnim problemima u zdravstvu (kapitacija, solidarni porez, rešavanje problema ”neugovorenih” radnika i drugim pitanjima vezano za radno-pravni položaj zaposlenih-Zavod za HMP Niš...).

SREĆNI PREDSTOJEĆI PRAZNICI

Objavio Administrator in Aktivnosti · 24/12/2013 18:42:59
Tags: ČESTITKANOVAGODINABOŽIĆSEKCIJAMLADIHSINDIKAT

Odgovor direktora Gerantološkog centra

Objavio Administrator in Aktivnosti · 24/10/2013 16:05:02
Tags: gerantoloskicentarsocijalnazastitasindikat
Delatnost RJ Dnevni centri i klubovi finansira se u potpunosti iz buceta Grada Beograda (100%). Ustanova se 2012. godine obratila Gradu Beogradu-Sekretarijatu za socijanu zapggitu, sa zahtevom za prenos sredstava za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima čije se plate finansiraju iz budžeta Grada Beograda, koji su to pravo ostvarili u 2012-oj godini (za 53 zaposlena).

ZAHTEV ZA DAVANjE JEDINSTVENOG TUMAČENjA NAČINA OBRAČUNA NAKNADE ZARADE-PLATE ZA VREME ODSUSTVOVANjA SA RADA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 10/10/2013 15:47:44
Tags: todsustvosaradaumačenjeministarstvosindikat
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas obaveštava da se u određenim zdravstvenim ustanovama način obračuna naknade zarade-plate za vreme odsustvovanja sa rada ne obračunava u skladu sa zakonom, a isključivo na štetu zaposlenih. Zaposleni primaju naknade zarade-plate za vreme korišćenja godišnjeg odmora čak i u manjem iznosu od osnovne plate, što je u suprotnosti sa članom 114. Zakona u radu.

Završen 2. seminar Sekcije mladih

Objavio Administrator in Aktivnosti · 21/9/2013 21:58:40
Tags: seminaredukacijamladiSindikat
U Ivanjici je danas u popodnevnim satima završen drugi seminar Sekcije mladih pod pokroviteljstvom Fondacije Fridrich Ebert.

Drugi dan radno-edukativnog seminara Sekcije mladih uspešno je priveden kraju

Objavio Administrator in Aktivnosti · 20/9/2013 21:04:04
Tags: seminarsekcijapredavanjaedukacijasindikat
Učesnici seminara su prisustvovali predavanjima na temu - Unapređenje informisanosti i podsticanje medijske promocije Sindikata – sindikalni marketing, i Savremena sredstva komunikacije i komunikacijske veštine u sindikalnom angažovanju Diplomirani novinar Vladimir Jovanović, mladim sindikalcima je preneo svoja znanja i iskustva kroz predavanja i radionice, u kojima je na konkretnim primerima iz prakse prezentovana...

POČEO SA RADOM DRUGI SEMINAR SEKCIJE MLADIH

Objavio Administrator in Aktivnosti · 19/9/2013 19:21:07
Tags: seminarsekcijaSavićIvanjica
U hotelu Park u Ivanjici danas je počeo drugi radni seminar Sekcije mladih. Seminaru prisustvuju članovi sekcije , a prisutne je pozdravio predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić. U naredna dva dana članovi će prisustvovati predavanjima i radionicama.

PRVA GODINA RADA SEKCIJE MLADIH

Objavio Administrator in Aktivnosti · 24/8/2013 19:17:14
Tags: godisnjicasekcijamladih
Zahvaljujemo se svima Vama koji ste verovali u nas, dali nam Vašu bezrezervnu podršku i sarađivali u svim našim aktivnostima. Predstoji nam još dosta rada i edukacije u vremenu koje je ispred nas kako bi naš Sindikat bio još masovniji, jači, bolji.

12. AVGUST - SVETSKI DAN MALADIH

Objavio Administrator in Aktivnosti · 12/8/2013 09:57:57
Tags: danmladihsekcijamladih
12. avgust 1988.god. proglašen je kao Svetski dan mladih od strane Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija. Od tada se on svake godine proslavlja kao Svetski dan mladih širom sveta. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštitti Srbije je prepoznao ideju i potencijal mladih, njihovu energiju, kao i razumevanje za njihove specifične probleme sa kojima se mladi ljudi svakodnevno susreću. Predstavnici mladih uključeni su u rad svih organa Sindikata, aktivno učestvuju u donošenju svih važnih odluka, a Sekcija mladih je organizovala više edukativnih seminara kako bi mladi članovi stekli što više primenjivih znanja koja će koristiti u sindikalnoj borbi za svoja prava.

Drugi kamp mladih članova Regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“

Objavio Administrator in Aktivnosti · 10/7/2013 20:08:34
Tags: kampsolidarnostizveštaj
Odbor mladih članova Regionalnog sindikalnog saveta „Solidarnost“ i ove godine, uz podršku i saradnju Fondacije Friedrich Ebert Stiftung, organizovao je drugi Kamp mladih sindikalaca. Po rotacionom principu, u 2013. godini Odborom mladih predsedavaju sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Aktiv mladih Saveza sindikata Republike Srpske, pa je Kamp održan u Neumu, u hotelu „Adria“ u periodu od 25. - 28. juna 2013. godine. Učesnici kampa, njih oko 60, bili su predstavnici sekcija mladih iz svih bivših jugoslovenskih republika, odnosno iz: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Sekciju mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije predstavljalo je 5 učesnika i to: Mirjana Ubović i Marina Platiša, predstavnice sekcije mladih Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije (SS BOFOS); Gordana Preković, predsednica Sekcije mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvenoj zaštiti Srbije; Marko Filipović, predstavnik sekcije mladih Sindikata zaposlenih u javno - komunalnoj delatnosti Srbije i Dario Kosić, predstavnik sekcije mladih SSS Vojvodine.

Sekcija mladih promovisala svoje aktivnosti i pogodnosti članstva u Sindikatu na 18. Susretima zdravlja

Objavio Administrator in Aktivnosti · 5/6/2013 17:48:38
Tags: sekcijamladihpromocijasindikat
U sklopu redovnih planiranih aktivnosti na Susretima zdravlja, danas su članovi Sekcije svim učesnicima i gostima podelili promotivne pamflete (flayer-e) i detaljnije, u razgovoru sa mnogobrojnim zainteresovanima...

Sekcija mladih izvršila anketiranje učesnike Susreta zdravlja

Objavio Administrator in Aktivnosti · 4/6/2013 17:40:42
Tags: sekcijamladihanketa
U okviru planiranih aktivnosti u vreme trajanja 18. Susreta zdravlja, članovi Sekcije mladih anketirali su učesnike ovogodišnjih sportskih igara.

Otvoreni 18. Susreti zdravlja !

Objavio Administrator in Aktivnosti · 2/6/2013 11:14:29
Tags: igrezdravljaRSI
U Sunčevom Bregu (Bugarska) otvorene su 18. Susreti zdravlja u organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.

HRISTOS VASKRSE

Objavio Administrator in Aktivnosti · 2/5/2013 22:45:35
Tags: vaskršnjačestitka
Želimo Vam da u miru, zdravljiu, sreći i blagostanju provedete vaskršnje praznike. Hristos vaskrse !

SREĆAN 1. MAJ - PRAZNIK RADA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 30/4/2013 19:57:44
Tags: 1MAJ
Našim dragim članovima i svim radnim ljudima, želimo srećan 1.maj !!!

Predstavnici Sekcije mladih učestvovali na seminaru ''ŠKOLA EKONOMIJE ZA SINDIKALNE LIDERE''

Objavio Administrator in Aktivnosti · 22/4/2013 21:53:28
Tags: seminarGordanaPrekovicsindikalnilider
U organizaciji Fondacije Friedrich Ebert Stiftung, od 18.04.- 21.04.2013.godine, u Lovačkom dvorcu Kaštel održan je radni seminar ''Škola ekonomije za sindikalne lidere''

JEDINSTVEN STAV REPREZENTATIVNIH SINDIKATA SOCIJALNE ZAŠTITE PROSLEĐEN MINISTARSTVIMA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 2/4/2013 11:16:55
Tags: ZoranSavićreprezentativnisindikatisocijalnezaštiteprihodi
U skladu sa zaključkom sastanka sa pregovora o PKU za socijalnu zaštitu od 22.marta 2013. godine, reprezentativni sindikati u oblasti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije, na sastanku održanom 29. marta 2013. godine razmatrali su institut sopstvenih prihoda ustanova socijalne zaštite. Reprezentagnvni sindikati su zauzeli jedinstven stav, a isti glasi da sopstvene prihode ustanove socijalne zaštite čine:

PREDSTAVNICI NAŠEG SINDIKATA UČESTVOVALI NA MEĐUNARODNOM REGIONALNOM SEMINARU SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI JUGOISTOČNE EVROPE

Objavio Administrator in Aktivnosti · 29/3/2013 12:38:20
Tags: regionalniseminarregionalnasaradnjasindikata
U organizaciji fondacije Fridrih Ebert, regionalne kancelarije u Beogradu, 26. marta 2013. godine u Rumuniji (Temišvar) održan je medjunarodni seminar sindikata zdravstva jugoistočne Evrope. Pored delegacije našeg Sindikata, u radu ovog izuzetno značajnog skupa prisustvovali su predstavnici sindikata zdravstva iz jugoistocne Evrope.

ZAŠTO NAŠ SINDIKAT?

Objavio Administrator in Aktivnosti · 12/3/2013 13:23:01
Tags: ZAŠTO?
UPOZNAJ SE SA PREDNOSTIMA ČLANSTVA U NAŠEM SINDIKATU...

SREĆAN 8. MART

Objavio in Aktivnosti · 8/3/2013 11:33:49
Naše drage članice, koleginice i sve žene sveta, Sekcija mladih Vam želi srećan 8.mart !

Prvi radni seminar Sekcije mladih

Objavio Administrator in Aktivnosti · 29/10/2012 01:14:28
Tags: radniseminarsekcijamladihDivčibare
U organizaciji Sekcije mladih, uz podršku organizacije Solidar Suisse – Swiss Labour Assistence - SLA, od 09 - 11. novembra 2012. godine na Divčibarima će se održati prvi radni seminarSekcije.

Osnovana sekcija mladih našeg sindikata

Objavio Administrator in Aktivnosti · 2/10/2012 13:09:47
Tags: sekcijamladihaktivnost
Na XV sednici predsedništva Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštitti Srbije, održanoj 23.avgusta 2012.god. formirana je sekcija mladih. Formiranje sekcije mladih proisteklo je iz potrebe da se organizovano pristupi zastupanju, javnoj promociji i zaštiti radnih, socijalnih i sindikalnih prava mladih...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu