Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAHTEV ZA UGOVARANЈE ZAPOSLENIH KOJI SU TOKOM VANREDNOG STANЈA PRIMLJENI U RADNI ODNOS

Objavio Administrator in Novosti · 7/10/2020 12:12:51

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANјE
v.d.direktora, prof. dr Sanja Radojević-Škodrić


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje zahtev da se novozaposleni zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i nemedicinski radnici, koji su tokom vanrednog stanja  primlјeni u radni odnos radi ublažavanja posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19, ugovore sa RFZO, shodno datom obećanju.


Na osnovu donetog Zaklјučka Vlade Republike Srbije, ovim zaposlenima su iz budžeta Republike Srbije obezbeđena sredstva za plate.
Međutim, u brojnim ustanovama, bilo je poteškoća u isplati plata, koje su iz raznih razloga isplaćivane nakon proteka roka propisanog u Posebnom kolektivnom ugovoru za delatnost zdravstva.


Pozdravlјamo napore Vlade i resornog ministarstva da se pobolјša stanje u zdravstvenim ustanovama u smislu povećanja neophodnog broja izvršilaca svih profila, ali napominjemo da se novozaposlenim može omogućiti jednak radno-pravni položaj samo u slučaju da njihove plate budu finansirane od strane RFZO.


Danas, 7. oktobra obeležava se Međunarodni dan dostojanstvenog  rada.
Svi zaposleni moraju imati jednak položaj i pravo na dostojanstven rad, a to neće imati ako svakog meseca rade u strahu od toga da li će im se obezbediti sredstva za plate, dodatke na platu, troškove prevoza itd.


Zbog svega navedenog, molimo da se status zaposlenih koji su tokom vanrednog stanja  primlјeni u radni odnos radi ublažavanja posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 reši u najkraćem mogućem roku, u skladu sa iskazanim opravdanim zahtevom Sindikata.


Uvereni smo da to možete.

Predsednik
dr Zoran Savić
POTPISAN UGOVOR SA SAVA OSIGURANjEM - POPUST 30% SAMO ZA ČLANOVE NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Novosti · 15/7/2016 10:44:42
Tags: osiguranjeSindikat
Obaveštavamo Vas da je Sindikat zaključio ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Sava osiguranjem a.d.o. kojim se odobrava popust od 30% na premiju osiguranja po osnovu legitimisanja članskom kartom Sindikata ili overenom i potpisanom potvrdom sindikalne organizacije. Promotivnom akcijom su obuhvaćeni svi članovi našeg Sindikata i članovi njihovih porodica. Akcijom su obuhvaćeni paketi autokasko osiguranja i kombinovanog osiguranja domaćinstva.

Srećan 8.mart

Objavio Administrator in Novosti · 8/3/2015 11:19:14
Tags: 8martčestitka

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NAŠEM SINDIKATU

Objavio Administrator in Novosti · 31/12/2014 11:53:26
Tags: SindikatzdravstvaVladaSrbije
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NAŠEM SINDIKATU

ODRŽAN VELIKI PROTEST PROTIV USVAJANJA ZAKONA O RADU !!

Objavio Administrator in Novosti · 17/7/2014 22:33:15
Tags: protestSindikatzdravstvaSekcijamladihzakonoradu
GALERIJU FOTOGRAFIJA SA VELIKOG PROTESTA ISPRED SKUPŠTINE SRBIJE, A PROTIV USVAJANJA ZAKONA O RADU POGLEDAJTE OVDE

Vlada povlači Nacrt izmena Zakona o radu

Objavio Administrator in Novosti · 20/1/2014 20:21:09
Tags: ZakonoradupovlačenjeSindikatzdravstva
Nacrt izmena Zakona o radu, o kojem je završena javna rasprava, biće povučen, a formiraće se nova radna grupa koja će pripremati predloge izmena tog zakona, odlučeno je u ponedeljak na sastanku kolegijama Socijalno-ekonomskog saveta. Na sastanku su učestvovali premijer Srbije Ivica Dačić koji je na čelu tog saveta, prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučih, predsednik Unije Poslodavaca Nebojša Atanacković i predsednici reprezentativnih sindikata - Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost", Ljubisav Orbović i Branislav Čanak.

Primeri poštovanja PKU - SUDSKA PRAKSA

Objavio Administrator in Novosti · 12/11/2013 19:35:21
Tags: sudskapraksaPKU
Najnovije primere ostvarenja prava regilisanih PKU možete pogledati OVDE pod stavkom Primeri sudske prakse Novi dodati primeri : - Isplata otpremnine u skladu sa PKU - presuda Apelacionog suda - Isplata otpremnine u skladu sa PKU - presuda Osnovnogg suda

NAJNOVIJA VEST !

Objavio Administrator in Novosti · 21/6/2013 12:33:11
Tags: PKUpregovorivlada
Nastavak pregovora o PKU za oblast zdravstva obaviće se u utorak, 25. juna 2013. godine sa početkom u 10 sati u prostorijama Republičkog fonda.

STOMATOLOGIJA - NAJNOVIJA VEST !!!

Objavio Administrator in Novosti · 12/3/2013 13:36:22
Tags: stomatologijapravilnik
Na mnogobrojne zahteve Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije vezano za radno-pravni status zaposlenih u stomatologiji, konačno je donet Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe.

Izašao je novi broj lista ZDRAVLJE

Objavio Administrator in Novosti · 5/3/2013 13:59:24
Tags: listzdravlje
Izašlo je martovsko izdanje lista ZDRAVLJE !

Isplata novogodišnje i božićne naknade za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite - dopis Ministarstvu rada

Objavio Administrator in Novosti · 17/1/2013 16:15:05
Tags: dopisnovogodišnjenagradeministarstvo
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas moli, da uz akontaciju plate, zarade za januar 2013.godine, izvršite i isplatu novogodišnje i božićne naknade zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, a sve u skladu sa članom 15. Zakona o budžetu za 2013.godinu. Naime, članstvo našeg Sindikata i drugi zaposleni u socijalnoj zaštiti vrše ogroman pritisak na naš Sindikat, posebno zbog teškog materijalnog položaja mnogih zaposlenih i potrebe da se u što kraćem roku isplati naknada u visini od 4.000 dinara neto.

Zahtev za izmenu predloga Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti

Objavio Administrator in Novosti · 17/1/2013 15:41:32
Tags: izmenapravilnikaministarstvorada
Poštovani, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti je upoznat sa predlogom Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti koji je objavljen na sajtu Vašeg ministarstva. Pomenutim predlogom Pravilnika predviđeni su uslovi za sticanje licence za obavljanje osnovnih, specijalizovanih, supervizijskih i pravnih stručnih poslova u ustanovama socijalne zaštite. Sindikat od Vas zahteva sledeće...

U Prolom Banji održan sastanak predstavnika Sindikata Raškog okruga

Objavio Administrator in Novosti · 8/12/2012 18:16:58
Tags: kapitacijastomatologijaZoranSavićPerišaSimonović
Satanku su prisustvovali dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije i dr Periša Simonović, državni sekretar Ministrastva zdravlja.

Što hitniji nastavak pregovora

Objavio Administrator in Novosti · 4/12/2012 11:18:22
Tags: socijalnezaštitePKU
Poštovana, Reprezentativni sindikati u delatnosti socijalne zaštite na sastanku održanom 3. decembra 2012. godine, a u skladu sa zaključkom sastanka održanog u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike od 27. novembra 2012. godine ...

Mišljenja Ministarstva rada - isplata minimalne zarade

Objavio Administrator in Novosti · 28/11/2012 15:41:59
Tags: minimalnezaradeisplata
Zbog velikog interesovanja članstva našeg Sindikata dajemo Vam sledeća mišljenja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijane politike vazano za obavezu poslodavca da zaposlenima isplati minimalnu zaradu.

Instrukcijom do neravnopravnog položaja

Objavio Administrator in Novosti · 28/11/2012 15:36:12
Tags: ĐukićDejanovićZoranSavićdopis
Predsednik Zoran Savić je uputio dopis ministarki zdravlja i direktoru RFZZO u kojem navodi da je Sindikat upoznat sa instrukcijom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja je upućena Pokrajinskom fondu, kao i svim filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje pod brojem 121-5084/2012 od 20.11.2012. godine i upozorava da su Instrukcijom članovi našeg Sindikata i ostali zaposleni u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite dovedeni u neravnopravan položaj...

NOVOGODIŠNjE NAGRADE ĆE BITI ISPLAĆENE

Objavio Administrator in Novosti · 27/11/2012 18:59:33
Tags: nagradeministarstvo
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije ponovo je na sastanku koji je održan dana, 27. novembra 2012. godine u Ministarstvu rad, zapošljavanja i socijalne politike urgirao i zahtevao da se obezbede sredstva za isplatu novogodišnje nagrade za zaposlene u socijalnoj zaštiti u neto iznosu od 4.000 dinara.

Dopis predsedniku Narodne skupštine Nebojši Stefanović

Objavio Administrator in Novosti · 26/11/2012 15:01:54
Tags: skupštinaPredsednikZoranSavić
Poštovani, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za izmenu člana 33. stav 5 Zakona o zdravstvenom osiguranju….

Posle inicijative našeg sindikata povreda od posla do kuće ponovo ima status povrede na radu !

Objavio Administrator in Novosti · 23/11/2012 14:09:53
Tags: ustavnisudpovredanaradu
Ustavni sud Srbije je doneo Odluku kojom je utvrdio neustavnost odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju i ponovo dao pravo na naknadu zaposlenima koji pretrpe povredu od posla do kuće kao da je u pitanju povreda na radu.

Isplata otpremnina i jubilarnih nagrada

Objavio Administrator in Novosti · 20/11/2012 16:25:13
Tags: otpremninejubilarnenagrade

MINISTARSTVO RADA ODMAH REAGOVALO

Objavio Administrator in Novosti · 16/11/2012 16:17:06
Tags: Ministarstvoradareakcija
Povodom današnjeg zahteva za prijem kod ministra, iz Kabineta dr Jovana Krkobabića je najavljeno da će sastanak sa našim sindikatom biti održan posle 26. novembra 2012. godine.

ZATRAŽEN HITAN PRIJEM KOD MINISTRA ZA RAD

Objavio Administrator in Novosti · 16/11/2012 16:05:02
Tags: MinistarstvoradaKrkobabić
Poštovani, Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva hitan prijem, zbog ogromnog nezadovoljstva članstva Sindikata i svih zaposlenih u delatnosti socijalne zaštite i nedopustivog odugovlačenja za potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite...

Naš sindikat uputio zahteve nadležnima

Objavio Administrator in Novosti · 15/11/2012 16:20:36
Tags: ZoranSavićzahtevMinistarstvozdravljaskupština
Predsednik Zoran Savić je na adrese Narodne Skupštine, Vlade Srbije, Ministarstva zdravlja, Komisije za procenu zdravstvenih tehnologija, Pokrajinskog sekretarijata zdravstva, sekretarijata za zdravstvo Beograda, gradonačelnika Beograda, Farmaceutske komore, direktora zdravstvenih ustanova apoteka i predsdnicima sindikalnih organizacija uputio ...

U toku je izrada naše web prezentacije

Objavio Administrator in Novosti · 1/10/2012 22:33:30
Poštovani posetioci, pre svega da Vam poželimo dobrodošlicu na našu web prezentaciju koja je još uvek u fazi izrade i testiranja funkcionalnosti. U narednom periodu na ovim stranicama informisaćemo Vas o svim aktuelnostima i aktivnostima naše sekcije mladih...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu