Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENjE - EPSU uputio dopis predsedniku Vlade Republike Srbije i resornim ministarstvima

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/12/2015 11:08:14

         


Povodom najavljenog donošenja Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Socijalno ekonomski savet Republike Srbije je formirao radnu grupu za izmenu predloženog teksta Zakona.

Poslednji sastanak radne grupe održan je 24. novembra 2015 godine.


Zbog odugovlačenja u pregovorima i predloženih odredbi Zakona kojima se umanjuju prava zaposlenih predviđena Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, Predsednik Sindikata dr Zoran Savić se za pomoć obratio Evropskoj federaciji sindikata javnih službi čiji Vam odgovor prosleđujemo.


Na zahtev našeg Sindikata, EPSU je uputio dopis predsedniku Vlade Republike Srbije i resornim ministarstvima u kome se podržavaju opravdani zahtevi Sindikata i zahteva da se očuvaju prava zaposlenih garantovana Zakonom o radu i zaključenim kolektivnim ugovorima.


U slučaju da ovako diskriminatorski predlog zakona bude usvojen, EPSU će o svemu obavestiti evropske institucije, što bi moglo da utiče na usporavanje ili blokadu pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom.


A Evropska federacija sindikata javnih službi to može...


______________________________________________________________________


Tekst prevoda dopisa EPSU :

Za:
Premijera Republike Srbije Aleksandra Vučića,
Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina
Ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički


Brisel, 21.decembar 2015Predmet:
Predlozi vezani za Zakon o sistemu zarada u javnom sektoruPoštovani,

Informisale su nas naše članice u Srbiji o predlozima koji se tiču Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Dobili smo i informacije o pregovorima radne grupe za izmenu ovog zakona koju je formirao Socijalno ekonomski savet Republike Srbije. Ovaj Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predviđa manja prava od onih utvrđenih Zakonom o radu.
Ovo nije prihvatljivo.
Sa tim se slažu i predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja na čelu sa ministrom Vulinom.

Molimo vas da povučete ovaj zakon i ponovo uđete u pregovore sa sindikatima.

Zakonom o radu koji je usvojila vaša Skupština 2014. predviđen je minimum prava zaposlenih s tim, da se kolektivnim ugovorom ne mogu predvideti manja prava i nepovoljni uslovi rada od prava i uslova utvrđenih Zakonom.

Na osnovu dogovora između sindikata i poslodavaca kolektivni ugovori mogu osigurati veća prava od prava utvrđenih zakonom. Takvi kolektivni ugovori su potpisani od strane resornih ministarstava 2014. i 2015. godine.

Ovaj novi zakon (o sistemu zarada u javnom sektoru) stavlja van snage i mnoge odredbe važećih kolektivnih ugovora koje je vaša vlada odoborila.

Mi podržavamo zahteve sindikata da svi zaposleni u Republici Srbiji imaju ista prava i da ne treba da postoje radnici koji imaju manja prava nego prava koja predviđa Zakon o radu. Takođe vam skrećemo pažnju na Izveštaj Komiteta eksperata MOR-a. Oni su 2013. predstavili rukovodećim telima MOR-a rezultate analize kolektivnog pregovaranja u javnom sektoru. Ona snažno insistira na promociji kolektivnog pregovaranja u javnom sektoru i ističe kako su efekti tog pregovaranja jako pozitivni.

Potpuno podržavamo zahteve sindikata zaposlenih u javnim službama Srbije i molimo vas da preispitate svoje predloge.

Ako nastavite da pravite razliku među radnicima, a naročito među radnicima u javnom sektoru, informisaćemo o tome evropske institucije. A to bi moglo da utiče na usporavanje pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom, i eventualno dovede do njihove blokade.

U nadi da ćete pokazati razumevanje za opravdane zahteve Sindikata, srdačno vas pozdravljam.

Jan Vilem Gudrijan
Generalni sekretar EPSU


------------------------------------------------
Preuzmite dokumenta:

     
© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu