Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Saopštenje Ministarstva zdravlja u vezi sa različitim medijskim interpretacijama i tumačenjima Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i njegove primene u zdravstvenom sistemu Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/10/2015 11:43:39
Tags: MinistarstvozdravljasaopštenjeSindikatzdravstva
Povodom različitih medijskih interpretacija i tumačenja Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i njegove primene u zdravstvenom sistemu Srbije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije saopštava da je netačno da će 12. oktobra ove godine u penziju otići oko 3.500 lekarki specijalista.

Na taj dan, kada će početi da se primenjuje navedeni Zakon, toliki broj lekarki će ispunjavati propisani uslov za odlazak u starosnu penziju, ali to ne znači da će sve one i biti penzionisane i da će se na taj način ugroziti funkcionisanje zdravstvenog sistema. Član 20. Zakona propisuje da se penzionišu oni koji za to imaju navršene uslove za odlazak u starosnu penziju, osim ukoliko postoji potreba za datim radnim mestom i daljim angažovanjem zaposlenog radi kontinuiteta procesa rada. U tom slučaju, sporazumni nastavak rada je dozvoljen.

Ministarstvo zdravlja još jednom ističe da odgovorno pristupa procesu racionalizacije i da ni jednim svojim potezom neće ugroziti obavljanje neophodnih poslova zdravstvene zaštite u zdravstvenim uslovima. Zato je Ministarstvo zdravlja do sada više puta isticalo da će se racionalizacija, u koju spada i odlazak u penziju svih koji ispunjavaju starosnu uslov, pre svega odnositi na nemedicinsko osoblje, koje prema analizama u našoj zemlji daleko premašuje broj koji je standard u Evropi.

Zakon o maksimumu ne diskriminiše, čak se ni ne bavi bilo kakvim ličnim karakteristikama ili kvalitetima zaposlenih, a uslovi za penziju propisani su drugim zakonima, kao što je Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju ili posebni zakoni kojima se regulišu specifični uslovi rada u policiji, visokom obrazovanju i slično. Činjenica je da, s obzirom na važeće zakone, član 20 najviše pogađa žene između 60,5 i 65 godina života, ali pogađa i značajan broj zaposlenih sa beneficiranim radnim stažom — najčešće muškaraca.

Dakle, svaki lekar koji ispunjava ulove za odlazak u starosnu penziju, a za njegovim radom postoji potreba radi obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih poslova zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama, moći će da napravi sporazum o nastavku radnog odnosa. Odobravanje navedenih sporazuma obavljaće Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. S druge strane, svi koji ispunjavaju uslov za odlazak u penziju, a za njegovim radom ne postoji potreba, biće penzionisani.

Kad je u pitanju nedostatak specijalista, moramo da podsetimo javnost da je, sagledavajući zatečenu situaciju u martu 2014. godine, i skandalozno stanje po pitanju stručnog kadra, nakon neobjašnjive odluke da se godinama unazad specijalizacije i uže specijalizacije odobravaju „na kašičicu“, Ministarstvo zdravlja pristupilo izradi izmena Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Na osnovu tih izmena, koje su usvojene u avgustu prošle godine, olakšano je odobravanje stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika. Te izmene su podrazumevale da je ukinuta obaveza od dve godine obavljanja staža po položenom stručnom ispitu, a kao potpuno nova kategorija data je mogućnost nezaposlenim zdravstvenim radnicima da se specijalizuju u određenim deficitarnim granama medicine, stomatologije odnosno farmacije, takozvane volonterske specijalizacije.

Kao rezultat sprovedenih mera, u 2014. godini Ministarstvo zdravlja je odobrilo više od 1.600 specijalizacija i užih specijalizacija, a ove godine je odobreno 433 specijalizacija, dok se trenutno razmatra još više od 1.000 novih zahteva za odobravanje specijalizacija i užih specijalizacija. To je samo prvi korak u ispravljanju katastrofalne zdravstvene politike iz prethodnih godina, čije posledice još osećamo.

Podsećamo da je Minstarstvo zdravlja, na osnovu odobrenja Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Vlade republike Srbije, u proteklih godinu dana u radni odnos na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže primilo 1.951 zdravstvenog radnika, a od toga 834 lekara.

IZVOR : Saopštenje preuzeto sa sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije

...................................................................................................................................................................

OBAVEŠTENJE :

Povodom primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članstvo da će se 2.10.2015.god. u prostorijama Ministarstva zdravlja održati sastanak na tu temu.
O detaljima sastanka bićete obavešteni na ovim stranicama.
© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu