Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA – OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA ISPLATU NAGRADE ZAPOSLENIMA KOJI SU RADILI SA OBOLELIMA OD COVID-19

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/10/2020 12:33:49Nakon višemesečnih pregovora Sindikata sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa i upućenih brojnih dopisa nadležnim državnim organima sa zahtevom da se nagrade svi zaposleni koji su radili sa obolelima od covid-19 počev od proglašenja epidemije, danas je RFZO poslao dopis broj 450-8407/20 svim filijalama, u kojem se navodi da je u cilјu isplate ove novčane pomoći potrebno da zdravstvene ustanove po sprovedenom obračunu na mesečnom nivou od proglašenja epidemije dostave trebovanje potrebnih sredstava.
Na ovaj način usvojen je zahtev Sindikata da se nagrade svi zaposleni koji su radili sa obolelima od covid-19.
Filijale RFZO su dužne da izvrše prenos sredstava zdravstvenim ustanovama odmah po dostavi trebovanja, a zatim zdravstvena ustanova zaposlenima.
Sindikat nastavlјa aktivnosti na pobolјšanju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.


© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu