Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INICIJATIVA ZA IZJEDNAČAVANјE BENEFICIRANOG RADNOG STAŽA U SLUŽBAMA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/9/2019 12:58:25


MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran ĐorđevićNa zahtev članstva, zaposlenih u službama hitne medicinske pomoći, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje Inicijativu za izmene i dopune Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Sl. glasnik RS", br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012 i 22/2013) u smislu da se odelјak 33.2.  tačka 2) koji propisuje stepen uvećanja staža osiguranja za radna mesta u hitnoj medicinskoj pomoći i to: bolničara, tehničara i višeg tehničara koji pomaže pri pružanju ili sam pruža određenu hitnu medicinsku pomoć na mestu događaja i u transportu i vozača sanitetskog vozila, IZMENI NA NAČIN DA SE 12 MESECI RAČUNA KAO 15 MESECI, kao za radno mesto lekara koji pruža hitnu medicinsku pomoć na mestu događaja i u transportu.

Svi zaposleni u ovim službama čine tim, bez kojeg nije moguće pružiti adekvatnu uslugu korisnicima.
Posao je izuzetno složen i u velikom broju slučajeva nepredvidlјiv, jer ekipa ne može znati u kakvom stanju je pacijent i o kakvoj složenoj situaciji je reč, dok ne izađe na lice mesta.


Smatramo da izjednačavanjem stepena uvećanja staža osiguranja za sva radna mesta u hitnoj medicinskoj pomoći, dovodimo u jednak položaj sve zaposlene u ovim službama koji rade u istim uslovima.


Apelujemo na resorna ministarstva da ovu inicijativu prihvate kao svoju i preduzmu sve aktivnosti u cilјu realizacije iste, radi izjednačavanja radno-pravnog položaja zaposlenih u službama hitne medicinske pomoći.


           
Predsednik
dr Zoran Savić© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu