Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INICIJATIVA ZA DONOŠENјE POSEBNOG ZAKONA KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OMOGUĆILA KUPOVINA STANA PO POVOLjNIM USLOVIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/10/2019 13:52:46
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević


Na osnovu Odluke Pododbora za socijalnu zaštitu, kao najvišeg organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite, još jednom Vam upućujemo INICIJATIVU za donošenje POSEBNOG ZAKONA za gradnju stanova zaposlenima u delatnosti socijalne zaštite po povolјnijim uslovima, na način kako je to predviđeno za pripadnike MUP, Vojske Srbije, službi bezbednosti, a najavlјena je gradnja jeftinih stanova i za zaposlene u delatnosti zdravstva.

Podsećamo Vas da smo naslovlјenu inicijativu podneli još 06. marta 2018.godine pod brojem 23/18, na koju inicijativu je odgovoreno dopisom Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja broj 011-00-206/2018-09 od 28.03.2018.godine.

U navedenom dopisu iznet je načelan stav Ministarstva za rad da zaposlenima u socijalnoj zaštiti treba dati podršku kako bi pobolјšali svoj materijalni položaj.

Od tada, nemamo saznanja o aktivnosti resornog ministarstva na realizaciji podnete inicijative Sindikata.
Ukazujemo na činjenicu da zaposleni u socijalnoj zaštiti imaju prosečna primanja koja su ispod prosečne plate u Republici Srbiji, te iz tog razloga veliki broj zaposlenih nema rešeno stambeno pitanje.

Manjak broja izvršilaca, neadekvatni uslovi rada i nedovolјna primanja su razlozi zbog kojih zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za bolјim životom.

Mišlјenja smo da u slučaju da ovu inicijativu Sindikata prihvatite kao svoju i istu sprovedete u delo, da bi se zaposlenima u socijalnoj zaštiti pružila prilika i mogućnost da ostanu da žive i rade u svojoj zemlјi, u kojoj će se potreba za obavlјanjem poslova socijalne zaštite u narednim decenijama sigurno povećavati, zbog izuzetno nepovolјne starosne strukture stanovništva.

Smatramo da zaposleni u delatnosti socijalne zaštite koja je od izuzetnog značaja po svako društvo, ne bi smeli da budu izostavlјeni od ove pogodnosti koju uživaju drugi zaposleni u javnom sektoru.
Prihvatanjem ove inicijative, stvara se mogućnost da zaposleni, a naročito mladi, ostanu da rade i pružaju usluge socijalne zaštite u zemlјi u kojoj su rođeni i u kojoj su stekli obrazovanje.

Sa iznetog, očekujemo da postupite u skladu sa naslovlјenom inicijativom, odnosno da zaposleni u socijalnoj zaštiti imaju isti položaj kao i deo javnog sektora kome su ova prava omogućena kroz primenu posebnog zakona.

Predsednik  
dr Zoran Savić


© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu