Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAHTEV ZA UGOVARANЈE ZAPOSLENIH KOJI SU TOKOM VANREDNOG STANЈA PRIMLJENI U RADNI ODNOS

Objavio Administrator in Novosti · 7/10/2020 12:12:51

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANјE
v.d.direktora, prof. dr Sanja Radojević-Škodrić


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje zahtev da se novozaposleni zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i nemedicinski radnici, koji su tokom vanrednog stanja  primlјeni u radni odnos radi ublažavanja posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19, ugovore sa RFZO, shodno datom obećanju.


Na osnovu donetog Zaklјučka Vlade Republike Srbije, ovim zaposlenima su iz budžeta Republike Srbije obezbeđena sredstva za plate.
Međutim, u brojnim ustanovama, bilo je poteškoća u isplati plata, koje su iz raznih razloga isplaćivane nakon proteka roka propisanog u Posebnom kolektivnom ugovoru za delatnost zdravstva.


Pozdravlјamo napore Vlade i resornog ministarstva da se pobolјša stanje u zdravstvenim ustanovama u smislu povećanja neophodnog broja izvršilaca svih profila, ali napominjemo da se novozaposlenim može omogućiti jednak radno-pravni položaj samo u slučaju da njihove plate budu finansirane od strane RFZO.


Danas, 7. oktobra obeležava se Međunarodni dan dostojanstvenog  rada.
Svi zaposleni moraju imati jednak položaj i pravo na dostojanstven rad, a to neće imati ako svakog meseca rade u strahu od toga da li će im se obezbediti sredstva za plate, dodatke na platu, troškove prevoza itd.


Zbog svega navedenog, molimo da se status zaposlenih koji su tokom vanrednog stanja  primlјeni u radni odnos radi ublažavanja posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 reši u najkraćem mogućem roku, u skladu sa iskazanim opravdanim zahtevom Sindikata.


Uvereni smo da to možete.

Predsednik
dr Zoran Savić
© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu