Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAHTEV ZA DONOŠENјE ZAKLjUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA OMOGUĆILA ISPLATA PLATE, PUTNIH TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANјA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/1/2018 15:39:31

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za donošenje novog zaklјučka Vlade Republike Srbije kojim bi se omogućila isplata plata, putnih troškova i drugih primanja zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi.

Računi pojedinih zdravstvenih ustanova se nalaze u višemilionskoj blokadi duži vremenski period i nema naznaka kada i da li će se isti biti odblokirani.To dalјe znači da zaposleni u ovim ustanovama ne mogu imati prinadležnosti propisane pozitivnim propisima dok se ne donese odgovarajući zaklјučak Vlade.

Zaposleni apsolutno nisu odgovorni za navedeno stanje, a svoje radne zadatke izvršavaju blagovremeno, savesno, profesionalno i u skladu sa pravilima struke, kako bi se korisnicima usluga pružila zdravstvena zaštita u skladu sa zakonom. Sindikat zahteva da se iznađe rešenje koje bi omogućilo zaposlenima isplatu plata, troškova i drugih primanja u skladu sa zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Sa iznetog, potrebno je da Vlada Republike Srbije donese zaklјučak o transferu novčanih sredstava na posebne račune zdravstvenih ustanova koje su blokadi, koji bi bio izuzet od prinudne naplate i koji bi koristio za isplatu svih ličnih primanja zaposlenih.
Insistiramo da resorna ministarstva prihvate ovu opravdanu inicijativu Sindikata i daju predlog Vladi Republike Srbije da se navedeni zaklјučak odnosi na sve zdravstvene ustanove iz Plana mreže kojima se račun nalazi u blokadi u 2018. godini, na način kako je to rađeno i u proteklim godinama.

Očekujemo Vaše postupanje u najkraćem mogućem roku.

         
Predsednik
dr Zoran Savić


© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu