Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

RFZO POTVRDIO DA ISPLAĆUJE NAKNADU PLATE ZAPOSLENIMA U SKLADU SA ZAKLjUČENIM ANEKSOM PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/7/2020 14:43:35
Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio je dopis svim filijalama broj 450-5956/20 od 22.07.2020.godine, u kome se navodi da se isplata naknade plate u skladu sa članom 101a PKU zaposlenima u zdravstvenim ustanovama za koje su ugovorena sredstva za isplatu plata i naknada plata vrši iz sredstava koja se trebuju u redovnom postupku za isplatu plata i naknada plata od filijale Republičkog fonda i to:

- za prvih 30 dana odsustva sa rada u visini od 100% naknade plate;
- počev od 31. dana odsustva sa rada, preostali iznos razlike do visine od 100% naknade plate (35%).


Ukoliko zdravstvene ustanove nisu trebovale sredstva po ovom osnovu za predhodni period (počev od 01.marta 2020.godine na usvojeni zahtev Sindikata) potrebno je da to odmah učine, u skladu sa ovom instrukcijom RFZO.


Dakle, RFZO u celosti obezbeđuje sredstva za isplatu naknade plate po ovom osnovu.


Podsećamo
da je Sindikat izborio da RFZO finansira sva prava zaposlenih iz zaklјučenog PKU, ukoliko ovaj ugovor na to obavezuje poslodavca.


U prilogu ovog obaveštenja, možete pogledati navedeni dopis RFZO.
    


© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu