Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENјE O PRAVIMA KOJA JE SINDIKAT IZBORIO ZA ZAPOSLENE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI POČEV OD 01.JANUARA 2020.GODINE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/2/2020 14:23:20

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije kao jedini reprezentativni sindikat koji je učestvovao u pregovaranju i zaklјučivanju Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 29/2019), obaveštava Vas da je Sindikat izborio sledeća prava za zaposlene počev od 01. januara 2020.godine:

1.pravo na dodatak na platu za rad nedelјom - 20% od osnovne plate za svaki sat rada nedelјom;
2.pravo na isplatu jubilarne nagrade za 35 godina rada provedenih u radnom odnosu u ustanovi socijalne zaštite, u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavlјenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku;
3.pravo na isplatu solidarne pomoći za rođenje deteta zaposlenog - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavlјenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;
4. pravo na isplatu solidarne pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja - u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji prema poslednjem objavlјenom podatku organa nadležnog za poslove statistike;


Pored ovih prava, podsećamo da je Sindikat izborio za zaposlene uvećan broj dana godišnjeg odmora, uvedeni su novi slučajevi kada zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo, obezbeđeno je pravo na dodatak na platu za prekovremeni rad, a isklјučivo na pismeni zahtev zaposlenog prekovremeni rad preračunava se u slobodne sate, umesto prava na dodatak na platu, neplaćeno odsustvo može se odobriti najviše dva puta u toku kalendarske godine (do sada je moglo jedanput), zaposleni ima pravo na naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana u visini 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci i za slučaj malignog obolјenja, povećan je maksimalan iznos naknade troškova pogrebnih usluga, povećan je maksimalan iznos solidarne pomoći i iznosi do visine dva neoporezovana iznosa predviđena zakonom o porezu na dohodak građana (do sada bio jedan),
poslodavac može da isplati zaposlenom solidarnu pomoć i za vantelesnu oplodnju...

UKOLIKO ŽELITE DA SE I VAŠA REČ ČUJE, UČLANITE SE U SINDIKAT!!!


© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu