Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VAŽNO OBAVEŠTENјE - PRIHVAĆENA INICIJATIVA SINDIKATA ZAKAZANO JE POTPISIVANјE PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU NAKNADA PLATE 100%

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/4/2020 10:12:37
Nakon podnete Inicijative Sindikata i više obavlјenih razgovora sa predstavnicima resornog ministarstva, danas će u prostorijama Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja biti potpisan Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, kojim se omogućava isplata naknade plate zaposlenima u visini od 100%.

Pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, će imati zaposleni, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica  neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.

Pravo na naknadu plate ostvaruje i zaposleni koji je odsustvovao sa rada iz navedenih razloga u periodu za koji do dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora nije izvršen konačni obračun i isplata naknade plate po osnovu privremene sprečenosti za rad.


Ovaj ugovor stupa na snagu danom objavlјivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu