Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

URGENCIJA ZA ODRŽAVANјE SASTANKA RADI REŠAVANјA ALARMANTNOG STANјA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZBOG NEDOVOLjNOG BROJA IZVRŠILACA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/4/2017 14:30:49
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA

Ministar, Aleksandar VulinSindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam je dana 07.03.2017.godine uputio zahtev za održavanje sastanka radi rešavanja alarmantnog stanja u ustanovama socijalne zaštite zbog nedovolјnog broja izvršilaca.
Kako ni protekom više od mesec dana nije zakazan traženi sastanak, upućujemo Vam ovu urgenciju za postupanje u skladu sa iskazanim zahtevom.


Ukoliko ne vodimo socijalni dijalog, onda je radikalniji vid aktivnosti jedino rešenje, što nije naš cilј, a nadamo se ni Vaš.
Očekujemo Vaše postupanje u najkraćem mogućem roku u vremenu koje Vama odgovara.


Predsednik
dr Zoran Savić© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu