Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ISPLATA JEDNOKRATNE POMOĆI SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA, SOCIJALNE ZAŠTITE I VOJNOG ZDRAVSTVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/10/2020 16:26:09


KABINET PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Ana Brnabić

MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Siniša Mali

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, dr Darija Kisić Tepavčević

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Ministar, Nebojša Stefanović




Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za adekvatno sagledavanje svih zaposlenih u delatnosti zdravstva, socijalne zaštite i vojnog zdravstva, u smislu isplate najavlјene jednokratne pomoći u iznosu od 10.000,00 dinara.

Jednokratna pomoć koju je najavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a koja se odnosi na sve zaposlene u delatnosti zdravstva, obradovala je zaposlene, ali je ostala bojazan da li se ista odnosi i na zaposlene u institutima i zavodima za javno zdravlјe, kao i na zaposlene u javnom apotekarskom sektoru.

Zaposleni u ovim ustanovama dali su ogroman doprinos na suzbijanju zarazne bolesti COVID-19 i pokazali da se bez istih, kad je najteže, jednostavno ne može.

Takođe, mišlјenja smo da i kolege, zaposleni u socijalnoj zaštiti i vojnom zdravstvu, ne smeju ovom prilikom biti izostavlјeni, jer su se nesebično žrtvovali na sprovođenju mera i aktivnosti vezanih za zaštitu zdravlјa stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2, što ne bi narušilo planove vezano za budžet Republike Srbije za 2021.godinu, obzirom da je planiran značajan rast.

Još jednom napominjemo, da pozdravlјamo napore predsednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava na unapređenju radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, bezbednosti i zdravlјa na radu i uslova rada. Bez uzajamne saradnje i izjednačavanja svih zaposlenih u sistemu, značajno će biti otežana borba sa ovom pošasti.

Shodno svemu navedenom, nadamo se da ćete uvažiti ovaj dobronamerni zahtev Sindikata.



Predsednik
dr Zoran Savić








© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu