Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA 16.09.2015. godine

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/9/2015 15:10:02
Tags: SINDIKATZDRAVSTVAZAKONPREVREMENAPENZIJAOTPUŠTANJEZAPOSLENIH

     Obaveštavamo Vas da je danas 16.09.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu.

Na sastanku je posebno razmatrana primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon).

Prema tvrdnjama predstavnika Ministarstva zdravlja, sprovedena anketa je bila isključivo informativnog karaktera u cilju prikupljanja podataka o tome ko od zaposlenih u naredne tri godine ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju.
Direktori zdravstvenih ustanova su u obavezi da u skladu sa pozitivnim propisima odrede ko je od zaposlenih koji ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju neophodan za nesmetan rad ustanove, a kome prestaje radni odnos radi odlaska u penziju.

Smatramo da je nedopustivo da se direktorima ustanova daje ovakvo ovlašćenje, da bez ikakvih kriterijuma i merila određuju sa kojim zaposlenim će se sklopiti sporazum o nastavku radnog odnosa.

Podsećamo na stav Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da : ”Penzionisanje u slučajevima kada se organizacija posla ne menja, pa to upražnjeno mesto mora stoga biti popunjeno novozaposlenima, ne ispunjava ciljeve zakona”.

Predstavnici Ministarstva zdravlja su izneli podatak da je u skladu sa zakonom ministar zdravlja poslao predlog Vladi Republike Srbije u kojem je naglašeno da u sistemu zdravstva nedostaju zdravstveni radnici i da je potrebno izvršiti prijem novih.

Izrada kataloga radnih mesta je u završnoj fazi i uskoro bi trebalo da bude prezentovan reprezentativnim sindikatima. U katalogu će biti prepoznati novi profili zdravstvenih radnika (strukovne medicinske sestre, medicinske sestre sa specijalizacijom....)

Tokom oktobra, treba da bude rešeno pitanje zaposlenih u stomatologiji i zaposlenih sa Kosova i Metohije koji nisu radno angažovani.

Razgovori sa predstavnicima resornog ministarstva se nastavljaju, a direktori zdravstvenih ustanova će dobiti od strane Ministarstva instrukciju za primenu člana 20. zakona, pre početka njegove primene.


© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu