Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG 02.10.2015. U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/10/2015 14:16:22Obaveštavamo Vas da je danas 02.10.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata.

Razgovarano je o otvorenim pitanjima, a naročito o primeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon).

Predstavnici Ministarstva zdravlja su potvrdili da će poslati instrukciju svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže vezano za primenu zakona, u smislu da će svaka ustanova morati da pošalje spisak zaposlenih kojima po sili zakona prestaje radni odnos i to onih koji su neophodni da ostanu da obavljaju poslove i onih koji nisu, a konačan sud o tome ko od zaposlenih treba da ostane da radi i sklopi sporazum o nastavku radnog odnosa, a ko odlazi u penziju, doneće Ministarstvo zdravlja.

Umesto zaposlenih kojima prestane radni odnos, nije moguć novi prijem radnika bez saglasnosti Ministarstva zdravlja i Komisije u skladu sa važećim propisima.

Na katalog radnih mesta, Sindikat će ministarstvu dati konretne primedbe u pismenoj formi, a koje nisu već usmeno saopštene na sastanku.

Očekuje se objavljivanje radne verzije kataloga za nemedicinske poslove.

Sledeći sastanak vezano za katalog radnih mesta će se održati sredinom tekućeg meseca.

U toku oktobra meseca očekuje se konačno rešavanje pitanja statusa zaposlenih u stomatologiji, kao i zaposlenih sa Kosova i Metohije koji nisu radno angažovani.

Za stomatologiju važe kriterijumi o kojima su ranije predstavnici reprezentativnih sindikata i Ministarstva zdravlja postigli saglasnost.

Konačnu odluku o tome treba da donese Vlada Republike Srbije u toku ove nedelje.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu