Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ČELNICIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA UPUĆEN ZAHTEV ZA OČUVANJE PRAVA ZAPOSLENIH U HITNIM SLUŽBAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/9/2015 11:46:25
Tags: SindikatzdravstvahitneslužbehitnapomoćkoeficijentizaradapravamatrijalnipoložajzaposlenihMINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Državni sekretar, prof. dr Berislav Vekić


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u zavodima za hitnu medicinsku pomoć i hitnim službama.
Konstatovano je da se zaposlenima umanjuju koeficijenti čime se dalje urušava ionako težak radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih.

Sindikat Vas je u neposrednim razgovorima upoznao sa zapisnicima nadležnog sektora za kontrolu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojim se pored ostalog, nalaže direktorima da pokrenu postupak za izmenu koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenima u zavodima i službama za hitnu medicinsku pomoć.

Napominjemo, još jednom da predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje nisu nadležni za tumačenje odredaba Uredbe o koeficijentima...


Ponovo od Vas tražimo da se ne vrši promena koeficijenata zaposlenima u hitnim službama, već da se navedeno pitanje rešava jedinstveno, za sve zaposlene u delatnosti zdravstva, donošenjem novog zakona.


Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) doneta je još 2001. godine, iako je u to vreme bilo reči da je samo privremenog karaktera, odnosno da će važiti 6 meseci od dana donošenja.

Od tog perioda prošlo je 14 godina, a još uvek se nisu preduzele mere u cilju ujednjačavanja prava zaposlenih i donošenja pozitivnih propisa koji bi bili u skladu sa potrebama hitne medicinske službe i svih zaposlenih u zdravstvu.
Očekujemo Vaše razumevanje i podršku za sveobuhvatno sagledavanje i sistemsko uređenje radno - pravnog statusa svih zaposlenih u zdravstvu.

Predlažemo održavanje sastanka predstavnika sindikata i direktora zavoda za hitnu medicinsku pomoć sa Vama, u terminu koji Vama odgovara, radi iznalaženja rešenja.

S poštovanjem,
Predsednik
dr Zoran Savić© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu