Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INFORMACIJA O ISPLATI DECEMBARSKE PLATE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/1/2018 11:44:49
Dragi članovi,

Nakon kontinuiranih aktivnosti Sindikata vezanih za pobolјšanje materijalnog položaja zaposlenih, upućenih dopisa, zahteva, žalbi i drugih podnesaka, kao i kontinuiranog vođenja socijalnog dijaloga, izdejstvovali smo da se zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite uvećaju plate za 10% počev od plate za decembar 2017.godine.


Zaposleni u delatnosti zdravstva su ISKLjUČIVO AKTIVNOSTIMA NAŠEG SINDIKATA DOBILI RAZLIKU PLATE ZA 3% ZA DECEMBAR 2015.GODINE.


Zaposlenima sa najnižim primanjima smo preko Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije izborili da se minimalna cena rada poveća za 10% i iznosi 143 dinara po radnom času počev od januara 2018.godine.

Dakle, svim zaposlenima u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite plata ZA DECEMBAR 2017.godine je MORALA BITI OBRAČUNATA PO OSNOVICI KOJA SE NE SMANјUJE I IZNOSI 2.817,35 DINARA.


Svi članovi Sindikata kojima nije obračunata plata po navedenoj osnovici, mogu da se obrate predsedniku sindikalne organizacije našeg Sindikata u ustanovi u kojoj rade, radi pružanja neophodne pomoći, a vezano za dalјe postupanje prema poslodavcu i isplatu plate u skladu sa zakonom.


Obzirom da se sistemski zakoni primenjuju počev od januara 2019.godine, ovom prilikom nećemo navoditi koliko značajnih stvari po zaposlene je uradio Sindikat s tim u vezi. O tome ćemo kada za to dođe vreme.


Čuvamo Vaša prava!
Borimo se za pobolјšanje radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih!


BUDI ČLAN! BEZ JAKOG SINDIKATA NE MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA!
NASTAVLjAMO BORBU! VI STE NAŠA SNAGA!
© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu