Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENJE O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/10/2020 16:14:15


BORBA ZA ZDRAVLJE I NEGU I NAKON PANDEMIJE
„STARAJTE SE O NAMA DA BISMO MI MOGLI DA SE STARAMO O VAMA”


BORBA ZA ZDRAVLJE I NEGU I NAKON PANDEMIJE
„STARAJTE SE O NAMA DA BISMO MI MOGLI DA SE STARAMO O VAMA”

Pandemija KOVID-19 je još uvek sa nama a mnoge zemlјe širom Evrope imaju povećanje broja slučajeva. Taj novi talas infekcija će ponovo biti veliki pritisak na zdravstvo i negu.

Mi se mobilišemo da bismo osigurali da zdravstveni radnici  i  radnici u nezi budu zaštićeni sada i da bismo naše sisteme zdravstvene i socijalne nege postavili na čvršće temelјe za reagovanje na ovu i buduće pandemije.
Milijarde koje su planirane da se ulože na oporavak ovih sistema predstavlјaju izazov i priliku za transformaciju zdravstva i socijalne nege na duži rok.
Hitno su nam potrebni bezbedan broj osoblјa i pristojne plate da bi radnici zdravstvenih i socijalnih službi mogli da pruže kvalitetnu negu koju lјudi zaslužuju.
Bezbednost: tokom pandemije radnici u zdravstvu i nezi su se suočili sa ogromnim pritiskom i ozbilјnim rizicima po svoju bezbednost. Mi se mobilišemo da bismo osigurali da su odgovarajuća lična zaštitna oprema, testiranje i vakcine dostupni svom osoblјu i to u kvantitetu i kvalitetu koji će da garantuje bezbednost, sada i u budućnosti. Od suštinske je važnosti osigurati da svi radnici na prvim linijama širom Evrope dobijaju pravičnu nadoknadu za svoje usluge tokom pandemije. Onima koji su zaraženi takođe je potrebna najbolјa moguća medicinska nega i sigurnost da će se KOVID-19 tretirati kao profesionalna bolest.
Bezbedan broj osoblјa: sistemi zdravstvene i socijalne nege širom Evrope bili su pod pritiskom zbog manjka osoblјa još i pre udara pandemije. To više nije održivo. Evropska komisija izračunala je da će doći do dramatičnog manjka u pružanju zdravstvene i socijalne nege u narednoj deceniji, ako se ne preduzmu odgovarajuće mere. To znači da je neophodno regrutovati i zadržati više radnika time što će se sektor učiniti privlačnijim, povećati kapacitet sistema obrazovanja i obuke u zdravstvenoj i socijalnoj nezi, kao i obezebditi stalna radna mesta mnogim mladim kvalifikovanim radnicima regrutovanim u ovim nesigurnim uslovima radi savladavanja pandemije.
Veće plate: regrutovanje osoblјa u zdravstvenu i socijalnu negu je otežano zbog dugogodišnjih problema sa lošim platama i uslovima rada. Skandalozno je da oni koji se suočavaju sa takvim ozbilјnim rizicima po svoje zdravlјe i koji su posvećeni nezi bolesnih i starih budu tako slabo nagrađeni. Kao radnici u zdravstvenoj i socijalnoj nezi, mi zaslužujemo bolјe plate i uslove za rad koji obavlјamo a ne samo jednokratne bonuse za borbu protiv KOVID-19. Ojačavanje kolektivnog pregovaranja i obuhvatanje više radnika su klјučni da bi se to postiglo.
Kvalitetna nega za sve: iako je rešavanje ovih izazova uglavnom na nacionalnim sistemima zdravstvene i socijalne nege, mi treba da pojačamo saradnju, koordinaciju i podršku na evropskom nivou. Mi tražimo od EU da doprinese povećanju bezbednosti i pripremlјenosti radnika.

Odbacujemo mere štednje poput smanjenja u programu EU4health sa 9,4 milijardi na 1,7 milijardi evra.

Medicinske sestre, lekari, bolničari, negovatelјi starijih, radnici u kućnoj nezi i drugi radnici na prvim linijama se mobilišu širom Evrope sa svojim zahtevima za transformaciju sektora zdravstvene i socijalne nege. Kao rezultat štednje i nedovolјnog finansiranja, naše bolnice i starački domovi su bili žalosno nespremni za pandemiju. Ne sme biti povratka štednji. Došlo je vreme da se saslušaju radnici u zdravstvu i nezi; ovu priliku ne smemo da propustimo.


VREME JE DA SE ULAŽE U ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU NEGU

Milijarde koje su planirane da se ulože na oporavak ovih sistema predstavlјaju izazov i priliku za transformaciju zdravstva i socijalne nege na duži rok.
Hitno su nam potrebni bezbedan broj osoblјa i pristojne plate da bi radnici zdravstvenih i socijalnih službi mogli da pruže kvalitetnu negu koju lјudi zaslužuju.
Bezbednost: tokom pandemije radnici u zdravstvu i nezi su se suočili sa ogromnim pritiskom i ozbilјnim rizicima po svoju bezbednost. Mi se mobilišemo da bismo osigurali da su odgovarajuća lična zaštitna oprema, testiranje i vakcine dostupni svom osoblјu i to u kvantitetu i kvalitetu koji će da garantuje bezbednost, sada i u budućnosti. Od suštinske je važnosti osigurati da svi radnici na prvim linijama širom Evrope dobijaju pravičnu nadoknadu za svoje usluge tokom pandemije. Onima koji su zaraženi takođe je potrebna najbolјa moguća medicinska nega i sigurnost da će se KOVID-19 tretirati kao profesionalna bolest.
Bezbedan broj osoblјa: sistemi zdravstvene i socijalne nege širom Evrope bili su pod pritiskom zbog manjka osoblјa još i pre udara pandemije. To više nije održivo. Evropska komisija izračunala je da će doći do dramatičnog manjka u pružanju zdravstvene i socijalne nege u narednoj deceniji, ako se ne preduzmu odgovarajuće mere. To znači da je neophodno regrutovati i zadržati više radnika time što će se sektor učiniti privlačnijim, povećati kapacitet sistema obrazovanja i obuke u zdravstvenoj i socijalnoj nezi, kao i obezebditi stalna radna mesta mnogim mladim kvalifikovanim radnicima regrutovanim u ovim nesigurnim uslovima radi savladavanja pandemije.
Veće plate: regrutovanje osoblјa u zdravstvenu i socijalnu negu je otežano zbog dugogodišnjih problema sa lošim platama i uslovima rada. Skandalozno je da oni koji se suočavaju sa takvim ozbilјnim rizicima po svoje zdravlјe i koji su posvećeni nezi bolesnih i starih budu tako slabo nagrađeni. Kao radnici u zdravstvenoj i socijalnoj nezi, mi zaslužujemo bolјe plate i uslove za rad koji obavlјamo a ne samo jednokratne bonuse za borbu protiv KOVID-19. Ojačavanje kolektivnog pregovaranja i obuhvatanje više radnika su klјučni da bi se to postiglo.
Kvalitetna nega za sve: iako je rešavanje ovih izazova uglavnom na nacionalnim sistemima zdravstvene i socijalne nege, mi treba da pojačamo saradnju, koordinaciju i podršku na evropskom nivou. Mi tražimo od EU da doprinese povećanju bezbednosti i pripremlјenosti radnika.

Odbacujemo mere štednje poput smanjenja u programu EU4health sa 9,4 milijardi na 1,7 milijardi evra.

Medicinske sestre, lekari, bolničari, negovatelјi starijih, radnici u kućnoj nezi i drugi radnici na prvim linijama se mobilišu širom Evrope sa svojim zahtevima za transformaciju sektora zdravstvene i socijalne nege. Kao rezultat štednje i nedovolјnog finansiranja, naše bolnice i starački domovi su bili žalosno nespremni za pandemiju. Ne sme biti povratka štednji. Došlo je vreme da se saslušaju radnici u zdravstvu i nezi; ovu priliku ne smemo da propustimo.


VREME JE DA SE ULAŽE U ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU NEGU

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu