Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

SAOPŠTENjE - MINISTARSTVO ZDRAVLjA IZRAZILO OPRAVDANU SUMNjU U POSTUPAK IZDAVANjA U ZAKUP APOTEKE ŠABAC

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/4/2017 12:47:54Ministarstvo zdravlja je dopisom broj 022-04-110/2016-02 od 21.04.2017. godine koji je upućen direktoru Apotekarske ustanove “Šabac” potvrdilo tvrdnje Sindikata i izrazilo opravdanu sumnju da se postupak otuđenja i raspolaganja imovinom ne sprovodi u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o javnoj svojini.

Sindikat pozdravlja ovakvo postupanje resornog ministarstva i očekuje da nadležni državni organi konačno preduzmu sve mere i radnje koje su u njihovoj nadležnosti u cilju sprečavanja daljeg nezakonitog izdavanja u zakup državnih apoteka.
Još jednom ukazujemo da se pored navedenih zakona, grubo krše i Zakon o radu, kao i Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova, a sve na štetu zaposlenih, državne imovine, kao i celokupnog građanstva kome se uskraćuje pravo na farmaceutsku zdravstvenu zaštitu u ruralnim sredinama.

Jedini motiv lokalnih samouprava je da se po svaku cenu reše duga.
Poštovanje Ustava i zakona njima nije prioritetni cilj.

Dok su apoteke poslovale pozitivno i lokalne samouprave ubirale prihode sve je bilo u redu, a sada kada osnivač treba da pomogne, apsolutno nezakonito izdaje u zakup javnu imovinu uključujući i zaposlene.

Kao što smo već ranije naveli, u toku je nezapamćeno pravno nasilje nad apotekama.
Očekujemo da se zahtevi Sindikata za izmenu pozitivnih propisa i stvaranje jednakih uslova za poslovanje apoteka sprovedu u delu shodno dogovoru i obećanju ministra.

Takođe, očekujemo da se konačno po ovom pitanju oglasi i nadležno pravobranilaštvo i obavi svoju osnovnu funkciju zaštite javnog interesa i javne imovine.

U prilogu ovog saopštenja možete pogledati navedeni dopis resornog ministarstva.

    
© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu