Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

NAŠ SINDIKAT ZAHTEVA MIŠLJENJE OD MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE O PRIMENI ČLANA 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/9/2015 11:40:46
Tags: SindikatzdravstvaKoriUdovičkimišljenjezakonmaksimalnogbrojazaposlenihujavnomsektoruMINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Kori Udovički
Pomoćnik ministra, Ivana Savićević


PREDMET:
PRIMENA ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANjA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za davanje mišljenja vezano za primenu člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015).

Napominjemo da smo upoznati sa Vašim obaveštenjem od 27.avgusta 2015. godine u kojem ste objasnili ciljeve koji su se želeli postići primenom navedenog člana.

Bez obzira na navedenu činjenicu, u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite će bez ikakvih kriterijuma i merila prinudno prestati radni odnos pre svega zaposlenim ženama koje ispunjavaju uslove za odlazak u starosnu penziju, a na njihovim poslovima izvršiće se prijem novih radnika, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje navedenih delatnosti.

Odluku o tome kome prestaje radni odnos donose direktori ustanova.

Ovako široko datim ovlašćenjima direktorima, ponovo će prestanak radnog odnosa po ovom osnovu biti lični čin direktora i otvoriće se mogućnost za partijsko zapošljavanje.

Ostaćemo bez najiskusnijeg kadra bez ikakvih kriterijuma i merila i na istim poslovima izvršiti prijem novih radnika, čime neće biti sprovedena racionalizacija, već će se jedino i isključivo povećati broj penzionera, što će dodatno opteretiti budžet i uvećati probleme zbog kojih se i sprovodi racionalizacija.


Zbog svega navedenog, Sindikat traži da date mišljenje vezano za primenu člana 20. zakona i isto uputite resornim ministarstvima radi daljeg postupanja shodno cilju zakona.

Molimo Vas da zbog kratkog roka do otpočinjanja primene člana 20. zakona, na ovaj naš zahtev odgovorite u najkraćem mogućem roku, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe zakona.  Predsednik
dr Zoran Savić© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu