Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Usvojen je zahtev Sindikata za produženje važnosti PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/1/2018 11:26:17

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja dana 10.01.2018.godine, donelo je rešenje broj 112-07-409/2014-02 kojim je Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave UPISAN u Registar kolektivnih ugovora.

Ovim rešenjem, usvojen je zahtev Sindikata za produženje važnosti PKU, što je od izuzetne važnosti po zaposlene u delatnosti zdravstva.

Zaposleni će uživati prava garantovana PKU do kraja 2018.godine, do kada moramo voditi pregovore i unaprediti odredbe navedenog ugovora u skladu sa sistemskim propisima.
Sindikat nastavlјa aktivnosti u cilјu pobolјšanja položaja zaposlenih.
U prilogu ovog obaveštenja možete videti rešenje resornog ministarstva.
© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu