Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

JEDINSTVEN STAV REPREZENTATIVNIH SINDIKATA SOCIJALNE ZAŠTITE PROSLEĐEN MINISTARSTVIMA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 2/4/2013 11:16:55
Tags: ZoranSavićreprezentativnisindikatisocijalnezaštiteprihodi

Predsednik Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Milenko Čurović i predsednik našeg sindikata dr Zoran Savić, kao predstavnici reprezentativnih sindikata uputili su 29. marta ministrima Jovanu Krkobabiuću i Mlađanu Dinkiću, kao i članovima Pregovaračkog tima oko PKU za socijalnu zaštitu, dopis u kome se  navodi :

______________________________________________

PREDMET: INSTITUT SOPSTVENIH SREDSTAVA

Poštovani,
U skladu sa zaključkom sastanka sa pregovora o PKU za socijalnu zaštitu od 22.marta 2013. godine, reprezentativni sindikati u oblasti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije, na sastanku održanom 29. marta 2013. godine razmatrali su institut sopstvenih prihoda ustanova socijalne zaštite.

Reprezentagnvni sindikati su zauzeli jedinstven stav, a isti glasi da sopstvene prihode ustanove socijalne zaštite čine:
- Ostvareni prihodi od obavljanja proširene delatnosti u ustanovi van redovne delatnosti
- Prihodi od uplta trećih lica srodnika, penzije korisnika ,
- Prihodi od pružanja vanstandardnih usluga ;
A) presvlačenje,
B) šišanje,
C) pranje,
D) geronto domaćica,
E) manikir,
F) pedikir,
- Prihodi od donacije
- Prihodi od sponzorstva
- Prihodi od legata
- Prihodi od taksi (brakorazvodna parnica, viđalje dece, za smeštaj u domove visokog standarda i sl.)
- Prihodi od kamata,
- Prihodi od kazni,
- Prihodi od socijalnog preduzetništva,
- Prihodi od ekonomije,
- Prihodi od ekonomije ustanova po svim osnovama (naknada za bolovanje, materijalnih trošakova , troškova energenata i sl. )
- Prihodi od ostvarenih ušteda u ustanovi po svim osnovama
- Prihodi od edukacije, odnosno stručne obuke ( po Projektu, po zahtevu ili na drugi način) i sl.

U slučaju da se ne prihvati predlog reprezentativnih sindikata zahtevamo da se za sva prava utvrđena predlogom PKU za socijalnu zaštitu, sredstva obezbede iz budžeta Republike Srbije.
Molimo Vas, da nam u najkraćem mogućem roku date konkretne odgovore na navedeni predlog
.
______________________________________
Preuzmite dokument:


© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu