Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

MINISTARSTVIMA UPUĆENA URGENCIJA ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/9/2015 11:11:19
Tags: SindikatzdravstcaapotekarsskeustanoveurgencijaradnopravnistatusMINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Dušan Vujović

PREDMET:
URGENCIJA ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMASindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u apotekarskim ustanovama.

Republički odbor Sindikata je zaključio da se radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih naglo urušava, iako je Sindikat godinama unazad ukazivao na probleme koji su i danas aktuelni.

Napominjemo, da smo Vam dana 02.04.2015.godine uputili zahtev za hitno postupanje radi očuvanja radno-pravnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na koji do danas nismo dobili odgovor, niti je preduzeta bilo koja pravna ili faktička radnja u cilju rešavanja nagomilanih problema zaposlenih.

Sa iznetog, u skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, a na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije,u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Z A H T E V A


1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora)
2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima
3. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%, iz razloga što je postojeća marža od 12% neodrživa za apotekarski sistem, a smanjenje ili ukidanje marže će urušiti ceo zdravstveni sistem
4. Izmenu propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji, što do sada nije slučaj.
5. Da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor

Očekujemo Vaše hitno postupanje u cilju sprečavanja daljeg urušavanja apotekarskih ustanova i položaja zaposlenih i poziv za razgovore na ovu temu.


OBRAZLOŽENjE


Na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 17.09.2015.godine, analiziran je socijalno-ekonomski, profesionalni i radno-pravni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama.
Konstatovani su sve teži uslovi poslovanja i apsolutno neravnopravna tržišna utakmica sa privatnim sektorom.
Neophodno je da se po hitnom postupku izradi Plan mreže apoteka kako bi se sprečilo dalje otvaranje apoteka bez ikakvog plana i reda, što urušava apotekarske ustanove u državnom sektoru.

Sindikat predlaže dva načina za rešavanje finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima i to:
- da osnivač u celosti prenese sredstva za sve zaposlene koji rade u ovim organizacionim jedinicama ili
- da RFZO u celosti prenese sredstva za sve zaposlene u ovim organizacionim jedinicama

Državne apoteke su osnivane od strane opštine, odnosno grada, zbog opšteg interesa i pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite građanima, a ne zbog ostvarivanja profita.
S toga su apoteke u državnom sektoru otvarane i na mestima gde ne mogu da ostvare profit, a njihovo zatvaranje onemogućilo bi dostupnost lekova građanima i dovelo do nezadovoljstva i narušavanja njihovog zdravlja.
Vlasnici privatnog kapitala ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da ostvare profit, dok je osnivač apotekama u državnom sektoru to nametnuo kao obavezu.

Iz tog razloga, predlažemo da deo sredstava za finansiranje ovakvih apoteka obezbedi osnivač ili RFZO.
U cilju dostupnosti farmaceutske zdravstvene zaštite svim građanima, zahtevamo da se uveća procenat marže na najmanje 20%, što predstavlja minimum neophodnih sredstava radi ostvarenja navedenog cilja.
Na apoteke u državnom sektoru primenjuje se Zakon o javnim nabavkama, dok privatne apoteke nemaju obavezu raspisivanja tendera, što državne apoteke dovodi u neravnopravnu tržišnu utakmicu.

Napominjemo da smo Narodnoj skupštini Republike Srbije već podnosili zahtev za donošenje Zakona o apotekarstvu koji bi u celosti regulisao sferu apotekarstva u Republici Srbiji, a sve u cilju jednakih uslova poslovanja i za privatni i za državni sektor.
U apotekama, u državnom sektoru, postoji potpuna kontrola i evidencija utrošaka lekova i materijalnih sredstava.

Širenjem mreže apoteka koje će biti potpisnice ugovora sa RFZO, bez prethodno definisanih kriterijuma i merila, može dovesti do ozbiljnih socijalnih problema u smislu viška zaposlenih u državnim apotekama, kao i do ozbiljnih problema u snabdevanju lekovima.
U uslovima nelojalne konkurencije, nepostojanja zakonskog uređenja u sferi apotekarstva, kao i nedovoljnog nadzora rada apoteka u privatnoj svojini od strane nadležnih državnih organa, obezvređuje se uloga apoteka u državnoj svojini u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou.

Sindikat je zauzeo jedinstven stav da je neophodno da se pojača kontrola nadležnih inspekcijskih organa zbog puštanja u promet neregistrovanih lekova i vršenja nedozvoljenih zdravstvenih usluga u privatnim apotekama (laboratorijske usluge, vađenje krvi i dr.)
S obzirom na navedeno, očekujemo da navedene zahteve uzmete u razmatranje u cilju zaštite svih građana, efikasnog obavljanja farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou, zaštite članstva našeg Sindikata i svih zaposlenih u apotekarskim ustanovama.


Prilog:
1.zahtev upućen Ministarstvu zdravlja od 02.04.2015. godine
2. zahtev upućen Ministarstvu finansija od 02.04.2015. godinePredsednik
dr Zoran Savić
© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu