Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENjE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/12/2015 11:40:34Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da je zahvaljujući preduzetim aktivnostima Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na svim nivoima organizovanja i delovanja dobijen sudski spor vezano za isplatu jubilarnih nagrada, kao i novogodišnje nagrade sa pripadajućim kamatama, sudskim i advokatskim troškovima za preko 70 zaposlenih u Radnoj jedinici Dnevni centri i klubovi i službi pomoći u kući u Geontološkom centru Beograd. Nakon što je članstvo našeg Sindikata dobilo spor, isplata je otpočela i zaposlenima koji nisu podneli tužbu.

Takođe, nakon upućenih primedbi resornim ministarstvima od strane našeg Sindikata, izvršena je izmena Kataloga radnih mesta u socijalnoj zaštiti na način da su prepoznata radna mesta koja u predhodnoj verziji nisu bila uvrštena u Nacrt navedenog kataloga.
U nedelju 20.12.2015.godine, predsednik Sindikata dr Zoran Savić je uručio nagradu ”Čovek godine”koja se dodeljuje drugu godinu zaredom u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Napominjemo još jednom da se prava propisana Posebnim kolektivnim ugovorima moraju poštovati i da se u slučaju nepoštovanja istih, obratite najpre predsedniku sindikalne organizacije u vašoj ustanovi za pomoć, a zatim će u slučaju potrebe i viši organi sindikata preduzeti aktivnosti u cilju zaštite prava članova.

Sindikat će i nadalje preduzimati sve pravne i faktičke radnje radi očuvanja prava zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti koja su garantovana Ustavom Republike Srbije, zakonima, PKU-ima...


Izvor videa: RTS


© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu