Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAHTEV ZA HITNO REŠAVANјE STATUSA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/3/2020 11:05:01

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević
Državni sekretar, Nenad NerićSindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Vam se obraća sa zahtevom za HITNO postupanje i obezbeđivanje nedostajućih sredstava za plate, dodatke na platu, naknadu troškova prevoza, kao i druga primanja zdravstvenih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite.
Naime, u dopisu Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-181/2020-09 od 31.01.2020.godine koji je upućen ustanovama socijalne zaštite se između ostalog navodi da se plate i drugi troškovi za zaposlene zdravstvene radnike u ustanovama socijalne zaštite planiraju i isplaćuju na osnovu zaklјučenog ugovora ustanova sa RFZO, kao i da se iz budžeta RS ne mogu isplaćivati plate i druga primanja iz radnog odnosa zaposlenim zdravstvenim radnicima.

Obzirom da su ustanove socijalne zaštite godinama unazad zaklјučivale ugovore sa RFZO na način da je RFZO finansirao isklјučivo osnovne plate zaposlenih zdravstvenih radnika, a da su ostale prinadležnosti isplaćivane iz budžeta RS, ova sredstva nisu planirana u finansijskom planu RFZO za 2020.godinu. To dalјe znači da će zaklјučivanje aneksa ugovora ustanova socijalne zaštite sa RFZO radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava za isplatu prinadležnosti zdravstvenim radnicima ići težim putem.

Smatramo da je neophodan dijalog resornih ministara uklјučujući i ministra finansija, radi iznalaženja brzog i konstruktivnog rešenja.
Ukazujemo da brojnim zaposlenim zdravstvenim radnicima nisu isplaćeni putni troškovi, dodaci na platu, otpremnine, jubilarne nagrade...

Predlažemo da finansiranje plata i drugih primanja zaposlenih zdravstvenih radnika u 2020.godini bude kao i do sada, jer Zakon o socijalnoj zaštiti dozvolјava da se plate zaposlenih zdravstvenih radnika finansiraju i iz budžeta RS, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.Zdravstveni radnici u socijalnoj zaštiti moraju imati isti tretman kao i ostali zaposleni, jer su deo sistema bez kojeg ustanove socijalne zaštite ne mogu funkcionisati.

Podsećamo na ranije iznete stavove Sindikata da se status zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti mora rešiti u Zakonu o socijalnoj zaštiti, jer u tom slučaju ne bismo došli u situaciju u kojoj se danas nalazimo.

Očekujemo Vaše hitno postupanje i zakazivanje sastanka radi rešavanja ovog pitanja koje je od krucijalnog značaja za zaposlene, kao i za funkcionisanje ustanova socijalne zaštite.


Predsednik
dr Zoran Savić


© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu