Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INICIJATIVA ZA ZAKLJUČIVANЈE ANEKSA PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/4/2020 14:45:19

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA
Ministar, Zoran Đorđević


Na osnovu Odluke Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, upućujemo Vam INICIJATIVU za zaklјučivanje Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, kako bi se stvorio pravni osnov da zaposleni u socijalnoj zaštiti ima pravo na naknadu plate u visini od 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, ako je sprečenost za rad nastala zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica  neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavlјanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.


Inicijativu podnosimo u skladu sa donetim Zaklјučkom Vlade 05 broj 53-3008/2020-2 od 03.aprila 2020.godine, o preporuci poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate („Sl. glasnik RS“, br. 50/2020).


Predlažemo da pravo na naknadu plate u navedenom slučaju, u visini od 100%, ostvaruje zaposleni koji je odsustvovao sa rada iz navedenih razloga počev od 01.marta 2020.godine.


Očekujemo Vašu hitnu reakciju i zaklјučivanje Aneksa ovog ugovora na način kako smo predložili, u skladu sa donetom preporukom Vlade Republike Srbije.


Predsednik

dr Zoran Savić© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu