Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Naš Sindikat uputio inicijativu za otpočinjanje pregovora o visini osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenima u delatnosti zdravstva za 2014. godin

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/9/2013 10:10:41
Tags: inicijativaSindikatpregovorizaradeosnovica

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, prof. dr Slavica Đukić Dejanović
MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar, Lazar Krstić


Poštovani,


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i sscijalnoj zaštiti Srbije
u skladu sa članom 93. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom („Sl. glasnik RS", br. 36/10 i 42/10-dr. propis, 46/13 i 74/13), zahteva zakazivanje sastanka na kome bi se pregovaralo o visini osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenima u delatnosti zdravstva za 2014. godinu.
S obzirom na to da su u toku aktivnosti Vlade Republike Srbije na pripremama predloga budžeta za 2014. godinu, Sindikat zahteva da pregovori otpočnu u najkraćem mogućem roku.
Na pregovorima Sindikat će pokrenuti i inicijativu za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, kao i Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.
Očekujemo Vaš poziv za pregovore.


S poštovanjem,

Predsednik
dr Zoran Savić

_______________________________________________

VAŽNO OBAVEŠTENjE !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/9/2013 14:14:38
Tags: PKUproduzetaksporazumvlada.Srbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su pregovarački timovi Vlade Republike Srbije i reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva, postigli Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, br. 36/10 i 42/10 – dr. propis, 46/13 i 74/13), koji se produžava do 31. marta 2014. godine.

Završen 2. seminar Sekcije mladih

Objavio Administrator in Aktivnosti · 21/9/2013 21:58:40
Tags: seminaredukacijamladiSindikat
U Ivanjici je danas u popodnevnim satima završen drugi seminar Sekcije mladih pod pokroviteljstvom Fondacije Fridrich Ebert.

Drugi dan radno-edukativnog seminara Sekcije mladih uspešno je priveden kraju

Objavio Administrator in Aktivnosti · 20/9/2013 21:04:04
Tags: seminarsekcijapredavanjaedukacijasindikat
Učesnici seminara su prisustvovali predavanjima na temu - Unapređenje informisanosti i podsticanje medijske promocije Sindikata – sindikalni marketing, i Savremena sredstva komunikacije i komunikacijske veštine u sindikalnom angažovanju Diplomirani novinar Vladimir Jovanović, mladim sindikalcima je preneo svoja znanja i iskustva kroz predavanja i radionice, u kojima je na konkretnim primerima iz prakse prezentovana...

POČEO SA RADOM DRUGI SEMINAR SEKCIJE MLADIH

Objavio Administrator in Aktivnosti · 19/9/2013 19:21:07
Tags: seminarsekcijaSavićIvanjica
U hotelu Park u Ivanjici danas je počeo drugi radni seminar Sekcije mladih. Seminaru prisustvuju članovi sekcije , a prisutne je pozdravio predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić. U naredna dva dana članovi će prisustvovati predavanjima i radionicama.

Naš Sindikat traži hitan nastavak pregovora za zaključivanje PKU za oblast socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/9/2013 21:46:02
Tags: PKUzahtevpregovori
Predsednik našeg sindikata dr Zoran Savić uputio je dopis ministru rada, zapošljavanja i socijalne politike dr Jovanu Krkobabiću, i Državnom sekretaru Brankici Jovanović, u kojem je zatražio hitan nastavak pregovora za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/9/2013 10:26:12
Tags: saopštenjezajavnostsindikatzdravstva
Predstavnici Lekarske komore Srbije, Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Udruženja lekara opšte/porodične medicine Srbije posle sastanka održanog 14.08.2013.godine u sedištu Lekarske komore Srbije na kome su razmatrani su efekti primene Uredbe o korektivnom koeficijentu,najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka,kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama (u daljem tekstu Uredba) izdaju sledeće

OBAVEŠTENjE !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/9/2013 09:15:21
Tags: sluzbeniglasniksindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su dana 29.08.2013. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 76/2013, objavljeni sledeći pravilnici:

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu