Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Kakvo zdravstvo imamo u odnosu na ostale evropske zemlje?

Objavio Administrator in Mediji · 30/11/2013 23:54:35
Tags: ZoranSavićzdravstvoporeznaplate


Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije dr Zoran Savić u izjavi datoj novinarki dnevnog lista DANAS komentarisao je stanje u srpskom zdravstvu.

Prenosimo Vam deo teksta, a kompletan članak možete pročitati na linku ispod.

.............................................................................................................................................................................................


"Realno smo na sredini, a među zemljama u okruženju i vodeći. Liste čekanja za pojedine medicinske intervencije su problem koji se uvek uzima u obzir prilikom izrade ovakvih izveštaja. Međutim, niko ne uzima u obzir činjenicu da smo po broju lekara i medicinskog osoblja ispod evropskog proseka, kao i da nemamo savremenu opremu i aparate" – ukazuje Savić. On dodaje da posebno zabrinjava nedostatak visokospecijalizovanih stručnjaka.

"
Nedostatak lekara specijalista je dugogodišnji problem. Oni odlaze u inostranstvo, zbog većih plata. Taj problem će biti još izraženiji zbog odluke Vlade da oporezuje zarade, i to one koje su na nivou potrošačke korpe. Apsurdno je da država nekog školuje 20 godina, a potom ga pusti da ide. Zbog nedostatka medicinskog kadra i postoje liste čekanja" – ističe Savić.
On dodaje da je neophodno promeniti zdravstvenu politiku u Srbiji.

"
Na platnom spisku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je 104.000 zaposlenih u zdravstvu, i još 20.000 koje ne isplaćuje Fond. Broj zaposlenih je mali, nedostaju lekari i medicinsko osoblje, dok je, na papiru, višak nemedicinskog kadra. Međutim, s obzirom da je u Srbiji četka i metla i dalje osnovno sredstvo za higijenu, nedostaju i oni" – kaže Savić. Prema njegovim rečima, bolja opremljenost zdravstvenih ustanova, drugačija organizacija rada i bolji materijalni položaj zaposlenih, načini su da se zdravstveni sistem Srbije unapredi.

............................................
Foto: Stefan Savić

ODRŽANA JAVNA SEDNICA ISPRED VLADE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/11/2013 22:28:16
Tags: SindikatzdravstvajavnasednicaprotestVladaSrbije
VLADA REPUBLIKE SRBIJE - Javna sednica - Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije od Vlade Republike Srbije ZAHTEVA Izmenu Uredbe o korektivnom koeficijentu.. Izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata u državnim organima i javnim službama Preispitivanje ekonomskih mera Vlade Republike Srbije o povećanju PDV-a i izuzimanje zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti od plaćanja solidarnog poreza koji dalje urušavaju materijalni položaj svih zaposlenih. Prestanak diskriminacije i rešavanje materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu Pregovore i zaključivanje PKU za oblast socijalne zaštite Realni rast zarada Isplatu novogodišnje, odnosno božićne nagrade za sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.

SAOPŠTENJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/11/2013 10:24:51
Tags: javnasednicaSindikatzdravstvaVladaSrbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije održaće Javnu sednicu 28. novembra 2013. godine ispred zgrade Vlade Republike Srbije sa početkom u 12 sati.

Stigao poziv Miiistarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za nastavak pregovora za zaključivanje Posebnog kodektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/11/2013 12:11:02
Tags: PKUpregovoriSindikat
Sindikat zaposleiih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obratio se ovom ministarstvu sa zahtevom broj: 41 - MG od 08.10.2013. godine i zahtevom broj: 65 od 18.10.2013. godine , za hitan nastavak pregovora za zaključivanje Posebnog kodektivnog ugovora za oblast socijalne zaštite, čije kopije vam u prilogu dostavljamo.

OBAVEŠTENJE - u ”Službenom glasniku RS” objavljena Startegija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/11/2013 14:35:39
Tags: službeniglasnikbezbednostnaraduSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 18.11.2013. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 100/2013, objavljena Startegija bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO DOPIS ODBORU ZA ZDRAVLjE I PORODICU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/11/2013 13:00:58
Tags: SindikatzdravstvaSkupštinaSrbijezdravljeporodica
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas obaveštava o aktivnostima koje vodi u cilju zaštite materijalnog i radno pravnog položaja svog članstva i svih zaposlenih u delatnosti zdravstva.

UPUĆEN ZAHTEV PREMIJERU I NADLEŽNIM MINISTRARSTVIMA ZA ISPLATU NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE NAGRADE ZA SVE ZAPOSLENE U OBLASTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/11/2013 10:13:37
Tags: NOVOGODIŠNJENAGRADENAGRADASINDIKATZDRAVSTVA
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zbog urušenog materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, zahteva isplatu novogodišnje, odnesno božićne nagrade u istom iznosu za sve zaposlene. Podsećamo Vas da zaposleni iz četiri grupe poslova u zdravstvu i pet grupa poslova u socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, uredbi i drugih akata nemr|u ni minimalnu zaradu. Obaveštavamo Vas da su zaposleni u predhodnim godinama primali ovu vrstu nagrade i neisplatom iste, zaposleni bi bili dovedeni u još nepovoljniji materijalni položaj.

STIGAO ODGOVOR IZ KABINETA PREDSEDNIKA SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/11/2013 20:06:35
Tags: VladaSrbijeodgovor
U vezi sa Vašim dopisom broj 62 od 18. 10. 2013. godine, obaveštamo da smo predmetni dopis prosledili Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i socijalne politike, na dalju nadležnost. Resorna ministarstva, obavestiće Vas o daljem postupanju po ovom predmetu.

ČESTITKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/11/2013 11:47:09
Tags: SINDIKATZDRAVSTVASLAVAČESTITKA
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ ЧЕСТИТА СВОМ ЧЛАНСТВУ ЛЕКАРСКУ СЛАВУ „СВЕТИ ВРАЧИ“

Primeri poštovanja PKU - SUDSKA PRAKSA

Objavio Administrator in Novosti · 12/11/2013 19:35:21
Tags: sudskapraksaPKU
Najnovije primere ostvarenja prava regilisanih PKU možete pogledati OVDE pod stavkom Primeri sudske prakse Novi dodati primeri : - Isplata otpremnine u skladu sa PKU - presuda Apelacionog suda - Isplata otpremnine u skladu sa PKU - presuda Osnovnogg suda

Odgovor Sindikatu Odbora za rad Narodne skupštine

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/11/2013 15:17:50
Tags: SindikatzdravstvaodborzaradSkupštinaSrbije
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, na sednici od 07. novembra 2013. godine, razmotrio je vašu predstavku, koja se odnosi na isplatu nagrade u iznosu od 4. 000 dinara za zaposlene u vaninstitucionalnoj zaštiti, zaposlenima u Radnoj jedinici „Dnevni centri i klubovi“ pri Gerontološkom centru i svim zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite.

S A O P Š T E Nj E Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/11/2013 13:12:38
Tags: SindikatzdravstvaRepubličkiodborsednica
Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, na sednici održanoj 7. novembra 2013. godine, razmatrao je materijalni i radno-pravni položaj članstva i svih zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite i konstatovao sledeće:

U Službenom glasniku objavljen Sporazum o produženju važenja PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/11/2013 13:06:19
Tags: PKUsporazumproduženjeSindikatzdravstva
U Službenom glasniku RS sobjavljen Sporazum o produženju važenja PKU

MINISTARSTVO ZDRAVLJA NA ZAHTEV NAŠEG SINDIKATA ZAKAZALO SASTANAK RADI PREGOVORA U VEZI SA MATARIJALNIM I RADNO- PRAVNIM POLOŽAJEM ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2013 11:10:01
Tags: sindikatpregovoriMinistarstvoZdravlja
Povodom Vašeg dopisa broj 39 V od 24. septembra 2013. godine kojim tražite da se održi sastanak radi pregovora u vezi sa matarijalnim i radno- pravnim pložajem zaposlenih u zdravstvu, obaveštavamo Vas da će se sastanak održati 6. novembra 2013. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Ministarstva zdravlja, ul. Nemanjina 22-26, VI sprat.

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija upisaN u Registar kolektivnih ugovora

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/11/2013 15:18:39
Tags: SindiatzdravstvaPKUprodužetakvaženja
Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija zaključen dana 31. oktobra 2013. godine između Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” i Vlade Republike Srbije, upisan je u Registar kolektivnih ugovora pod rednim brojem 27, dana 01. novembra 2013. godine.

Stigao odgovor Ministarstva zdravlja : * zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini prosečne plate u prethodna tri meseca za vreme korišćenja godišnjeg odmora*

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/11/2013 11:26:54
Tags: sindikatzdravstvaministarstvozdravljaodgovor
...zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini prosečne plate u prethodna tri meseca za vreme korišćenja godišnjeg odmora, a pod prosečnom platom se podrazumeva koja se sastoji od: osnovice za obračun plata, koeficijenta i korektivnog koeficijenta, koji se množe osnovicom, dodataka na platu i obaveza koje zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plate, u skladu sa zakonom.

MIŠLjENjA. PREDLOZI I SUGESTIJE NA RADNU VERZIJU NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/11/2013 12:27:08
Tags: zakonoradusindikatzdravstvoprimedbenacrt
Predsedništvo Sindikata na sednici održanoj 24. oktobra 2013.godine razmatralo je Radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i shodno tome iznosi sledeće konkretne primedbe:

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu