Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Stigao poziv za sastanak sa resornim ministrima 3.februara 2014.god.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/1/2014 15:13:12
Tags: polozajzaposlenihradniSindikatzdravstvaSindikat

Republika Srbija
MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Sektor za zdravstveno osiguranje
Broj: 120-01-170/2013-01
Datum: 31.01.2014. godine
SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE
- dr Zoran Savić, predsednik-Poštovani,


Obaveštavamo Vas da će se dana 3. februara 2014. godine sa početkom u 11.00 časova u ul. Nemanjina 22-26, Velika sala na VI spratu, krilo A, održati sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva, kojem će prisustvovati ministar finansija Lazar--Krstić i ministr zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović.
Tema sastanka će bitn rešavanje problema u vezi sa materijalnim i radno - pravnim položajem zaposlenih u zdravstvu, kao i drugih otvorenih pitanja koja su izneta na sastanku koji je održan 20.01.2014. godine.
Potrebno je da potvrdite svoj dolazak, kao i da dostavite imena dva predstavnika u što kraćem roku Bojani Potsžici, samostalnom savetniku u Ministarstvu zdravlja, Sektor za zdravstveno osiguranje
.

........................................................................
NAŠ SINDIKAT UPUTIO VLADI SRBIJE INICIJATIVU ZA IZUZIMANjE ZDRAVSTVA OD PRIMENE, ODNOSNO ZA IZMEIU PROPISA O UMANjENjU NETO PRIHODA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/1/2014 14:06:33
Tags: inicijativaSindikatzdravstvaVladaSrbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i sscijalnoj zaštiti Srbije više puta Vam se obraćao, ukazivao i obrazlagao neophodnost izmene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru objavljenog u ”Službenom glasniku RS” broj 108/2013, odnosno izuzimanja zaposlenih u zdravstvu od primene navedenog zakona. Podsećamo Vas da zaposleni u zdravstvu primaju plate-zarade iz sredstava doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a ne iz sredstava buceta Republike Srbije. Nakon donošenja navedenog zakona, doneti su i Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ”Službeni glasnik RS” broj 115/2013, a potom i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ”Službeni glasnik RS” broj 08/2014.

NOVA PLjAČKA ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/1/2014 17:41:01
Tags: umanjenjenetoprihodapljačkapravilnikSindikatzdravstvaSrbije
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je dana 29.01.2014. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 08/2014, objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru. Navedeni Pravilnik omogućava umanjenje zarada i onim zaposlenim kojima su zarade manje od 60.000,00 dinara mesečno. Naime, mnogi zaposleni u zdravstvu nisu primili akontaciju za januar 2014. godine, pa će im celokupna januarska zarada biti isplaćena u februaru 2014. godine.

OBEZBEĐENA ISPLATA SVIH LIČNIH PRIMANjA ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/1/2014 10:27:12
Tags: isplataplateprimanjaSindikatzdravstvaMinistrarstvo
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je nakon intervencije našeg Sindikata, Vlada Republike Srbije usvojila zaključak kojim je omugućeno da zdravstvene ustanove čiji su računi trenutno u blokadi, mogu da isplaćuju plate, kao i otpremnine prilikom odlaska u penziju, jubilarne nagrade i naknade troškova za prevoz.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/1/2014 11:24:29
Tags: zahtevijavnasednicaMinistarstvozdravljaSindikatzdravstvadopis
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je iz Ministarstva zdravlja stigao odgovor na zahteve Sindikata upućene Vladi Republike Srbije. Zahtevi su upućeni na Javnoj sednici ROS-a održanoj ispred zgrade Vlade Republike Srbije dana 28.11.2013. godine. U prilogu Vam dajemo na uvid odgovor i zahteve koji su predati Vladi Republike Srbije.

OBAVEŠTENjE POVODOM ORGANIZOVANjA 19. SUSRETA ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/1/2014 10:19:20
Tags: SustretizdravljaRSISindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da će se tradicionalni 19. Susreti zdravlja održati u Sunčevom Bregu u Republici Bugarskoj u periodu od 01. do 07. juna 2014. godine. Podsećamo Vas da je do 03. februara 2014. godine, neophodno prijaviti broj učesnika tradicionalnih 19. Susreta zdravlja sa odstupanjem +/- 20% i uplatiti najmanje 10% potrebnih novčanih sredstava, a sve u skladu sa datom instrukcijom broj 90 od 28.11.2013. godine.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOM ŠTAJKU U USTANOVAMA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/1/2014 14:52:32
Tags: ŠTRAJKSindikatzdravstvamediji
Prema informacijama prispelim do 14 sati u Republički odbor Sindikata, Odluka ROS-a o organizovanju i sprovođenju štrajka sprovedena je u 95% ustanova zdravstva i socijalne zaštite. Štrajk upozorenja mediji su izuzetno propratili u KC Srbije, KC Vojvodine, KC Niš, Zdravstvenim ustanovama Kragujevca, Bora, Prokuplja, Zaječara, Jagodine, Aranđelovca, Negotina, Majdanpeka i drugih gradova širom Srbije.

Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije: štrajk upozorenja sutra 23.1.2014.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/1/2014 09:08:49
Tags: ŠTRAJKSindikatzdravstvaRepubličkiodborodluka
Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, NIJE PROMENIO ODLUKU o organizovanju i sprovođenju štrajka upozorenja 23. Januara 2014. Godine od 11 do 12 sati u svim ustanovama zdravstva i socijalne zaštite. Zato što: - Mediji su preneli da je na Kolegijumu SES-a dogovoreno da se iz procedure povuče Zakon o radu. - Takođe, preneta je izjava prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da Zakon o radu nije povučen i da su spremni da razgovaraju o svemu.

SINDIKALNE CENTRALE SSSS I UGS NEZAVISNOST OBJAVILE SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/1/2014 15:49:22
Tags: ŠTRAJKsaopštenjezajavnost
Na jučerašnjem sastanku Kolegijuma SES-a, kao što su mediji objavili kao saopšenje Vlade, dogovoreno je da se iz procedure povuku Zakon o radu, jer je i javna rasprava jedna od faza zakonske procedure, a iz Skupštinske rasprave zakon o privatiizaciji i stečaju. Time je ispunjen jedan od zahteva dve reprezentativne centrale i to pre svega zahtev da se poštuju važeći zakoni i da se vratimo socijalnom dijalogu, kao evropskoj i civilizacijskoj tekovini i uslovu za evropske integracije Srbije. Očekujemo da će, budući da je dogovor postignut i javno objavljen, uslediti zvanično obavezivanje Vlade da će nacrt i predlozi biti vraćeni na usaglašavanje, te da će tripartitin dijalog biti redovan, blagovremen dijalog ravnopravnih partnera, da će se sednice SES-a redovno održavati, a zakoni od značaja za zaposlene pisati i usaglašavati, uz uvažavanje argumenata i interesa radnika i, ponavljamo učešće sindikata.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU !!! ŠTRAJK UPOZORENJA PO VEĆ DONETIM INSTRUKCIJAMA I PLANU 23.01.2014.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/1/2014 13:41:53
Tags: ŠTRAJKUPOZORENJASindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da su sindikalne centrale SSSS i UGS Nezavisnost donele odluku o NASTAVKU AKTIVNOSTI vezanih za štrajk upozorenja koji će se održati 23.01.2014. godine, po planu i instrukcijama koje su dostavljene.

Vlada povlači Nacrt izmena Zakona o radu

Objavio Administrator in Novosti · 20/1/2014 20:21:09
Tags: ZakonoradupovlačenjeSindikatzdravstva
Nacrt izmena Zakona o radu, o kojem je završena javna rasprava, biće povučen, a formiraće se nova radna grupa koja će pripremati predloge izmena tog zakona, odlučeno je u ponedeljak na sastanku kolegijama Socijalno-ekonomskog saveta. Na sastanku su učestvovali premijer Srbije Ivica Dačić koji je na čelu tog saveta, prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučih, predsednik Unije Poslodavaca Nebojša Atanacković i predsednici reprezentativnih sindikata - Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost", Ljubisav Orbović i Branislav Čanak.

OBAVEŠTENjE - Održan sastanak u Ministrastvu zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/1/2014 14:50:45
Tags: SindikatZdravstvaMinistarstvozdravlja
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je na poziv državnog sekretara pri Ministarstvu zdravlja prim. dr. Periše Simonovića dana 20.01.2014. godine, održan sastanak povodom rešavanja problema u vezi sa materijalnim i radno-pravnim položajem zaposlenih u zdravstvu, kao i drugim otvorenim pitanjima.

I SINDIKAT LEKARA I FARMACEUTA SRBIJE PRIDRUŽUJE SE ŠTRAJKU UPOZORENJA 32.01.2014.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/1/2014 15:16:29
Tags: ŠTRAJKSindikat
Na sednici Glavnog odbora SLFS od 17.01.2014.godine doneta je odluka da i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije stupi u štrajk upozorenja 23.01.2014. sa jednočasovnom obustavom rada od 11 do 12 časova. Štrajk će se sprovesti u svim zdravstvenim ustanovama Republike Srbije sa zahtevom da se povuče predlog izmena i dopuna Zakona o radu.

ZAKAZAN SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA SA MINISTARSTVIMA ZDRAVLJA I FINANSIJA RADI REŠAVANJA PROBLEMA U VEZI SA MATERIJALNIM I RADNO PRAVNIM POLOŽAJEM ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/1/2014 14:02:19
Tags: socijalnidijalogSindikatzdravstvaMinistrastvo
Povodom rešavanja problema u vezi sa materijalnim i radno pravnim položajem zaposlenih u zdravstvu, kao i rešavanju otvorenih pitanja i radi unapređenja socijalnog dijaloga, obaveštavamo Vas da će se dana 20. januara 2014. godine sa početkom u 10,00 časova u ul. Nemanjina 22-26, Svečana sala na II spratu, krilo A, održati sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u oblasti zdravstva, Ministarstva finansija i ovog ministartva.

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije doneli su Odluke o organizovanju Štrajka upozorenja zaposlenih u zdravstvu u Republici Srbiji

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/1/2014 18:17:15
Tags: ŠTRAJKUPOZORENJASindikatzdravcstva
Na sastanku održanom 15.01.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije i Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” doneli su sledeće zaključke: 1. Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije donelp su Odluke o organizovanju Štrajka upozorenja zaposlenih u zdravstvu u Republici Srbiji. Jednočasovni štrajk upozorenja će se održati 23.01.2014. godine, sa početkom u 11 časova, u svim ustanovama zdravstvene i socijalne delatnosti čiji su osnivači Republika Srbija i lokalna samouprava. 2. Zahteva se da se iz dal.e procedure povuče predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. 3. Zahteva se da se po HITNOM POSTUPKU nastave pregovori za zakl>učivanje Posebnih kolektivnih ugovora za oblast zdravstva i oblast socijalne zaštite. Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva očekuju da se po HITNOM postupku postupi po iskazanim zahtevima, u suprotnom bićemo prinuđeni da donesemo odluku o stupanju u štrajk u grani.

PREDSEDNIŠTVO NAŠEG SINDIKATA DONELO ODLUKU O STUPANJU U ŠTRAJK UPOZORENJA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/1/2014 17:43:22
Tags: ŠTRAJKPredsedništvoSindikatzdravstvaupozorenje
Obaveštavamo Vas da je Predsedništvo Sindikata, na sednici održanoj 15. januara 2014. godine, izvršilo operacionalizaciju Odluke ROS-a o stupanju u štrajk upozorenja 23. januara 2014. godine u periodu od 11 do 12 sati.

NAJAVLJEN ŠTRAJK UPOZORENJA ZA 23.01.2014. OD 11-12 h

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/1/2014 17:16:44
Tags: najavaštrajkaštrajkupozorenjaSindikatzdravstva
Nezadovoljni tekstom predloga nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i ponuđenim rešenjima, kao i činjenicom da se Zakon menja bez obrazloženja ZAŠTO. Nezadovoljni načinom na koji je tekst sačinjen, bez učešća reprezentativni sindikata, a pod pritiskom stranih poslodavačkih i finansijskih asocijacija. Nezadovoljni pokušajem da naprave konflikt između roditelja i dece, zaposlenih i nezaposlenih, mladih i starijih, nerazumnim obećanjima da će Zakon zapošljavati mlade Nezadovoljni zbog nepostojanja socijalnog dijaloga, nepoštovanja zakonskih procedura u izradi Zakona, zbog konstantnog kršenja Zakona i selektivne pravde. Nezadovoljni odnosom pojedinih ministara prema sindikatima, njihovom arogancijom i isključivošću, kao i otvorenim lobiranjem protiv interesa zaposlenih.

INSTITUT IZVORNIH PRIHODA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/1/2014 12:52:24
Tags: INSTITUTIZVORNIHPRIHODAUSTANOVASOCIJALNEZAŠTITE
U skladu sa zaključkom sa sastanka sa pregovora o PKU za socijalnu zaštitu od 27. novembra 2013.godine, reprezentativni sindikati u oblasti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije, na sastancima održanim 05. decembra 2013.godine i 09. januara 2014. godine razmatrali su institut izvornih prihoda ustanova socijalne zaštite. Reprezentatizni sindikati su zauzeli jedinstvei stav, a ista glasi da izvorne prihode ustanova socijalne zaštite čine:

U ime našeg Sindikata, dr Zoran Savić reagovao na dopis Sindikata MSTS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/1/2014 14:08:13
Tags: SindikatzdravstvaSrbijeSindikatsestaraitehnicaraobaveštenjereagovanje
Povodom Vašeg Protesnog pisma upućenog predsednicima sindikalnih organizacija našeg Sindikata, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas obaveštava da su u istom navedene apsolutno netačne i neistinite tvrdnje, kao i nedopustive insinuacije čime se grubo narušava ugled najmasovnijeg i najstarijeg reprezentativnog sindikata zaposlenih u delatnosti zdravstva. Ukazujemo Vam da su Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti kako od Vaše strane tako i od strane Dragana Bisenića pristigla obaveštenja kontradiktornog sadržaja, prema kojim svaka strana tvrdi da je baš ona legalni i legitimni predstavnik SMSTS. Napominjemo Vam da za Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i jedna i druga strana prestavljaju legalne i legitimne predstavnike zaposlenih dok nadležni državni organi i institucije ne donesu drugačiju odluku.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/1/2014 14:51:37
Tags: SlužbeniglasnikSindikatzdravstvapravilnikzdravstcenazastita
U ”Službenom glasniku RS” broj 115/2013, objavljen Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu