Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/2/2014 11:49:13
Tags: SindikatpromocijaPredsedništvosindikatačestitkaSindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbija obaveštava da se danas 28.02.2014. godine u Kosovskoj Mitrovici, održava svečana promocija knjige: ”Atlas dečije operativne hirurgije” autora dr sci. med. Zlatana Eleka i saradnika, čiji je izdavač Medicinski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Dr sci. med. Zlatan Elek je član ROS-a i član Predsedništva Sindikata.
Republički odbor Sindikata čestita autoru knjige dr sci. med. Zlatanu Eleku i želi puno uspeha u daljem radu.
OBAVEŠTENjE – ODRŽAN SASTANAK ČELNIKA NAŠEG SINDIKATA I MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 28/2/2014 09:26:39
Tags: SindikatzdravstvuZoranSavićMinistarstvozdravljakapitacijasolidarniporez
a sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja 27.02.2014. godine kome su prisustvovali ispred našeg Sindikata predsednik dr Zoran Savić i potpredsednik Milovan Novaković i ispred Ministarstva zdravlja državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik ministra dr sci. med. Darko Laketić, razgovarano je o aktuelnim problemima u zdravstvu (kapitacija, solidarni porez, rešavanje problema ”neugovorenih” radnika i drugim pitanjima vezano za radno-pravni položaj zaposlenih-Zavod za HMP Niš...).

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - DOPIS TV B92 SA ZAHTEVOM ZA DEMANT

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/2/2014 09:59:52
Tags: B92demantSindikatsolidarniporez
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za objavljivanje hronologije aktivnosti našeg Sindikata povodom uvođenja ”solidarnog poreza”, a povodom obraćanja voditeljke Olje Bećković (na snimku emisije sa sajta ”youtube” vreme 49:09, koji Vam dostavljamo u prilogu(link)) ministru zdravlja prof.dr. Slavici Đukić Dejanović u emisiji Utisak nedelje, citiramo:”i to što ste se Vi dogovorili”. Kako je navedeno celokupna javnost je shvatila da su se reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva složili sa uvođenjem ”solidarnog poreza”, što apsolutno ne odgovara istini. Zahtevamo da objavite saopštenje našeg Sindikata ili da ukoliko to ne učinite date obaveštenje u smislu da ne postoji nikakav dogovor sa sindikatima o uvođenju ”solidarnog poreza”.

HRONOLOGIJA AKTIVNOSTI SINDIKATA POVODOM UVOĐENjA SOLIDARNOG POREZA I ZABRANE ZAPOŠLjAVANjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/2/2014 13:14:51
Tags: solidarniporezSindikatzdravstvuaktivnostihronologija
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije povodom nedoumica koje su se javile kao posledica izjava pojedinih predstavnika resornih ministarstava u sredstvima javnog informisanja, obaveštava članstvo i sve zaposlene o svojim aktivnostima povodom uvođenja ”solidarnog poreza” i zabrane zapošljavanja u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Naime, od samog saznanja da postoji mogućnost uvođenja ovakvih mera Vlade Republike Srbije, Sindikat je preduzeo aktivnosti kako bi se od primene istih izostavili zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Podsećamo da smo još 11.10.2013. godine objavili saopštenje za javnost u kojem smo iskazali ogromno nezadovoljstvo najavljenim merama Vlade Republike Srbije o uvođenju ”solidarnog poreza” i povećanju PDV-a. Tim povodom Dnevni list ”Politika” je objavio izjavu predsednika Sindikata dr Zorana Savića u kojoj je istaknuto oštro protivljenje predloženim merama.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/2/2014 10:17:25
Tags: Sindikatzdravstvuuredbaizmenazapošljavanje
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove da je dana 22.02.2014. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 21/2014, objavljena Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

DISKRIMINACIJA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/2/2014 12:08:20
Tags: diskriminacijaSindikatzdravstvuMinistarstvozdravlja
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom ukazuje Vladi Republike Srbije, Ministarstvu zdravlja i RFZO na probleme vezane za ”ugovorene” i ”neugovorene” zaposlene, odnosno iskazanu diskriminaciju zaposlenih. Naime, jedino u oblasti zdravstva postoje zaposleni koje RFZO (preko koga se plate i isplaćuju) ne prepoznaje, pa im plate-zarade isplaćuje poslodavac iz sopstvenih sredstava, ukoliko ista uopšte ima u dovoljnoj meri da bi namirio potraživanja zaposlenih u celosti. Napominjemo, da ni Ustav Republike Srbije, ni Zakon o radu, ni podzakonski akti ne prave razliku po navedenim kriterijumima i propisuju izričitu zabranu svakog vida diskriminacije zaposlenih.

Stigao odgovor Ministarstva zdravlja - "Nismo nadležni!"

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/2/2014 11:04:39
Tags: MinistarstvozdravljaSindikatzdravstvaZoranSavićdopissolidarniporezumanjenjezarada
Povodom dopisa broj: 07/14 od 31. januara 2014. godine koji ste uputili Ministarstvu zdravlja, a odnosi se na inicijativu za izuzimanje zaposlenih u delatnosti zdravstva od primene propisa kojim se uređuje umanjenje neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru, obaveštavamo Vas da sadržaj predmetnog dopisa nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja. U skladu sa navedenim, predmetni dopis, odnosno inicijativu prosledili smo Ministarstvu finansija na dalju nadležnost i postupanje.

PREDSEDNIK SAVIĆ VEČERAS NA TV PRVA U 19 ČASOVA

Objavio Administrator in Mediji · 21/2/2014 11:57:00
Tags: zORANsAVIĆMEDIJIsINDIKATZDRAVSTVASOLIDARNIPOREZ
Intervju predsednika našeg sindikata dr Zorana Savića, povodom "solidarnog poreza", biće emitovan na TV Prva večeras u 19 sati.

SOLIDARNI POREZ KAO BELA KUGA !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/2/2014 09:41:23
Tags: solidarniporeztrudnicepljačkabelakugaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom obaveštava članstvo, zaposlene i celokupnu javnost o posledicama neustavne, nakaradne i pogubne primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”. Sindikat je više meseci unazad upozoravao predstavnike Vlade Republike Srbije, Ministarstva finansija i Ministarstva zdravlja na nesagledive posledice koje će izazvati primena „solidarnog poreza”. NAPOMINjEMO DA JE SINDIKAT POKRENUO INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O UMANjENjU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU. Podsećamo da smo na sastanku održanom 03.02.2014.godine kome su prisustvovali ministar zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović i ministar finansija Lazar Krstić sa saradnicima i usmeno saopštili da će se primenom „solidarnog poreza” oporezovati svaka trudnica i porodilja zaposlena u javnom sektoru, pa čak i one koje primaju minimalnu zaradu, iz razloga što naknada zarade kasni i po više meseci, a zatim se isplaćuje u jednom mesecu. Odgovoreno je da problem postoji i da će se rešiti.

NADLEŽNIMA UPUĆEN ZAHTEV ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O ODOBRAVANjU POZAJMICE ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/2/2014 12:13:52
Tags: zahtevpozajmicaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva odobravanje pozajmice u iznosu od 50.000,00 dinara, za svoje članove i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Realizaciju očekujemo najkasnije do 10. marta 2014. godine. Naime, Sindikat Vam je više puta do sada ukazivao na materijalni položaj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Ocenjujemo da nije potrebno posebno da obrazlažemo potrebu za zaključivanjem Sporazuma o odobravanju o pozajmice. Podsećamo Vas da je Vlada Republike Srbije nekoliko puta do sada naglasila da ima isti stav za sve zaposlene u javnom sektoru - na primer Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, odnosno „solidarni porez".

UPUĆEN ZAHTEV ZA PRIMENU POZITIVNIH PROPISA I OTKLANjANjE UKAZANIH NEPRAVILNOSTI U VEZI SA UMANjENjEM KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U KLINIČKOM CENTRU VOJVODINE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/2/2014 11:55:51
Tags: zahtevMinistarstvozdravljaSindikatzdravstvakoeficijentKBCVojvodine
Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije pristigao je zahtev Jedinstvene sindikalne organizacije Kliničkog centra Vojvodine iz Novog Sada za pružanje pomoći članovima-zaposlenima u Kliničkom centru Vojvodine, povodom dostavljenih ponuda za izmene ugovora o radu, kojim se smanjuje koeficijent za obračun i isplatu plate zaposlenih, a na osnovu Zapisnika o izvršenoj kontroli ugovorenih obaveza u Kliničkom centru Vojvodine broj: 450-5812/13-4 od 22.01.2014. godine od strane nadzornika osiguranja RFZO-a, kao i na osnovu odluke direktora navedene zdravstvene ustanove. Naime, na osnovu uvida u Zapisnik o izvršenoj kontroli ugovorenih obaveza u Kliničkom centru Vojvodine broj: 450-5812/13-4 od 22.01.2014. godine, konstatovali smo da isti sadrži u pojedinim delovima i nalaz koji nije u skladu sa zakonom, odnosno Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Nezakonito umanjenje koeficijenata !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/2/2014 10:16:26
Tags: koeficijentobračunzaradeSindikatzdravstva
Osnovni sud u Valjevu doneo je presudu u korist tužilja zbog nezakonitog umanjenja koeficijenta za obračun i isplatu zarada...

OPLjAČKANI I UVREĐENI LEKARI !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/2/2014 15:27:09
Tags: solidarniporezoporezivanjezaradapljačkazdravstvoSindikatzdravstva
Članstvo Sindikata i visokospecijalizovani kadar zaposlen u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite još jednom iskazuje ogromno nezadovoljstvo i ogoočenje zbog umanjenja neto prihoda. Specijalistički kadar ponovo se pita da li je to nagrada za višedecenijsko obrazovanje, odricanje, za poštovanje struke i profesije ili ovakav vid oporezivanja predstavlja pljačku i otimačinu !... Članovi Sindikata i zaposleni zahtevaju od Vladv Republike Srbij i ministra finansija da još jednom preispitaju svoje postupanje i donete mere.

PRVA OPOREZOVANA ZARADA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/2/2014 14:22:56
Tags: solidarniporezSindikatzdravstvaumanjenjezarade
U ovom mesecu prvi put se oporezuje zarada. Svi sada vidimo koliko smo manje dobili za ono što smo radili, prekovremeno, dežurali, bili pripravni. Ali to nije sve, oni koji su na bolovanju dužem od mesec dana, ako im se naknada isplati za dva ili više meseci u jednom mesecu i to podleže porezu, bez obzira što to za pojedinačni mesec ne prelazi u oporezivu kategoriju. Druga nelogičnost: svi zaposleni u domovima zdravlja dobijaju platu u januaru, februaru i martu prema onome kako su radili u julu, avgustu i septembru 2013. To je kršenje Kolektivnog ugovora u kome striktno piše kako se isplaćuje plata.

SAOPŠTENjE - ODRŽANA SEDNICA REPUBLIČKOG ODBORA NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/2/2014 13:28:19
Tags: ROSSindikatzdravstvaSrbijesednica
Na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 13.02.2014. godine, razmatran je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i ocenjeno je da je isti nezadoljavajući. ROS je zaključio da resorna ministarstva odlažu da postupe po zahtevima iskazanim u podnetoj Peticiji. Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike još uvek nisu dali odgovore. Ministarstvo zdravlja je obavestilo Sindikat da su u toku kadrovske izmene radne grupe za kapitaciju. Napominjemo da navedene izmene traju već 8 meseci. Koliko godina je potrebno Ministarstvu zdravlja da odredi svoje predstavnike radne grupe za kapitaciju?

Mediji propratili saopstenje naseg Sindikata / PREDATA INICIJATIVA USTAVNOM SUDU !

Objavio Administrator in Mediji · 13/2/2014 09:59:53
Tags: ocenaustavnostiZoranSavićSindikatzdravstvamediji
Sindikat izaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, i sindikati obrazovanja ii visokom obrazovanju traže da Ministarstvo finansija izmeni Pravilnik o primeni poreza na plate veće od 60.000 dinara, a od Ustavnog suda Srbije ocenu ustavnosti zakona kojim je "solidarni porez" propisan.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/2/2014 12:52:48
Tags: USTAVNISUDinicijativaocenaustavnostiumanjenjezaradazdravstvoSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je Sindikat podneo Ustavnom sudu Republike Srbije INICIJATIVU za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (”Službeni glasnik RS” broj 108/2013).

Nacin obracuna zarade za 15., 16. i 17. februar 2014. godine

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/2/2014 12:45:33
Tags: obračunzaredepraznikdnevnicezadaraSindikatzdravstva
PRAZNOVANJE DANA DRŽAVNOSTI SRBIJE 2014.god. - način obračuna zarade u danima praznika

SAOPŠTENJE NAŠEG SINDIKATA U MEDIJIMA : Solidarni porez plaćaju i oni sa minimalcem!

Objavio Administrator in Mediji · 7/2/2014 13:48:56
Tags: Sindikatmedijisaopštenje
Saopštenje našeg Sindikata u medijima:Solidarni porez plaćaju i oni sa minimalcem!

NAJNOVIJE OBAVEŠTENjE !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/2/2014 14:17:37
Tags: PKUproduženjerokavaženjaMinistrastvoSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je na sastanku održanom 03.02.2014.godine kome su prisustvovali ministar finansija Lazar Krstić i ministar zdravlja prof. dr Slavica Đukić Dejanović sa saradnicima, postignuta saglasnost za produženje roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom („Službeni glasnik RS”, br. 36/10 i 42/10 i 46/13-dr. propis, 74/13 – dr. propis i 97/13 dr. propis), do kraja 2014. godine.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu