Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

MEDIJI PROPRATILI PROTEST U GERONTOLOŠKOM CENTRU

Objavio Administrator in Mediji · 31/3/2014 13:44:40
Tags: protestŠtrajkSindikatZdravstvagerontološkigentarOko 200 radnica Gerontološkog centra protestovalo je 28. marta u 16 sati, jer ih, kako su navele, "poslodavac i upravni odbor diskriminišu na radnom mestu" i traže isplatu jedne zaostale zarade, kao i jubilarnih i novogodišnjih nagrada za dve godine unazad.

"Direktore, da li znate gde dadoste naše pare?" , "Tražimo spas. Ako društvu trebamo odvojite nas od Gerontološkog centra Beograd", neki su od transparenata koje su nosile radnice.

  • Dnevni centri i klubovi za starije i služba pomoći u kući jedina su radna jedinica u okviru ove ustanove kojoj nisu isplaćene jubilarne nagrade za 2012. i 2013. godinu, kao ni novogodišnje nagrade od 4.000 dinara za 2013. godinu. Bezuspešno smo pokušavali da postignemo dogovor sa direktorkom, pa smo organizovali miran protest da bismo branili svoja zakonski garantovana prava. Trpeli smo više od dve godine zbog ugleda ustanove, ali problem je uzeo maha. Nećemo ulaziti u štrajk jer poštujemo korisnike centra - kaže Verica Paunović, predsednica sindikata u ovoj ustanovi.


Radnice kažu da im plate kasne mesec dana, iako su dobile potvrdu od grada da je novac uplaćen unapred.

  • Odgovornno tvrdim da poslednjih 10 godina nije bilo kašnjenja plata. Upućivali smo zahteve gradu Beogradu za isplatu nagrada, ali oni su rekli da trenutno ne mogu to da finansiraju - kaže Suzana Mišić, direktorka Gerontološkog centra. Direktorka se nije sastala sa prisutnim radnicama uprkos njihovim zahtevima da još jednom pokušaju da postignu dogovor.

  • Pitamo se gde odlazi naš novac. Od 1.300 radnika Gerontološkog centra, 800 je nezadovoljno i diskriminisano. Istrajaćemo u ovome, obratićemo se svim nadležnim inspekcijama kako bismo što pre rešili ovaj problem - dodaje Verica Paunović. Protest je obezbeđivalo pet policijskih patrola, a incidenata nije bilo.
Upučen zahtev za hitna izmena Pravilnika o načinu umanjivanja zarada

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/3/2014 14:34:56
Tags: SindikatzdravstvaVladaSrbijezahtevumanjenjezaradasolidarniporez
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam još jednom ukazuje o posledicama neustavne, nakaradne i pogubne primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (”Službeni glasnik PC” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”. Naime, zaposlenima koji su pokrenuli sudske postupke zbog neisplaćenih zarada ili usled psplate razlike zarade, obračunava se ”solidarni porez” i na izvršne sudske odluke. To dalje znači, da se zaposlenima umanjuju zarade koje su ostvarene i pre više od deset godina. Dakle, nesumljivo je reč o retroaktivnoj primeni Zakona. Podsećamo da je odredbom člana 197. stav 1. Ustava Republike Srbije propisano da zakoni i svi drugi opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo. Iako je Zaštitnik građana Saša Janković, uputio PREVENTIVNU PREPORUKU Ministarstvu finansija vezano za primenu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru (”Službeni glasnik PC” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”, u kojoj se, između ostalog, navodi da ”nepravilno” naplaćeni porez bude REFUNDIRAN primaocu prihoda, do dana sačinjavanja ovog zahteva nemamo nikakvih saznanja da se postupilo po istoj.

OPOREZIVANjE ZARADA ZAPOSLENIH PO IZVRŠNIM SUDSKIM PRESUDAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/3/2014 12:07:43
Tags: solidarniporezneustavnostSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, zaposlene i celokupnu javnost o posledicama neustavne, nakaradne i pogubne primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza". Naime, zaposlenima koji su pokrenuli sudske postupke zbog neisplaćenih zarada ili usled isplate razlike zarade, obračunava se ”solidarni porez” i na izvršne sudske odluke. To dalje znači, da se zaposlenima umanjuju zarade iako su ostvarene i pre više od deset godina. Dakle, nesumljivo je reč o retroaktivnoj primeni Zakona. Podsećamo da je odredbom člana 197. stav 1. Ustava Republike Srbije propisano da zakoni i svi drugi opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/3/2014 11:32:25
Tags: SindikatzdravstvaSrbijeSluzbeniglasnik
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 24.03.2014. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 33/2014, objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu.

Informacija o protestu zaposlenih u vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/3/2014 11:39:29
Tags: protestSindikatzdravstvasocijalnezaštite
U organizaciji Sindikata zaposlenih u vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti odraslih i starih u Beogradu 24. marta 2014. godine sa početkom u 16:00 sati, održan je protest ispred Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograda, kome je prisustvovalo oko 350 zaposlenih – članova našeg sindikata. Verica Paunović, predsednik Sindikata, je podsetila zaposlene da je protest zakazan posle radnog vremena, kako korisnici usluga ne bi trpeli i apostrofirala razloge koji su izazvali organizovanje protesta: namenska isplata zarada kao i isplata zarada za februar 2014. godine (koja je Sekretarijat preneo Ustanovi pre mesec dana); isplata jubilarnih nagrada za 2012. i 2013. godinu; isplata novogodišnje nagrade za 2013. godinu u iznosu od 4.000,00 dinara.

PRESUDA U KORIST ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/3/2014 16:03:02
NIŠTAVNOST ANEKSA UGOVORA O RADU I ISPLATA PAZLIKE ZARADE

Održan mirni protest zaposlenih u Gerontološkom centru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/3/2014 22:58:57
Tags: protestGerontološkicentarjubilarnenagradeisplataSindikatzdravstva
Obaveštavamo Vas da je u ponedeljak 24.03.2014. godine u 16.00 časova održan mirni protesti ispred Sekretarijata za socijalnu zaštitu, ul. 27. marta 43-45. Protest je organizovan posle radnog vremena, kako se ne bi ugrozio proces rada.

Novi primer sudske prakse

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/3/2014 22:48:54
Tags: jubilarnenagradesudskapraksaSindikatzdravstva
Na stranici DOKUMENTI postavljen je novi primer sudske prakse vezan za isplatu jubilarne negrade (Sudska praksa 6)

SAOPŠTENjE - STOP DISKRIMINACIJI !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/3/2014 12:35:16
Tags: Sindikatzdravstvarasizamsolidarniporez
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava da se 21. mart obeležava kao Međunarodni Dan za eliminaciju rasne diskriminacije. Napominjemo, da je Sindikat apsolutno protiv svakog vida diskriminacije, a naročito članstva, odnosno zaposlenih. Nažalost, diskriminacija u Republici Srbiji ”se lepo primila”, samo je treba negovati, pa će i da procveta. Možda preraste i u pravu šumu, a pošto je danas i Svetski Dan šuma, moramo je čuvati, što znači da je iskorenjivanje apsolutno zabranjeno. Godinama unazad ukazujemo nadležnim državnim organima na problem diskriminacije zaposlenih u zdravstvu i podele na ”ugovorene” i ”neugovorene” koju ne poznaje nijedan pravni propis.

Ministarstvo prihvatilo uočene probleme

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/3/2014 20:14:02
Tags: umanjenjekoeficijentazaradeKCVojvodine
Povodom zahteva našeg sindikata od 18. februara 2014. godine, koji se odnosi na otklanjanje nepravilnosti u vezi sa umenjenjem koeficijenta za obračun i isplatu plata zaposlenih u Kliničkom centru Vojvodine, pomoćnik ministra u resornom ministarstvu Gordana Basta je u dopisu između ostalog istakla "da je Ministarstvo zdravlja uočilo probleme u primeni Uredbe pa u skladu s tim, u narednom periodu će predložiti izmenu Uredbe kako bi se isti otklonili, te će zahtev biti tretiran kao inicijativa".

IZBORI SU PRED NAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2014 19:51:05
Tags: Sindikatzdravstvaizbori2014
Nadamo se da će posle izbora biti novih radnih mesta iako je zapošljavanje zabranjeno. Očekujemo da ćemo živeti bolje i pored „solidarnog poreza“. Ono što sigurno znamo je da penzije neće biti smanjene. S obzirom da smo jedna od najstarijih nacija penzioneri su naša budućnost. Jednog dana i mi ćemo biti budućnost Srbije ako do penzije preživimo sa ovakvim platama. Sindikat očekuje od novih predstavnika vlasti da donose i primenjuju pozitivne pravne propise protiv kojih nećemo morati da vodimo sudske sporove koji se uvek reše u našu korist. Verujemo da će nova Vlada biti sposobna da „sivu“ ekonomiju uvede u legalne tokove i na taj način popuni budžet sa 3 milijarde evra. Nakon toga neće biti potrebe za „solidarnim porezom“, oživeće privreda i svima će biti bolje. Glasajte za one koji su sposobni da to ostvare.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO VLADI SRBIJE ZAHTEV ZA HITNU IZMENU PRAVILNIKA O NAČINU UMANjIVANjA NETO PRIHODA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/3/2014 14:16:56
Tags: VladaSrbijezahtevizmenazakonaSindikatZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije više puta Vam se obraćao, ukazivao i obrazlagao neophodnost izmene Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ”Službeni glasnik RS” broj 115/2013, a potom i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ”Službeni glasnik RS” broj 08/2014. Napominjemo da je Zaštitnik građana Saša Janković uputio Ministarstvu finansija preventivnu preporuku i potvrdio sve navode našeg Sindikata vezano za primenu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza” i to da se primenom istog KRŠE PRAVA ERAĐANA.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/3/2014 13:09:44
Tags: solidarniporezzastitnikgrađanaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da je Zaštitnik građana Saša Janković na osnovu saznanja iz javnih izvora i obraćanja građana, odnosno aktivnosti našeg Sindikata koje su propratili mnogobrojni mediji, doneo preventivne preporuke vezano za primenu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”. Zaštitnik građana je obavestio Ministarstvo finansija Republike Srbije da se primenom Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013) KRŠE PRAVA GRAĐANA. „Solidarni porez” pravilno je obračunati samo za mesečnu isplatu koja nije kumulativna. Zaštitnik građana je uputio PREVENTIVNU PREPORUKU Ministarstvu finansija u kojoj se između ostalog navodi da ”nepravilno” naplaćeni porez bude REFUNDIRAN primaocu prihoda.

NOVI BROJ LISTA ZDRAVLJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/3/2014 13:58:13
Tags: listzdravljeSnidikatzdravstva
Martovski broj lista "ZDRAVLJE" preuzmite klikom na naslovnu stranicu.

SREĆAN 8. MART

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/3/2014 14:44:55
Tags: ČESTITKA8MARTSEKCIJAMLADIH
SVIM NAŠIM DRAGIM ČLANICAMA, I SVIM ŽENAMA SVETA ČESTITAMO 8.MART Sekcija Mladih

OBAVEŠTENjE - potpisan Sporazum o produženju roka važenja PKU za zdravstvene ustanove

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/3/2014 09:38:33
Tags: PKUsporazumproduzenjeSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je potpisan Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, br. 36/10 i 42/10 i 46/13-dr. propis, 74/13 – dr. propis i 97/13 dr. propis), koji se produžava do 31. decembra 2014. godine.

OBAVEŠTENjE ČLANSTVU !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/3/2014 09:06:31
Tags: Sindikatzdravstvasolidarniporezaktivnostiocenaustavnostištrajk
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u vezi sa aktivnostima ostalih sindikata, a povodom primene Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”, obaveštava svoje članstvo kako sledi:

Emisija TV Mreže posvećena solidarnom porezu

Objavio Administrator in Mediji · 5/3/2014 19:47:31
Tags: solidarniporezSindikatZpranSavić
Emisija TV Mreže posvećena solidarnom porezu u kojoj je učestvovao predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić.

Vlada Srbije odgovorila na zahtev Sindikata o odobravanju pozajmice

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/3/2014 19:36:27
Tags: VladaSrbijepozajmicaSindikatzdravstva
U vezi sa Vašim dopisom broj 7/1 od 20. 02. 2014. godine, obaveštamo da smo predmetni dopis prosdedili Ministarstvu finansija, Ministarstvu zdravlja i Ministarsgvu rada i socijalne politike, na dalju nadležnost. Resorna ministarstva, obavestiće Vas o daljem postupanju no ovom predmetu.

OBAVEŠTENjE POVODOM PRIMENE ZAKONA O UMANjENjU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/3/2014 11:15:52
Tags: solidarniporezSindikatzdravstvoumanjenjeprihodazaradednevnice
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obaveštava članstvo da je Ministarstvo finansija Republike Srbije nakon više urgencija dalo mišljenje br. 401-00-508/2014-04 od 11.02.2014. godine vezano za primenu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza”.

Vlada donela odluku o visini minimalne zarade za period januar-jun 2014. godine

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/3/2014 12:31:34
Tags: minimalnazarada
Vlada donosi ODLUKU o visini minimalne zarade za period januar-jun 2014. godine 1. Minimalia zarada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-jun 2014. godine iznosi 115,00 dinara (neto) no radnom času. 2. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 05 broj 120-1728/2014-1

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/3/2014 09:57:26
Tags: SindikatzdravstvamedijisolidarniporezZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da će u utorak 04.03.2014. godine u 20:00 časova, na RTS 2 u emisiji ”TV Mreža”, biti objavljen prilog povodom ”solidarnog poreza”.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu