Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ČESTITKA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/4/2014 10:12:02
Tags: SindikatzdravstvapremijerčestitkaministriVlada

 

Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije uputio je čestitku Aleksandru Vučiću na izboru za premijera Republike Srbije.

Takođe, upućena je čestitka na izboru ministru zdravlja, ministru finansija i ministru rada.
Uz upućene iskrene čestitke, Sindikat je iskazao i želju da se ostvari dobra i uspešna saradnja, na zadovoljstvo korisnika usluga i zaposlenih u delatnostima zdravstva i socijalne zaštite.
OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/4/2014 12:31:50
Tags: SindikatzdravstvaVladaSrbijeosnovicazaradaisplata
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da je Vlada Republike Srbije donela zaključak o uvećanju osnovice cene rada za 0,5%, koji se primenjuje uz isplatu plate-zarade za april 2014. godine. Očekujemo postupanje nadležnih u RFZO u cilju realizacije zaključka Vlade Republike Srbije.

Sindikalna organizacija zaposlenih u Gerontološkom centru Beograd uputila dopis UO ustanove zbog odsustva komunikacije sa rukovodstvom

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/4/2014 12:17:06
Tags: gerontololoskicentarSindikatzdravstva
U dopisu UO, iznose se svi aktuelni problemi, od nemogućnosti uspostavljanja dijaloga sa direktorkom Centra, do kršenja prava i diskriminacije zaposlenih po osnovu isplata zarada, jubilarnih nagrada, kršenju normativa itd.

PRVOMAJSKI PROGLAS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/4/2014 21:13:17
Tags: prvimajSindikatzdravstvaproglas
Prvim masovnim izlaskom na ulice, pre 128 godina, radnici su se izborili za osmočasovno radno vreme i, kao simbol uspeha u radničkoj borbi, ustanovili međunarodni praznik rada i radničkog pokreta. A gde smo mi to danas?  U Srbiji je više od 800 hiljada nezaposlenih, više od milion građana živi ispod granice siromaštva, ogroman broj već se nalazi u dužničkom ropstvu, u redovima ispred narodnih kuhinja i u neprekidnom strahu od onog što donosi sutra.  Dužina radnog vremena, visina plate, ali i redovnost i vreme isplate, zavise isključivo od poslodavca.  Bezbedni uslovi rada predmet su procene poslodavaca, a ulaganje u zaštitu najčešće se tretira kao nepotreban trošak.

Održana Druga sednica Sekcije mladih

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/4/2014 17:56:18
Tags: SekcijamladihsekcijaSindikatudravstva
U prostorijama Sindikata, Dečanska br.14, održana je Druga sednica Sekcije mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Prisutne mlade sindikalce pozdravio je predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić, i tom prilikom ih upoznao sa aktuelnim dešavanjima u delovanju Sindikata. U radu sednice učestvovalo je 15 članova Sekcije. Po otvaranju rada sednice, predsednica Gordana Preković je upoznala učesnike sa aktivnostima Sekcije između dva sastanka.

Ministarstvo rada potvrdilo da je Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu na snazi

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/4/2014 11:33:48
Tags: PKUSindikatzdravstvaMinistarstvorada
Povodom vašeg zahteva broj 26/14 u vezi sa rokom važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (“Službeni glasnik RS”, br. 22/02, 110/06 - dr. propis), obaveštavamo vas sledeće: Članom 284. stav 1. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS’br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) propisano je da odredbe kolektivnog ugovora koji je na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koje nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, ostaju na snazi do zaključivanja kolektivnog ugovora u skladu sa ovim zakonom.

Upućen dopis Povereniku za informacije od javnog značaja i Zaštitniku građana zbog diskriminacije zaposlenih u GC Beograd

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/4/2014 08:35:23
Tags: gerontološkicentarBeogradSindikatzaštitnikgradjanapoverenik
Sindikalna organizacija zaposlenih u vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti odraslih i starih u Beogradu obraća Vam se zbog uskraćivanja osnovnih prava zaposlenih, u RJ „Dnevni centri i klubov"i, Gerontološkog centra Beograd. Ukazujemo Vam da jedan deo zaposlenih i to u institucionalnom delu navedene ustanove svoja prava ostvaruje u skladu sa zakonskim propisima, dok se drugi deo nalazi u podređenom položaju. Sindikat smatra da situacija u Gerontološkom centru Beograd predstavlja eklatantan primer diskriminacije zaposlenih. Zbog višegodišnje diskriminacije zaposlenih u jednom delu ustanove, odnosno zaposlenih u RJ Dnevni centri i kpubovi,, Gerontološkog centra Beograd i neostvarivanja zakonom utvrđenih prava. Sindikat je organizovao proteste ispred Sekretarijata za socijalnu zaštitu - GUGB 24.03.2014.godine, ispred Vlade RS 26 03 2014 godine i ispred Gerontološkog centra Beograd, 28.03.2014. godine.

Svetski dan zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/4/2014 12:36:42
Tags: danzdravljaSindikatzdravstva
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da se pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije, 07.april širom sveta obeležava kao Svetski dan zdravlja (engl. World Health Day). Svetski dan zdravlja se slavi kao godišnjica osnivanja SZO, s jedne strane, ali u isto vreme organizacija koristi taj dan da bi skrenula pažnju svetske javnosti na najznačajnije probleme u vezi sa zdravljem ljudi na globalnom nivou. Svetski dan zdravlja danas priznaju i obeležavaju mnoge vlade i nevladine organizacije zainteresovane za javno zdravlje, a među njima i Vlada Republike Srbije. Cilj je da se ukaže na konkretan problem, da se podigne svest ljudi o njegovom značaju, kao i da se predlože odgovarajuće mere, odnosno konkretna rešenja i da se finansijski i na druge načine pomogne svim regionima, s akcentom na one koji su najugroženiji. Napominjemo da zdravstvo ne predstavlja samo trošak u budžetu naše države kako neki žele da ga prikažu, već naprotiv, predstavlja krucijalnu granu i investiciju svakog naprednog i zdravog društva.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/4/2014 12:32:19
Tags: SindikatzdravstvasocijalnazaštitaRepubličkiodborSindikatazdravstvaPKU
Pododbor za socijalnu zaštitu Republičkog odbora Sindikata na sednici održanoj 03.04.2014. godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj članstva i svih zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i zaključio kako sledi: Iskazano je nezadovoljstvo zbog neažurnosti i odugovlačenja nadležnih državnih organa u postupku zakazivanja pregovora i zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu. Istaknuti su problemi u vezi koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenih. Vlada Republike Srbije je najavila donošenje Zakona o platnim razredima koji će na drugačiji način rešiti koeficijente zaposlenih. Članovi Pododbora za socijalnu zaštitu pružili su punu podršku našim članovima i zaposlenima u Gerontološkom centru Beograd, vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti odraslih i starih u Beogradu.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/4/2014 12:32:56
Tags: SindikatzdravstvapododborzasocijalnuzaštituRepubličkiodborzahtevukidanje
Pododbor za socijalnu zaštitu Republičkog odbora Sindikata na sednici održanoj 03.04.2014. godine, razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj članstva i svih zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i zaključio kako sledi: Iskazano je nezadovoljstvo zbog neažurnosti i odugovlačenja nadležnih državnih organa u postupku zakazivanja pregovora i zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu. Istaknuti su problemi u vezi koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenih. Vlada Republike Srbije je najavila donošenje Zakona o platnim razredima koji će na drugačiji način rešiti koeficijente zaposlenih. Članovi Pododbora za socijalnu zaštitu pružili su punu podršku našim članovima i zaposlenima u Gerontološkom centru Beograd, vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti odraslih i starih u Beogradu. Protesti zaposlenih u vaninstitucionalnoj socijalnoj zaštiti odraslih i starih u Beogradu su održani zbog iskazane diskriminacije zaposlenih u ostvarivanju zakonom garantovanih prava i to: • namenske isplate zarada kao i isplate zarade za februar 2014. (koju je Grad Beograd uplatio još pre mesec dana); • isplate jubilarnih nagrada za 2012. i 2013. godinu; • isplate novogodišnje nagrade za 2013. godinu u iznosu od 4.000,00 dinara. Zaključeno je da se nastave aktivnosti Sindikata sve do ispunjenja zahteva.

Potpisan SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/4/2014 11:40:01
Tags: PKUsporazumproduženjeSindikazzdravstva
Na osnovu člana 263. stav 2. Zakona o radu („Službeni gla- snik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13), Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost” i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije i Vlada, 28. februara 2014. godine, zaključuju SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija Član 1. Važenje Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, br. 36/10, 42/10-dr. propis, 46/13, 74/13 i 97/13) produžava se do 31. decembra 2014. godine. Član 2. Ovaj sporazum stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO ZAHTEVE NADLEŽNIMA PO PITANJU RADA APOTEKARSKIH USTANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/4/2014 14:05:08
Tags: SindikatzdravstvaapotekarkeustanovezahtevVladaSrbije
Na sastanku predsednika sindikalnih organizacija Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, državnih apoteka u Republici Srbiji, održanom 19. marta 2014. godine i sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 20. marta 2014. godine konstatovano je kako sledi. Državne apoteke su osnovane kao zdravstvene ustanove u skladu sa propisima o javnim službama. čiji je zadatak da sprovode primarnu zdravstvenu zaštitu iz oblasti svoje delatnosti, a to js prvenstveno snabdevanje građana lekovima. Državne apoteke su osnivane od strane opštine, odnosno grada, zbog opšteg interesa i pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite građana, a ne zbog ostvarivanja profita. U apotekama, u državnom sektoru, postoji potpuna kontrola i evidencija utrošaka lekova i materijalnih sredstava. Postojeća mreža apoteka u potpunosti zadovoljava potrebe farmaceutske zdravstvene zaštite u Srbiji. . Uslovi pod kojima su otvarane državne apoteke bili su mnogo strožiji u svim aspektima u odnosu na uslove pod kojima su otvarane privatne apoteke, čime su od samog početka državne apoteke stavljene u neravnopravan položaj. Širenjem mreže apoteka koje će biti potpisnice ugovora sa RFZO, bez prethodno definisanih kriterijuma i merila, može dovesti do ozbiljnih socijalnih problema u smislu viška radnika u državnim apotekama, kao i do ozbiljnih problema u snabdevanju lekovima. U uslovima nelojalne konkurencije, nepostojanja zakonskog uređenja u sferi apotekarstva, kao i nedovoljnog nadzora rada apoteka u privatnoj svojini od strane nadležnih državnih organa, obezvređuje se uloga apoteka u državnoj svojini u obavljanju farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije smatra da je apsolutno neprihvatljivo da se privatnim apotekama dozvoli da posluju sa receptima, dok se ne utvrde jedinstveni kriterijumi i merila i na taj način stvore jednaki uslovi za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou. 

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu