Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Predsednici reprezentativnih sindikalnih centrala uputili su poziv predsedniku Vlade Republike Srbije, Aleksandru Vučiću da u direktnom razgovoru usaglase stavove o izmenama i dopunama Zakona o radu

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/6/2014 10:38:58
Tags: SindikatzdravstvaZAkonoraduSSSSVLADA REPUBLIKE SRBIJE
Aleksandar Vučić, predsednik

Poštovani,


U javnosti, među sindikatima i posebno radnicima, izbila je potpuna konfuzija oko predloženih izmena i dopuna Zakona o radu.

Nove izmene i dopune se iz dana u dan predlažu, konfuzne i protivrečne izjave predstavnika vlasti se prenose preko medija skoro svakodnevno, hitna sednica parlamenta na kojoj bi bio usvojen zakon se najavljuje bar nedeljno, a verzije nacrta tog zakona umnožavaju i volšebno nastaju, a da se ne zna ko stoji iza njih.

Prava jagma za tim dokumentom vlada i među novinarima, koji već nedeljama bezuspešno pokušavaju do dođu do teksta zakona koji se tako dobro skriva od javnosti, posebno zaposlenih, uprkos činjenici da od njega zavisi njihova dalja budućnost i egzistencija.

Tako su i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost u Radnoj grupi za izmene Zakona o radu, na jednom od sastanaka, nezvanično dobili poslednju verziju nacrta tog zakona, koju je pripremilo Ministarstvo rada.

Ona, međutim, nije usaglašena sa sindikatima, nije rezultat rada Radne grupe i ne odslikava ono zašta smo se zalagali i jasno i nedvosmisleno rekli šta je ono što nikada nećemo prihvatiti.

U novom tekstu samoinicijativno su unete izmene koje sa sindikatima nisu usaglašene, iako je prema ranijem dogovoru sa Vama, jasno utvrđen okvir za pregovaranje.

Naši članovi u Radnoj grupi su tokom prethodnih meseci pokušali da sa socijalnim partnerima usaglase stavove o pet najvažnijih tema koje treba da reguliše novi zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada.

Uprkos dobroj volji i fleksibilnosti sindikata tokom pregovora, o pojedinim odredbama stavovi se nisu približili i do nekog zajedničkog imenitelja nije se stiglo.

Zato Vas pozivamo da, u direktnom razgovoru s predstavnicima reprezentativnih sindikata, usaglasimo stavove i dođemo do rešenja koje će zadovoljiti sve strane.
Na sastanku, koji bi trebalo održati u hitnom roku, s obzirom na najave da „zakon samo što nije usvojen“, konačno bi mogli da čujemo koja je verzija zakona validna, koji su razlozi za donošenje novog zakona, zašto se postojeći ne primenjuje, kako će novi doprineti otvaranju novih radnih mesta i drugo.
Zahtevamo da se, nakon tog sastanka, održi javna rasprava, što je redovna procedura prilikom donošenja zakona, a posebno zato što zakon bitno menja uređenje prava zaposlenih u Srbiji.

Zahtevamo i da naši predstavnici budu uključeni u rešavanje i drugih zakonskih rešenja, poput izmena zakona o privatizaciji i stečaju.

I sada, jasno i nedvosmisleno, kažemo da će Savez samostalnih sindikata Srbije i
Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, po svaku cenu, braniti teško stečena prava radnika i sindikata i nikada se neće saglasiti sa ukidanjem proširenog dejstva kolektivnog ugovora, niti sa izmenama koje bi dovele do smanjenja zarada.


S poštovanjem,


PREDSEDNIK                                                                  
PREDSEDNIK
Ljubisav Orbović                                                              
Branislav Čanak

...............................................................................................................

Podsećamo da je Zakon o radu usvojen 17. februara 2005. godine, a "potvrđen" ponovnim glasanjem u Narodnoj Skupštini RS 8. marta 2005. godine.


Poziv upuć
en premijeru Aleksandru Vuču, preuzet je sa sajta SSS Srbije.
MEDIJI O ZAKONU O RADU

Objavio Administrator in Mediji · 26/6/2014 16:04:48
Tags: ZAKONORADUSindiukatzdravstvaVulinOEBS
Medijsko izveštavanje povodom usvajanja ZAKONA O RADU

SAOPŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/6/2014 10:56:30
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, kao i celokupnu javnost da je 19. juna 2014.godine u prepunoj sali dvorane Doma Sindikata održana tribina sa temom: ”Mere Vlade Republike Srbije i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite”. Pozivu za učešće u radu tribine odazvali su se svi nadležni državni organi. Tribini su prisustvovali ispred Ministarstva zdravlja državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik ministra Gordana Basta, ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ivana Savićević, ispred Ministarstva finansija Slavica Manojlović i Irena Ignjat, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave savetnik potpredsednika Vlade Miloš Popović, ispred Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zamenik direktora Anđelka Radenković, ispred Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu dr Darko Laketić i dr Aleksandar Peranović, ispred Ekonomskog instituta mr Ljiljana Pejin Stokić, članovi Socijalno-ekonomskog saveta predsedavajući Branislav Čanak(UGS ”Nezavisnost”) i Duško Vuković(SSSS) i ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije stručni saradnik Aleksandar Marković. Nakon uvodnog izlaganja predsednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije dr Zorana Savića, prisutnima su se obratili predsednici sindikata: Zoran Ilić, Dragan Bisenić i dr Dragan Cvetić. Predsednik dr Zoran Savić posebno je istakao citiramo:

Održana tribina "Mere Vlade Republike Srbije i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite"

Objavio Administrator in Mediji · 19/6/2014 17:25:31
Tags: tribinaSindikatzdravstvasocijalnazaštitazakonoradu
Tribinu "Mere Vlade Republike Srbije i položaj zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite" organizovao je Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, u saradnji sa reprezentativnim sindikatima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na republičkom nivou, a prisustvovali su joj predstavnici gotovo svih nadležnih institucija koje su pozvane.

Sindikat zaposleiih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obavestio premijera Vučića o održavanju tribine i zatražio podršku za svoje aktivnosti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/6/2014 14:52:22
Tags: tribinapremijerVučićSindikatzdravstva
Obaveštavamo Vas da Sindikat zaposleiih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u saradnji sa reprezentativnim sindikatima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite na Republičkom nivou organizuje tribinu na temu: „MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE I POLOŽAJ ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA ISOCIJALNE ZAŠTITE" Poziv za učešće u radu tribine upućen je: Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu finansija, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Namera nam je da vođenjem socijalnog dijaloga rešimo otvorena pitanja materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite. Smatramo da i Vi to želite. Zato očekujemo da predstavnici nadležnih organa učestvuju u radu tribine.

UPUĆENI POZIVI ZA UČEŠĆE NA TRIBINI „MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE I POLOŽAJ ZAPOSLENIH U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE"

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/6/2014 11:20:40
Tags: tribinaminiustarstvaZakonoradukapitacijaPKU
Za 19.06.2014.god, zakazano je održavanje tribine u organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u saradnji sa reprezentativnim sindikatima u delatnostima zdravstva i socijalne zaštite, na kojoj će biti obrađene sledeće teze: 1. Zakon o radu Minuli rad Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca Prava sindikalnih predstavnika 2. Umanjenje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3% i najavljeno umanjenje plata od 10% 3. Ukidanje „solidarnog poreza" 4. Donošenje Zakona o platnim razredima 5. Kapitacija, Uredba o koeficijentima, zabrana zapošljavanja, „ugovoreni i neugovoreni" zaposleni, status zdravstvenih ustanova u kojima se deo prihoda ostvaruje na tržištu: stomatologija, RH centri, apoteke, zavodi, instituti... 6. Poseban Kolektivni ugovor (PKU) za zdravstvo i Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu Želja nam je da na tribini razgovaramo o otvorenim pitanjima materijalnog i radno pravnog položaja članstva i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/6/2014 15:02:09
Tags: SindikatzaposlenihuzdravstvuisocijalnojzaštitiSrbijeZakonoradu
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su na sastancima održanim 05.06.2014.godine i 10.06.2014. godine kome su prisustvovali ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pomoćnik ministra za oblast rada Zoran Lazić sa saradnicima, ispred Ministarstva zdravlja pomoćnik ministra Gordana Basta sa saradnicima i predstavnici Ministarstva finansija predstavnici našeg Sindikata izneli probleme zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Takođe, iznet je predlog na koji način bi trebalo definisati odredbu člana 246. stav 2. Zakona o radu koja propisuje zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za javne službe.

OBAVEŠTENjE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/6/2014 09:33:31
Tags: SindikatzdravstvaobaveštenjeMinistarstvozdravljaMinistarstvozaradsastanak
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da su na sastanku održanom 05.06.2014.godine kome su prisustvovali ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pomoćnik ministra za oblast rada Zoran Lazić sa saradnicima i ispred Ministarstva zdravlja pomoćnik ministra Gordana Basta sa saradnicima, predstavnici našeg Sindikata izneli probleme zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti koji će se razmatrati na narednom sastanku.

Saopštenje SSSS - najnoviji predlog Zakona o radu neprihvatljiv !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/6/2014 08:58:20
Tags: zakonoraduSindikatzdravstvaOrbovićVladaSrbijepregovorikolektivniugovor
bzirom na dezinformacije koje su prisutne ovih dana u medijima, kao i izjave da je skoro sve dogovoreno sa sindikatima vezano za novi zakon o radu, obaveštavamo članstvo da je najnoviji nacrt tog zakona, koji je pripremilo Ministarstvo rada, neprihvatljiv za Savez samostalnih sindikata Srbije. To je nedvosmisleno rečeno i na poslednjoj sednici Veća SSSS, održanoj 4. juna 2014. godine, na kojoj je zaključeno da će, ukoliko se novi zakon ne vrati u okvire koji su ranije dogovoreni sa premijerom Aleksandrom Vučićem, sindikat morati da pribegne drugim, radikalnim vidovima sindikalne borbe. Naši članovi Radne grupe za izmene Zakona o radu su u poslednja tri i po meseca usaglašavali stavove o pet najvažnijih tema koje treba da reguliše novi zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada. Umesto da obradi samo tih pet elemenata koji su dogovoreni s premijerom, u novom tekstu nacrta samoinicijativno su unete izmene koje sa sindikatima nisu usaglašene.

O B A V E Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/6/2014 09:34:17
Tags: SindikatzdravstvaMinistarstvozdravlja
Na poziv pomoćnika ministra zdravlja, Gordane Baste, 3. Juna 2014. godine održan je prvi sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja u novom sazivu i našeg Sindikata. Predstavnici Sindikata izneli su aktuelne probleme zaposlenih i ukazali na težak materijalni i radno-pravni položaj zaposlenih u zdravstvu Novi sastanak održaće se u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 5. juna 2014. godine.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu