Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENjE POVODOM OBRAČUNA UVEĆANjA ZARADA ZA MINULI RAD

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/7/2014 09:37:11
Tags: SindikatzdravstvaZakonoraduminimalnazaradaosnovicaobracunaplataNa zahtev članstva Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
, obaveštavamo Vas da se nova izmena odredbe člana 108. Zakona o radu, koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine, kojim se uređuje da pravo na uvećanu zaradu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca, najmanje 0,4% od osnovice ne primenjuje na zaposlene u javnom sektoru odnosno, zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Na zaposlene u javnom sektoru, odnosno zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, u skladu sa članom 2. Zakona o radu, primenjuje se poseban zakon za obračun i isplatu plata, dodataka i ostalih primanja i to Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. Glasnik RS“ br. 48/91... i 23/13 drugi zakon).

To praktično znači da nema promena u odnosu na dosadašnji način obračuna uvećanja zarade po osnovu minulog rada.
U Službenom glasniku objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidsko osiguranju

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/7/2014 12:27:37
Tags: SindikatzdravstvaZakonoraduizmenezakona
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zastitti Srbije obavestava clanstvo da je u Sluzbenom glasniku RS br. 75 od 21. jula 2014. godine objavljen: 1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidsko osiguranju

OBAVEŠTANJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/7/2014 10:49:38
Tags: SindikatzdravstvaminimalanzaradaSlužbeniglasnik
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da je u Službenom glasniku RS, broj 74 od 18. jula 2014. godine objavljena Odluka o visini minimalne zarade za period jul-decembar 2014. godina.

ODRŽAN VELIKI PROTEST PROTIV USVAJANJA ZAKONA O RADU !!

Objavio Administrator in Novosti · 17/7/2014 22:33:15
Tags: protestSindikatzdravstvaSekcijamladihzakonoradu
GALERIJU FOTOGRAFIJA SA VELIKOG PROTESTA ISPRED SKUPŠTINE SRBIJE, A PROTIV USVAJANJA ZAKONA O RADU POGLEDAJTE OVDE

Pismo podrške Saveza sindikata Republike Srpske

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/7/2014 11:05:10
Tags: SindikatRepublikaSrpskapodrškaradnicimaprotestZakonoradu
Poštovane koleginice i kolege, Savez sindikata Republike Srpske, sa svojim članovima i članicama, svim srcem i svom snagom podržava istorijsku borbu protiv porobljavanja radnika Republike Srbije. Zgroženi smo postupcima Vlade Srbije, kao socijalnog partnera, u iracionalnom stavu da će novim Zakonom o radu, koji je u stvari Zakon za poslodavce a protiv radnika, otvarati nova radna mjesta i tako smanjiti stopu nezaposlenosti. Ispostaviti fakturu za sve političke i ekonomske promašaje u jednoj zemlji radnicima je grijeh, koji se ne prašta i ne zaboravlja. Želimo vam da budete jedinstveni, dovoljno hrabri, da sve bahate eksploatatore radnika i čovjeka pošaljete u istorijski zaborav i odbranite civilizacijske tekovine: tri osmice, zarađenu platu, sigurno i zdravo radno mjesto. Nije zgoreg da napomenemo da Republika Srpska s pažnjom prati dešavanja u Srbiji, kao i da su mnoga zakonska rješenja, donesena u Srbiji, u istom obliku donesena i u Republici Srpskoj. Zbog toga je naša podrška, ne samo sindikalno iskrena vama, nego i podrška nama samima u borbi za radnička prava. Uz vas smo u borbi za čovjeka, radnika, za sindikat kao jedinog istinskog zaštitnika ljudskih, radničkih i sindikalnih prava. SREĆNO !

PREGLED PRAVA ZAPOSLENIH KOJI SE UMANjUJU PREDLOGOM ZAKONA O RADU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/7/2014 18:33:01
Tags: ZakonoradusmanjenjepravaradnikaotkazSindikat
Produžavanje trajanja rada na određeno vreme (sa jedne na tri i više godina) Smanjuje se naknada za korišćenje godišnjeg odmora /umanjenje za doprinos poslovnom uspehu Poslodavca). Smanjuje se broj dana plaćenog odsustva (u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice), sa sedam na pet dana Restrikcija kolektivnog pregovaranja (suštinskim nepostojanjem proširivanja dejstva kolektivnih ugovora) Smanjeno je davanje po osnovu minulog rada, čime se anulira kompletan staž kod poslodavca, te će se obračuvanovati samo kod poslednjeg poslodavca, čime se prosečno smanjuje plata do 15%. Ukida se plaćanje po osnovu smenskog rada (umanjenje zarade za 26%). Zaposleni gubi pravo na naknadu troškova ako promeni mesto stanovanja koje je ugovoreno ugovorom o radu, bez saglasnosti Poslodavca. Smanjuju se prava kod Poslodavca prilikom otvaranja stečaja (otežano utvrđivanje potraživanja zaposlenih...) Smanjuju se prava zaposlenih prilikom upućivanja na rad kod drugog poslodavca, jer on ne može da zadrži ranija prava kao kod novog poslodavca) Smanjuje se zaštita trudnica kod otkaza (mogućnost otkaza za vreme odsustva zbog povrede radne obaveze, ali to stvara mogućnost zloupotrebe) Na delu je gušenje sindikalnnog organizovanja i delovanja, jer se: DRASTIČNO smanjuje zaštita sindikalnog predstavnika (teškoće u dokazivanju da je stavljen u nepovoljniji položaj zbog sindikalnog delovanja). Ograničava se delovanje i rad sindikata (prost-tehn. uslovi, mogućnosti za „profesionalno“ delovanje sindikata, visina naknade, časovi za sindikalni rad....) U cilju lakšeg otpuštanja, uvodi se: - Drastično se smanjuju prava zaposlenih kod nezakonitog otkaza (u pogledu visine naknade štete, što može dati „podsticaj“ za otkaz) - produžavaju se rokovi kada poslodavac može da uruči otkaz - smanjuje se vreme kada zaposleni koji je otpušten kao tehnološki višak ima prednost pri zapošljavanju kod nekadašnjeg poslodavca, - smanjuje se rok kada zaposleni može da pokrene spor

SAOPŠTENjE Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granski sindikati Nezavisnost

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/7/2014 18:27:49
Tags: SindikatprotestZakonoradu
Zaposlenima i svim građankama i građanima Srbije ! Decenijama unazad trošeno je više nego što je stvarano i ceh za naplatu je morao doći. Građanima je obećavan bolji život, na stotine hiljada novih radnih mesta, reforme javnog sektora i smanjenje državnih činovnika. Dešavalo se suprotno - novac je usmeravan u džepove kriminalaca, tajkuna i političara. Do posla se najsigurnije stizalo preko partijske knjižice. Porast zaposlenih u javnom sektoru poklapao se za izbornim ciklusima i borbom za vlast. Razmere krize, dramatična nezaposlenost i rastuće siromaštvo i zaduženost, kao i neodrživi deficit i usahle investicije najbolje pokazuju da su politički i finansijski bankrot jedini izvesni rezultat nastavljanja sa starom, uhodanom praksom. Jesu li zaposleni, sindikati i građani krivi za to? Oni su već pokazali dovoljno strpljenja i spremnosti na žrtve i ne mogu i neće da ponovo plate tuđi ceh.

VELIKI PROTEST - NE ZAKONU O RADU 17.07.2014.god.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/7/2014 21:40:52
Tags: protestvelikiprotestZakonoraduizmeneštrajk
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije poziva svoje članove, sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, sve zaposlene, nezaposlene i sve zainteresovane građane da jasno kažu NE PREDLOŽENOM ZAKONU O RADU koji umanjuje prava radnika i daje odrešene ruke poslodavcima da mogu otkazati ugovor o radu bez ikakvih ograničenja. Veliki protest koji organizuju sindikalne centrale Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, održaće se u utorak 17.07.2014. godine u 11 časova, u Beogradu, na Trgu Nikole Pašića.

VELIKI PROTEST U ČETVRTAK 17.jula 2014.OD 11 h

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/7/2014 19:27:39
Tags: protest
U skladu sa odlukom Republičkog odbora Sindikata, pozivate se da uzmete učešće u VELIKOM PROTESTU koji organizuju sindikalne centrale Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, povodom ulaska u skupštinsku proceduru antiradničkog Zakona o radu. Protest će se održati se u četvrtak, 17.jula 2014. godine, sa početkom u 11 časova, u Beogradu, na Trgu Nikole Pašića. Neophodno je da što veći broj članova Sindikata sa Vašeg okruga uzme učešće. Za sve informacije možete se obratiti Stručnoj službi Sindikata.

POZIV ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/7/2014 09:52:13
Tags: protestpozivSindikatzdravstvaZakonoradu
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštitit Srbije poziva svoje članove da se DANAS 12.07.2014. god. pridruže protestu koji organizuju Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost povodom usvajanja antiradničkih zakona u Vladi RS. Okupljanje učesnika u 15,00 na Trgu Nikole Pašića , odakle će se organiozovano krenuti ka Vladi Republike Srbije. Sekcija mladih Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštitit Srbije poziva SVE MLADE u Srbiji da svojim učešćem u današnjem protestu iskažu svoje nezadovoljstvo i zabrinutost za svoju budućnost koja će usvajanjem ovakvih zakona biti još neizvesnija. Uzmi učešće i ti !! Izbori se sa svoja praava !

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SSS Srbije i UGS Nezavisnost

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/7/2014 19:45:03
Tags: zakonoraduSindikatzdravstva
Nakon razgovora predsednika dve reprezentativne sindikalne centrale – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, sa premijerom Vučićem, ministrom Vulinom i predstavnicima drugih nadležnih ministarstava, u četvrtak 10. jula, učinjen je poslednji napor i pokušaj da se na tripartitnoj radnoj grupi približe i usaglase do sada neusaglašeni stavovi o izmenama i dopunama Zakona o radu. Ovaj pokušaj, na žalost, nije uspeo jer predstavnici Vlade i Unije poslodavaca Srbije nisu odustali od zahteva da se izmenama Zakona o radu, u delu zarada i drugih primanja, značajno umanje primanja zaposlenih, a ponuđenim rešenjem vezanim za prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, samo je deklarativno ostavljena mogućnost takve odluke koju je u praksi apsolutno nemoguće realizovati, niti su pristali na razgovor o drugim neusaglašenim ili sa njihove strane samoinicijativno unetim odredbama.

SAOPŠTENjE PREDSEDNIŠTVA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/7/2014 14:40:42
Tags: saopštenjeSSSSSindikatzakonoraduizmenezakonamladiradnicinarod
Nasilje nad zaposlenima, koje pokušava da se izvrši izmenama Zakona o radu, bez javne rasprave, predstavlja otvoreno podaništvo stranim interesima, jer još niko razuman nije rekao da je visok stepen radničkih prava uzrok lošeg ekonomskog stanja u Srbiji. Atak na zarade, koje su najmanje u Evropi, odbijanje da se definiše minimalna zarada, iako to čine i najrazvijenije zemlje, olakšano otpuštanje u zemlji gde je stopa nezaposlenih najviša u Evropi, a šanse za novo zapošljavanje nikakve - najvažniji je pravac i cilj kreatora ovog zakona, kako bi radnike učinili još siromašnijim i time pogodnijim za izrabljivanje. Nemogućnost zapošljavanja i nesigurnost radnog mesta već je učinilo da mladi ljudi u Sbiji nemaju perspektivu, dok su svi ostali u strahu od gubitka posla i još veće bede koja im preti. Samozvani levičari i patriote nisu rešili kriminalne privatizacije, nisu pronašli investitore, nisu oživeli preduzeća i pokrenuli ekonomski oporavak Srbije, ali zato uspešno žrtve tragične ekonomske situacije proglašavaju glavnim krivcima.

SSSS : SPREMITE SE ZA PROTESTE !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/7/2014 13:33:39
Tags: SindikatSSSSzakonoraduprotest
Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije je ovlastilo Predsedništvo da, u slučaju da se ne postigne kompromis sa vladom i poslodavcima oko izmena i dopuna Zakona o radu, donese odluku o održavanju protesta i preduzme tehničke pripreme za njihovo organizovanje. Nažalost, i posle dugih i teških pregovora smo i dalje daleko od dogovora oko ključnih tema, a vlast najavljuje hitan ulazak teksta zakona u skupštinsku proceduru. Zato vas obaveštavam da budete spremni da se na poziv SSSS, u najkraćemo mogućem roku, priključite protestima koji će biti održani u Beogradu i koji će trajati više dana.

SINDIKATI SA VUČIĆEM O ZAKONU O RADU

Objavio Administrator in Mediji · 1/7/2014 14:00:43
Tags: SindikatZakonoraduSindikatzdravstvakolektivniugovor
Izveštaji medija o sastanku predstavnika Sindikata sa premijerom Vučićem

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu