Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NAŠEM SINDIKATU

Objavio Administrator in Novosti · 31/12/2014 11:53:26
Tags: SindikatzdravstvaVladaSrbije

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE NAŠEM SINDIKATU

POSLEDNJA VEST - POTPISAN PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/12/2014 12:26:33
Tags: PKUSindikatzdravstvaZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da je danas, 30. DECEMBRA 2014. godine POTPISAN POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

I ODBOR ZA ZDRAVLJE I PORODICU SKUPŠTINE SRBIJE POTVRDIO - SOPSTVENA SREDSTVA OSTAJU ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/12/2014 10:57:02
Tags: sopstvenasredstvaSindikatzdravstva
Povodom vašeg dopisa od 24. decembra 2014. godine kojim tražite da se prihodi koje ostvare ustanove u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite zadrže karkakter sopstvenih prihoda, obaveštavamo vas da je na sednici Odbora održanoj 22. decembra 2014. godine, na kojoj je razmatran Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, član Odbora dr Darko Laketić postavio pitanje o tome da li sopstvena sredstava zdravstvenih ustanova ostaju i u 2015. godini. Predstavnik Ministarstva finansija Irena Injac odgovorila je sledeće: "Sopstveni prihodi budžetskih korisnika ukinuti su izmenama ovog zakona u 2012. godini, s tim što su sopstveni prihodi ustanova, zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i korisnika organizacija za obavezno socijalno osiguranje, a norma glasi da - prestaju da važe ti propisi 1. januara 2015. godine, ukoliko se za to stvore tehnički uslovi.

STIGAO POZIV ZA POTPISIVANJE PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/12/2014 15:53:36
Tags: PKUSindikatzdravstva
Ministarstvo zdravlja uputilo je poziv našem Sindikatu za potpisivanje PKU. Svečano potpisivanje zakazano je za utorak 30.12.2014.god. u 11.00 časova u prostorijama Ministarstva zdravlja.

INFORMACIJA O PREGOVORIMA ZA ZAKLjUČIVANjE PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/12/2014 18:49:49
Tags: PKUSindikatzdravstvaZoranSavić
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da su na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja, članovi pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije i reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije postigli saglasnost o Predlogu teksta PKU za delatnost zdravstva. Očekuje se da Vlada Republike Srbije, na sednici koja će se održati 27.12.2014. godine da saglasnost na navedeni predlog, kao i da se Republički odbor Sindikata izjasni o istom. Planira se potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost zdravstva u utorak 30.12.2014.godine.

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/12/2014 13:46:08
Tags: Sindikatzdravstvaisplatazarade
Na današnjem sastanku održanom u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje v.d. direktor dr Verica Lazić je predsedniku našeg Sindikata potvrdila da će decembarska zarada zaposlenima u delatnosti zdravstva biti isplaćena do kraja 2014.godine.

IZAŠAO JE NOVOGODIŠNJI BROJ LISTA ZDRAVLJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/12/2014 11:50:22
Tags: listZdravlje
Preuzmite elektronsko izdanje novogodišnjeg broja LISTA ZDRAVLJE

VAŽNO OBAVEŠTENjE : OSTAJU SOPSTVENA SREDSTVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/12/2014 10:59:29
Tags: Sindikatzdravstvaspostvenasredstvaurgencijabudžet
Nakon kontradiktornih informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi primene Zakona o budžetskom sistemu, Sindikat je hitno reagovao i tim povodom uputio urgenciju nadležnim državnim organima. Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva da je nakon više urgencija upućenih resornim ministarstvima i skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu, usvojen zahtev Sindikata i sopstvena sredstva zdravstvenih ustanova ostaju i u 2015. godini.

ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANjE I DAVANjE SAGLASNOSTI ZA ZAKLjUČIVANjE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I LOKALNA SAMOUPRAVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/12/2014 12:33:30
Tags: Sindikatzdravstvazdravstveneustanovezahtev
Na sastanku održanom 18.12.2014.godine, reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost", Sindikat lekara i farmaceuta Srbije i predstavnici pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije usaglasili su predlog Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Očekujemo da preduzmete sve mere u skladu sa Vašim nadležnostima, u cilju davanja saglasnosti na predloženi tekst PKU, a najkasnije do 24.12.2014. godine. Napominjemo da važeći ugovor ističe 31.12.2014. godine.

URGENCIJA ZA HITNO POSTUPANjE DA PRIHODI KOJE OSTVARE USTANOVE U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZADRŽE KARAKTER SOPSTVENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/12/2014 12:27:22
Tags: ZoranSavičurgencijasopstvenasredstva
Podsećamo Vas da je u Vladi Republike Srbije 21.novembra 2014. godine održan sastanak kojem su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić, ministar finansija Dušan Vujović, državni sekretar Ministarstva finansija Nenad Mijailović, načelnik sektora za budžet Slavica Manojlović, državni sekretar Ministarstva zdravlja prof. dr Berislav Vekić sa saradnicima i predstavnici reprezentativnih sindikata. Na navedenom sastanku državni sekretar Ministarstva fiiaisija Nenad Mijailović Je prisutne obavestio da sopstvena sredstva zdravstvenih ustanova ostaju i u 2015. godini jer se nisu stekli uslovi za primenu člana 47. Zakopa o budžetskom sistemu. Obaveštavamo Vas da su direktori pojedinih zdravstvenih ustanova dobili obaveštenje od predstavnika Komore zdravstvenih ustanova da od 01. januara 2015.godine ostaju bez sopstvenih sredstava.

INICIJATIVA ZA UKLjUČIVANjE PREDSTAVNIKA SINDIKATA U RAD STRUČNE KOMISIJE ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PRI MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/12/2014 15:22:05
Tags: Sindikatzdravstvakomisijazahtev
U skladu sa zahtevom Sindikata i dogovorom postignutim na sastanku održanom 15.12.2014. godine, Sindikat podnosi inicijativu za uključivanje naših predstavnika u rad stručne komisije za primarnu zdravstvenu zaštitu pri Ministarstvu zdravlja. Nakon saznanja da je formirana gore navedena komisija, Sindikat je ukazivao da je od krucijalnog značaja za reformu primarne zdravstvene zaštite aktivno učešće predstavnika Sindikata u radu iste.

INFORMACIJA O PREGOVORIMA ZA ZAKLjUČIVANjE POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA DELATNOST ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/12/2014 14:48:33
Tags: PKUSindikatzdravstvasocijalnazaštitaregovori
Obaveštavamo članstvo o aktivnostima Sindikata vezano za pregovore koji se vode sa pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije povodom zaključivanja PKU za delatnost zdravstva i socijalne zaštite. Održano je više sastanaka u Ministarstvu zdravlja radi usaglašavanja stavova predstavnika reprezentativnih sindikata i pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije. Očekujemo da se pregovori završe u toku sledeće nedelje i da se nakon toga članovi ROS-a izjasne o predloženom tekstu PKU za delatnost zdravstva.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu