Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ODRŽAN JOŠ JEDAN SEMINAR SEKCIJE MLADIH

Objavio Administrator in Aktivnosti · 27/2/2015 21:58:49
Tags: SekcijamladihseminaredukacijamladihU Končarevu je od 25-27.februara održan radno-edukativni seminar Sekcije mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Dvadeset pet mladih sindikalaca učestvovalo je u radu seminara čije su teme bile:

• javni i medijski nastup
• PR i odnosi sa medijima


Kroz zanimljiva i poučna izlaganja predavači Slobodan Roksandić, diplomirani komunikolog i Ana Stamenković, novinar RTS-a, preneli su mladima deo svog bogatog iskustva kako bi se pripremili za što uspešnije delovanje u svojim sidikalnim organizacijama i okružnim odborima. Učesnici seminara su pokazali visok stepen zainteresovanosti i aktivno učestvovali u radu.
Po završetku predavanja održana je radionica na kojoj su učesnici u više radnih grupa izradili konkretne predloge na temu : kako zadržati postojeće i pridobiti novo članstvo. U diskusiji koja je usledila, odabrani su najbolji  predlozi na čijoj će se realizaciji u buduće raditi.
Dato je i više predloga za teme narednih seminara Sekcije, a opšti utisak učesnika je da je i ovaj ispunio njihova očekivanja.
Ocenjijući seminar kao izuzetno uspešan predsednica Sekcije mladih Gordana Preković je konstatovala da je za još bolji rad Sekcije neophodno uključivanje novih članova iz ostalih okruga Srbije, a koji do sada nisu učestvovali u radu Sekcije.
U narednom period planira se nastavak edukacije članova Sekcije,  njihovo učešće na predstojećim Susretima zdravlja i aktivno uključivanje u izborne aktivnosti Sindikata.
VAŽNO OBAVEŠTENjE - POTPISAN SPORAZUM O IMENOVANjU KOMISIJE ZA PRAĆENjE PRIMENE I DAVANjE AUTENTIČNOG TUMAČENjA PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/2/2015 21:49:04
Tags: PKUkomisijapraćenjetumačenje
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da je danas, 25.02.2015. godine u Ministarstvu zdravlja potpisan Sporazum o imenovanju članova Komisije za praćenje primene i davanje autentičnog tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

UVOĐENjE PLATNIH RAZREDA IZ UGLA SINDIKATA U ZDRAVSTVU - KAKO DO PRAVEDNIJE RASPODELE NOVCA

Objavio Administrator in Mediji · 7/2/2015 13:11:28
Tags: ZoranSavićSindikatzdravstvaplatnirazrediZakonoraduPKU
Uvođenje platnih razreda za zaposlene u javnoj upravi, trebalo bi, prema najavama, da se primenjuje od sredine 2015. Namera je da se izjednače zarade svih koji obavljaju iste poslove i imaju iste kvalifikacije. Prema rečima ministarke državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, platni razredi omogućiće uvođenje reda i pravednije određivanje zarade u javnoj upravi. Reč je, međutim, o obimnom i ozbiljnom poslu koji će zahtevati vreme. Platni razredi deo su Zakona o platama, kako je objasnila ministarka Udovički, sa ciljem da se učvrsti i pojača kontrola budžeta nad zaradama u javnoj upravi. Novi sistem plata, osim što trebada obezbedi transparentnost, uvođenje reda,kao i bolji uvid i kontrolu načina utvrđivanja plata u javnoj upravi. Osim kvalikikacije, biće uzeta u obzir i složenost posla, odgovornost, kao i rad u teškim uslovima. S druge strane, lekari i drugi zaposleni u zdravstve- nom sistemu Srbije strepe da bi opet „kola mogu da se slome na njima" i da novi sistem plaćanja neće biti pravedan za sve. Reprezentativni sindikati zdravstvenih radnika pokušavaju da u pregovorima sa vlastima postignu što je moguće bolju poziciju za svoje članstvo i zahtevaju pravednu raspodelu novca.

VAŽNO OBAVEŠTENjE - PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI OBJAVLjEN U SLUŽBENOM GLASNIKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/2/2015 11:29:21
Tags: SindikatzdravszvaPKUSocijalnojzastiti
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da je Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, objavljen u ”Sl. glasniku RS”broj 11/2015, od 30. januara 2015. godine. Napominjemo da je navedeni ugovor stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku Republike Srbije”, dakle 31. januara 2015. godine.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu