Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Preventivno-rekreativni odmori od septembra 2015.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/3/2015 12:58:29
Tags: SindikatzdravstvarekreativniodmorsporazumNakon upućenog dopnsa reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu vezano za korišćenje prava na preventivno-rekreativne odmore, održana su dva sastanka sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje 24. i 26. marta 2015. godine.

Na sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja bio je prisutan i ministar zdravlja Ass. dr Zlatibor Lončar.
Na sastancima su razmatrane mogućnosti i načini realizacije preventivno- rekreativnih odmora.

Dogovoreno je da se pravna procedura završi do kraja maja 2015. godine, a da se otpočne sa korišćenjem prava na preventivno-rekreativne odmore počev od septembra 2015. godine.

O daljim aktivnostima vezano za ostvarivanje navedenog prava, Sindikat će blagovremeno obavestiti članstvo
NAŠ SINDIKAT ZAHTEVA POŠTOVANjE PRAVA IZ POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/3/2015 17:26:13
Tags: SindikatzdravstvapreventivniodmorPKU
Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Nezavisnost”, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije zahtevaju hitan sastanak zbog neprimenjivanja odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave u delu koji se odnosi na korišćenje prava na preventivno-rekreativne odmore zaposlenih.

VAŽNO OBAVEŠTENjE - SINDIKAT HITNO REAGOVAO NA DOPIS MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2015 18:04:55
Tags: SindikatzdravstvadopisMinistarstvazdravljasocijalniprogramracionalizacijauzdravstvu
Sindikat je reagovao po hitnom postupku, te je obavljen razgovor sa nadležnim u Ministarstvu zdravlja. Obavešteni smo da kriterijumi za racionalizaciju u javnom sektoru nisu određeni, već je dopis poslat u cilju prikupljanja informacije o eventualnom broju zaposlenih koji su zainteresovani za dobrovoljni raskid radnog odnosa. Tek kada se bude znao orijentacioni broj, uradiće se kriterijumi. Smatramo da je ovakvo postupanje nedopustivo, jer se zaposleni ne mogu prijavljivati za program za koji ne postoje kriterijumi.

Održan skup osiguranika u programu Sindikalnog solidarnog osiguranja sa Sindikalnim solidarnim fondom

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2015 17:58:25
Tags: SindikatuzaposlenihuzdravstvuSindikalnogsolidarnogosiguranjaSindikalnimsolidarnimfondom.
Obaveštavamo Vas da je 12.marta 2015. godine, u Beogradu u hotelu ”M” održan skup osiguranika u programu Sindikalnog solidarnog osiguranja sa Sindikalnim solidarnim fondom. Na svečan način obeleženo je ”punoletstvo” ovog programa u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Svojim članovima čestitamo jubilej sa željom da nas u ovom programu bude što više.

OBAVEŠTENjE - Održan sastanak predstavnika sindikata svih specijalnih psihijatrijskih ustanova

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/3/2015 17:55:05
Tags: sINDIKATZDRAVSTAPSIHIJATRIJSKEUSTANOVEMATERIJALNIPOLOŽAJZAPOSLENIH
U sredu 11.marta 2015. godine, u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici, u organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, održan je sastanak predstavnika sindikata svih specijalnih psihijatrijskih ustanova. Na sastanku je razmatran radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih.

Srećan 8.mart

Objavio Administrator in Novosti · 8/3/2015 11:19:14
Tags: 8martčestitka

IZAŠAO JE OSMOMARTOVSKI BROJ LISTA ZDRAVLJE

Objavio Administrator in Mediji · 6/3/2015 11:47:51
Tags: listzdravlje8mart
Elektronsko izdanje Lista ZDRAVLJE (br.91) preuzmite ovde...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu