Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VAŽNO SAOPŠTENJE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/4/2015 18:44:25Povodom dezinformacija koje se više meseci saopštavaju zaposlenima u zdravstvu od strane Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, a u vezi potpisivanja PKU za delatnost zdravstva, obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu kako sledi:

Predstavnici Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije su aktivno učestvovali u pregovorima za zaključivanje PKU za delatnost zdravstva od prvog, zaključno sa poslednjim sastankom, na kome je postignuta saglasnost svih učesnika za zaključivanje navedenog ugovora kakav je danas na snazi.

Ministarstvo zdravlja nije kao potpisnika PKU za delatnost zdravstva odredilo predstavnika SMSTS, iz razloga što se isti pocepao na dva dela, održane su dve izborne skupštine, izabrana su dva rukovodstva, dva predsednika i formirane su dve frakcije istog sindikata pod istim nazivom, te se nije moglo sa sigurnošću utvrditi koja od frakcija zaista prestavlja SMSTS, odnosno koji od ova dva predsednika je ovlašćen da može potpisati navedeni ugovor.

Tim povodom, pokrenut je i sudski spor.

Dakle nije dozvoljeno da jedan od predsednika SMSTS bude potpisnik, dok nadležni državni organ ne donese pravnosnažnu odluku.
Nesporno je da je novi Poseban kolektivni ugovor daleko povoljniji no zaposlene od predhodnog koji je prestao da važi 31.12.2014. godine i čiji je potpisnik bio i SMSTS.

Tvrdnje da su se ostali reprezentativni sindikati složili sa smanjenjem plata potpisivanjem PKU su apsolutna neistina i predstavljaju grubo narušavanje ugleda reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva.

Sa ovakvim stavom su se složili članovi pregovaračkih timova Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora, na sastanku održanom 29.aprila 2015. godine u Ministarstvu zdravlja.

Zbog svega navedenog, Sindikat je morao da se oglasi i saopšti zaposlenima ISTINU.

OBAVEŠTENjE - održan sastanak Komisije za praćenje primene i davanje autentičnog tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/4/2015 18:58:42
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da je 29.04.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak Komisije za praćenje primene i davanje autentičnog tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Na sastanku su razmatrana pitanja iz nadležnosti navedene komisije. Po usaglašavanju stavova, komisija će dostaviti odgovore podnosiocima zahteva.

Održan sastanak predstavnika našeg Sindikata i Farmaceutske komore Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/4/2015 10:21:35
Tags: ZoranSavićSindikatzdravstvaFarmaceutskakomoraSrbije
Obaveštavamo članstvo da je 16. aprila 2015. godine, održan sastanak kome su prisustvovali ispred našeg Sindikata predsednik dr Zoran Savić, a ispred Farmaceutske komore Srbije, direktor mr Svetlana Stojkov. Na sastanku je razmatran radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u apotekarskim ustanovama. Dogovorena je dalja zajednička saradnja. Napominjemo da je naš zahtev za hitno postupanje radi očuvanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama naišao na široku podršku relevantnih institucija i zaposlenih. Sindikat će i nadalje preduzimati aktivnosti u cilju zaštite zaposlenih u apotekarskim ustanovama.

OBAVEŠTENjE - Republički odbor doneo Odluku o održavanju izbora u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za naredni mandatni period

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/4/2015 12:02:31
Tags: Sindikatzdravstvaizborirepubličkiodbor
Obaveštavamo članstvo da je Republički odbor na sednici održanoj 16. aprila 2015. godine, doneo Odluku o održavanju izbora u Sindikatu zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za naredni mandatni period. Sa navedenom odlukom i svim pojedinostima u vezi izbora, možete se informisati kod predsednika sindikalne organizacije, predsednika okruga-grada i predsednika POS-a.

ХРИСТОС ВАСКРСЕ

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/4/2015 13:30:28
Tags: ВАСКРС
ВАСКРШЊА ЧЕСТИТКА

ODRŽANA OTVORENA SEDNICA U UŽICU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/4/2015 10:12:42
Tags: SINDIKATZDRAVSTVAZLATIBORSKIOKRUGOTVORENASEDNICAPKU
U organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za Zlatiborski okrug dana 18.03.2015. godine, u Užicu, u prostorijama Opšte bolnice Užice, održana je otvorena sednica sa temama vezanim za radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. U prepunoj sali gde se održavao sastanak predsednik Sindikata dr Zoran Savić sa saradnicima je izneo aktivnosti Sindikata u proteklom periodu i još jednom ukazao na težak radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/4/2015 15:16:16
Tags: Sindikazzdravstvaapotekarskeustanovezaštitaprava
U cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 3AHTEVA 1. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora) 2. Definisanje načina finansiranja nerentabilnih apoteka u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima ...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu