Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Održana konferencija za medije na temu zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru

Objavio Administrator in Mediji · 31/7/2015 15:47:50
Tags: SINDIKATZAKONOBROJUZAPOSLENIHOTPUŠTANJAOTPUŠTANJEPredstavnici samostalnih sindikata javnog sektora smatraju da se predloženim zakonom o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru zaposleni stavljaju u diskriminišući i u nepovoljniji položaj u odnosu na zaposlene u preduzećima u restrukturiranju, rečeno je danas na konferenciji za novinare.
Sindikati se ne slažu ni sa time što se donosi po hitnom postupku, bez prethodno datog mišljenja Socijalno-ekonomskog saveta i stava sindikata.


Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić takođe je ponovio da u Srbiji ne postoji pravi socijalni dijalog i da se usvajaju zakoni koji nisu bili razmatrani na SES-u.
On je kazao da se zakon donosi na brzinu, u vreme godišnjih odmora, bez mišljenja sindikata, kao i što su iz njega izuzeta javna preduzeća.
Savić smatra da je zakon trebalo ponudi stimulativne uslove za one koji odlaze sa radnog mesta, a da je on destimulativan i u pogledu visina otpremnina, kao i uslova i granice za penzionisanje.
Savić je naveo primer sektora zdravstva, ističući da sistemu nedostaje 13.000 radnika da bi mogao da funkcioniše kako treba. On je kazao da predstoji otpuštanje oko 800 zaposlenih u stomatologiji u domovima zdravlja dodajući da će to takođe ostaviti posledice na zdravlje ljudi.
"Bićemo bezuba nacija, to je dobro za njih, bezubi ne mogu da vas ujedu to je bezbolnije za v
last", rekao je Savić.

Kako je na konferenciji rekao predsednik Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Milan Grujić, predloženi zakon je izuzetno diskriminatorski, kao i kada je u pitanju visina otpremnima i u pogledu prava koje zaposleni ima zbog prevremenog odlaska iz radnog odnosa.
"Posebno nas brine što je ovo izuzetno pogodno tlo za sprovođenje samovolje, pre svega u supstitucije, odnosno zamene jednih političkih kadrova drugim, jer je cela definicija zakona takva da omogućuje političkim nosiocima vlasti da bez ikakve smetnje jedan radnik bude zamenjen s drugim, odnosno s pripadnicima svoje političke opcije, istomišljenika", rekao je Grujić.
On je kazao da tom sindikatu posebno smeta što su zakonom obuhvaćeni i zaposleni u komunalnoj delatnosti.
"Mi nismo budžetski korisnici i po nijednom osnovu nismo mogli da budemo svrstani u ovaj zakon i da budemo tretirani kao svi ostali službenici", rekao je Grujić. On je naveo da evidencije sindikata pokazuju da u javnom sektoru radi više od 500.000 ljudi, a da samo u preduzećima u kojima je osnivač država i lokalnim samoupravama radi 200.000 ljudi.

Predsednica Sindikata pravosuđa Slađanka Milošević
ukazala je da je u pravosuđu već dva puta do sada smanjen broj zaposlenih i da se još uvek nisu oporavili od "nakaradne reforme pravosuđa" te da bi zato zaposleni u toj oblasti trebalo da budu izuzeti od racionalizacije.
Kako je kazala, "to će dovesti do još veće zatrpanosti sudova, a smanjenjem broja onih koji primaju platu od oko 25.000 dinara, ništa se neće postići".
Ona je ukazala da je proverom sajta Agencije za borbu protiv korupcije ustanovila da se broj funkcionera povećava, i da ih je za desetak dana bilo više za stotinu, odnosno ukupno neaktivnih je 45.649, a pre desetak dana stajao je podatak od 45.551.
Broj aktivnih funkcionera, kako je kazala, je oko 30.000, dodajući da je to skoro 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih u Srbiji.
"Svi oni imaju svoju sekretaricu, vozača, zamenika i smanjivanjem njihovog broja građani neće osetiti posledice nego nekih čiji je rad merljiv", rekla je Milošević.

Sindikati ukazuju da se zakonom predlaže se da zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju, nezavisno od propisa kojima se uređuje njegov radno-pravni status.
Takođe ukazuju da je vlada zaposlenima u preduzećima u restrukturiranju odobrila 200 evra po godini staža uz pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje.
Zaposlenima u javnom sektoru se ne odobrava navedeni iznos, uz zabranu prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje, navode predstavnici sindikata javnog sektora (zdravstva, komunalne delatnosti, državne uprave, pravosuđa, prosvete i kulture).
Predstavnici tih sindikata naveli su da će odlučiti o daljim aktivnostima i da će koristiti sve vrste sindikalne borbe.

Predsednica Samostalnog sindikata kulture Dragana Đordević kazala je da je kultura "statistička greška u budžetu Srbije" i da u tom sektoru nema viška već manjka zaposlenih.
Ona je rekla da bi se veće uštede ostvarile kada bi se samo smanjile plate zaposlenih u nekim državnim agencijama koji imaju znatno veće plate, nego ako bi se otpustili svi zaposleni za koje se da procena da su višak u kulturi.
Ona je podsetila da je 2006. godine izvršena racionalizacija u toj oblasti i tada je broj zaposlenih u kulturi bio 13.650.

Izvor: TANJUG / RTV / N1
U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI U TOKU USVAJANjE DISKRIMINATORSKOG ZAKONA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/7/2015 14:45:18
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obaveštava članstvo, sve zaposlene i celokupnu javnost da se u skupštinskoj proceduri nalazi DISKRIMINATORSKI Predlog Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

STVARNOST IZ DRUGOG UGLA

Objavio Administrator in Mediji · 17/7/2015 10:31:22
Tags: SindikatzdravstvastomatologijavisakKoriUdovički
Stvarnost iz drugog ugla...

STOMATOLOGIJA - INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/7/2015 10:04:02
Tags: stomatologijakriterijumiSindikatzdravstva
Obaveštavamo Vas da je 13.07.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu. Na sastanku su razmatrani kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji. Reprezentativni sindikati su utvrdili predlog kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji: broj usluga, vrednost izvršenih usluga i dužina radnog staža. Zahtev Sindikata je da se sprovede nova anketa sa jasno iskazanim kriterijumima za dobrovoljni raskid radnog odnosa. Sindikati insistiraju da nakon dobrovoljnog izjašnjavanja zaposlenih, radni odnos prestane zaposlenima koji u kalendarskoj godini ispunjavaju ili kojima do ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine. Ovi zaposleni bi uz otpremninu imali pravo na naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje sve do sticanja uslova za penziju. Sindikat je zahtevao da se zaposlenima ne može isplatiti manja otpremnina od 200 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po godini staža osiguranja.

POSLEDNJA VEST - INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/7/2015 11:56:17
Obaveštavamo Vas da je 09.07.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu. Na sastanku su razmatrani kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji. Predlog kriterijuma još uvek nije usaglašen. Nakon sastanka u Ministarstvu zdravlja, Republički odbor našeg Sindikata je utvrdio predlog kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji. Naš Sindikat će predlog kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji obrazložiti reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu. Po usaglašavanju stavova, takav predlog će biti poslat Ministrastvu zdravlja na dalje postupanje. Sindikat će insistirati da nakon dobrovoljnog izjašnjavanja na osnovu predhodno sprovedene ankete sa jasno iskazanim kriterijumima (iznos otpremnine, prava kod nacionalne službe za zapošljavanje, pravo na penziju.....), kriterijumi budu rezultat rada, dužina radnog staža i socijalni status.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/7/2015 11:38:20
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da je dana 02.jula.2015. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 59/2015, objavljena Uredba o izmenama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava. Od promena koje se uvode izdvojili bismo mogućnost da se podnese molba Komisiji za davanje saglasnosti za veći broj lica zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama kod korisnika javnih sredstava, od onog broja zaposlenih koje su ustanove imale 1. marta 2014. godine. Napominjemo da je članom 4. Uredbe (odredbe izmene 22/2015 koje nisu integrisane u tekst) propisano da korisnici javnih sredstava koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe dobili generalnu saglasnost Komisije

OBAVEŠTENjE - ISPUNjEN ZAHTEV SINDIKATA ZA PROMENU ČLANOVA KOMISIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/7/2015 09:49:28
Tags: SindikatzdravstvakomisijapraćenjePKU
Na insistiranje Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, izvršena je kadrovska promena članova Komisije za praćenje primene i davanje autentičnog tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ispred Ministarstva zdravlja. Nakon više upućenih podnesaka i iskazanog ogromnog nezadovoljstva dosadašnjim radom Komisije, usvojen je zahtev Sindikata za promenu članova predstavnika Ministarstva zdravlja. Obaveštavamo Vas da će na narednoj sednici Komisije biti razmatrani svi prispeli predmeti. Očekujemo da zaposleni i poslodavci na jasno postavljena pitanja dobiju konkretne odgovore u skladu sa zakonom i na način kako smo dogovorili prilikom vođenja pregovora i zaključivanja PKU, što do sada nije bio slučaj. Sindikat će i nadalje insistirati na strogom poštovanju pozitivnih propisa, kao i očuvanju prava zaposlenih utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom. Ni na jedno mišljenje koje je u suprotnosti sa zakonom i onim što smo dogovorili vođenjem socijalnog dijaloga NEĆEMO DATI SAGLASNOST.

Informacija sa sastanka održanog u ministarstvu zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/7/2015 17:48:09
Obaveštavamo Vas da je 03.07.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva, predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u zdravstvu. Na sastanku je razmatrano pitanje rešavanja viška zaposlenih u stomatologiji.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu