Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VIDEO - Predsednik dr Zoran Savić gost u emisiji "Da možda Ne" 29.10.2015. RTS 1

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/10/2015 09:09:21
U emisiji Da možda ne, o Nacrtu Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je ovih dana ušao u javnu raspravu. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zacrtalo je kao svoj reformski cilj da reguliše sistem plata zaposlenih u javnom sektoru.

Zašto menjati sistem koji je regulisan sa više od 20 zakona i podzakonskih akata, u kome se plata određivala sa više od 10 osnovica, 900 koeficijenata, 10 ad hok sektorskih dodataka i 100 osnova za uvećanje plata? Na koga se odnosi i koje su najvažnije promene koje donosi novi Zakon? Zašto nisu obuhvaćena javna preduzeća i kako će se regulisati plate funkcionera? Da li će biti otpuštanja i ko će dobiti manju, a ko veću platu?


U studiju govore:

Kori Udovički
, potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave
dr Zoran Savić
, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije
Socijalno ekonomski savet: Radna grupa da ispravi nedostatke zakona o platama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/10/2015 13:27:09
Nedostaci se pre svega odnose na činjenicu da pojedine odredbe predloženog zakona ukidaju određena prava koja predviđa Zakon o radu, ali i kolektivno pregovaranje, što je za sindikate potpuno neprihvatljivo, rekao je na konferenciji za novinare predstavnik Samostalnog sindikata zdravstva i član SES-a Zoran Savić. On je naglasio da sindikati takođe nisu zadovoljni jer se predloženi zakon o platama ne odnosi na sve zaposlene u javnom sektoru, navodeći da su izuzeta javna preduzeća, javne agencije, funkcioneri, policija, vojska... Savić je naglasio da je poznato da su javna preduzeća uglavnom gubitaši, te da je neshvatljivo zašto se i njihove plate nisu našle u predlogu zakona.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/10/2015 12:55:53
Obaveštavamo Vas da je u utorak 27.10.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata. Razgovarano je o kriterijumima za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji, katalogu radnih mesta i drugim otvorenim pitanjima. Socijalni partneri su postigli saglasnost oko kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji koji su ranije bili usaglašeni, ali je nenamernom greškom direktorima ustanova poslata instrukcija sa jednom od radnih verzija kriterijuma. Usaglašeni kriterijumi za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji biće poslati direktorima ustanova i predsednicima sindikalnih organizacija. Predstavnici Ministarstva zdravlja su potvrdili da će poslati instrukciju svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže vezano za navedene kriterijume koji su obavezujući za sve direktore zdravstvenih ustanova. Takođe, od strane resornog ministarstva, biće poslat deo kadrovskog plana koji se odnosi na zaposlene u stomatologiji, prema kojem će se usaglašavati pravilnici o organizaciji i sistematizaciji poslova i utvrđivati eventualni višak zaposlenih. Direktorima se ostavlja mogućnost da mogu da imaju veći broj izvršilaca od onog broja utvrđenog kadrovskim planom, s tim da iz sopstvenih sredstava finansiraju te zaposlene. U tom slučaju, sva odgovornost je na direktorima ustanova. Očekuje se da izmenjena Radna verzija kataloga radnih mesta bude dostavljena Sindikatu tokom naredne nedelje. Prema tvrdnjama predstavnika Ministarstva zdravlja, većina dostavljenih primedbi našeg sindikata je uvažena. O svim daljim aktivnostima, blagovremeno ćemo obavestiti članstvo.

Predsednik Savić u četvrtak gost u emisiji "Da možda Ne" na RTS 1

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/10/2015 15:26:56
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije da će predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić biti gost u emisiji "DA MOŽDA NE" zajedno sa Ministarkom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički. Emisiju možete pratiti na kanalu RTS1 u četvrtak 29.10.2015.god. od 21.00 sat.

VIDEO - RTV Pink / Dobro Jutro 28.10.2015. dr Zoran Savić, Dražen Maravić, Darinka Radojević

Objavio Administrator in Mediji · 28/10/2015 14:15:38
VIDEO - RTV Pink / Dobro Jutro 28.10.2015. dr Zoran Savić, Dražen Maravić, Darinka Radojević

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/10/2015 15:24:09
Tags: ZoranSavićRTVPink
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti da će predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić biti gost u jutarnjem programu RTV Pink, u sredu, 28.oktobra 2015. godine od 8:30 časova. Razgovaraće se o Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

O B A V E Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/10/2015 12:45:04
Na zahtev Sindikata u četvrtak, 29. oktobra 2015. godine biće održana Vanredna sednica Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije na kojoj će se razmatrati Nacrt Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZA RAD

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/10/2015 10:23:30
Obaveštavamo Vas da je na insistiranje našeg Sindikata održan sastanak u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata za delatnost socijalne zaštite. Razgovarano je o otvorenim pitanjima, a naročito o nepoštovanju prava zaposlenih garantovanih PKU za socijalnu zaštitu u pojedinim ustanovama, kao i omogućavanju nesmetanog funkcionisanja Komisije za praćenje i primenu navedenog govora. Zaključeno je da Ministarstvo za rad dostavlja mišljenja Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji svim ustanovama socijalne zaštite u cilju ujednačavanja postupanja u primeni kolektivnog ugovora. Očekujemo da usaglašena mišljenja Komisije budu dostavljena u skladu sa donetim zaključcima sa sastanka.

Saopštenje sindikata javnih službi SSSS

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/10/2015 10:29:50
Povodom objavljenog Nacrta Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Sindikati javnog sektora održali su zajednički sastanak i konstatovali sledeće: Da sistem plata javnog sektora ne obuhvata sve zaposlene; Nacrtom Zakona nisu obuhvaćeni funkcioneri u Republici Srbiji; Nacrt Zakon suspenduje važeće posebne kolektivne ugovore grana; Ovakav Zakon se ne može doneti bez platnih grupa i razreda kao i koeficijenata za zaposlene; U Zakonu moraju biti sistematizovani svi poslovi od fizičkog radnika do predsednika Republike Srbije, kao u zemljama Evrope; Nije definisano pravo na posebne naknade za minuli rad, jubilarnu nagradu i drugo; U toku javne rasprave o Nacrtu Zakona mora da se izjasni socijalno-ekonomski Savet. Ukoliko se ne prihvate predlozi Sindikati javnih službi će preduzeti sve mere sindikalne borbe, uključujući i štrajk.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/10/2015 09:11:10
Obaveštavamo Vas da je Sindikat sve dostavljene primedbe na Radnu verziju Kataloga generičkih radnih mesta za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite koje su dostavljene od strane organa Sindikata sa terena, sublimirao i u pisanoj formi predao resornim ministarstvima. Razgovori na temu Kataloga radnih mesta se nastavljaju.

OBAVEŠTENjE - Dostavljeni Kriterijumi nisu kriterijumi koji su reprezentativni sindikati usaglasili sa predstavnicima Ministarstva zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/10/2015 10:13:26
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srgbije obaveštava članstvo da je Ministarstvo zdravlja direktorima zdravstvenih ustanova dostavilo Zaključak Vlade vezano za rešavanje problema u stomatologiji i Kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji. Dostavljeni Kriterijumi nisu kriterijumi koji su reprezentativni sindikati usaglasili sa predstavnicima Ministarstva zdravlja. Nadležnima u Ministarstvu zdravlja je od strane predstavnika Sindikata ukazano na navedene propuste sa zahtevom da se isti HITNO otklone. Očekujemo da predstavnici Ministarstva zdravlja postupe u skladu sa zahtevima Sindikata i dostave novu instrukciju direktorima zdravstvenih ustanova.

OBAVEŠTENJE : MINISTARSTVO PRIPREMILO RADNU VERZIJU ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/10/2015 10:34:20
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i u socijalnoj zaštiti da je Ministarstvo državne uprave i lokalne sampuprave pripremilo RADNU VERZIJU ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU. Rasprava na navedeni tekst zakona počela je 19.10.2015. godine.

OKTOBARSKI BROJ LISTA ZDRALJE br.92

Objavio Administrator in Mediji · 15/10/2015 13:50:06
Tags: listzdravljeSindikatzdavstva
OKTOBARSKI BROJ LISTA ZDRALJE br.92

DAN SINDIKATA – 15. OKTOBAR

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/10/2015 10:39:35
Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije čestita svim svojim članovima Dan Sindikata – 15. oktobar. Na današnji dan obeležava se 24 godine od usvajanja prvog Statuta Sindikata.

Zbog kršenja prava zagarantovanih PKU u socijalnoj zaštiti, upućen zahtev Ministarstvu za hitan sastanak

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/10/2015 09:38:03
Reprezentativni sindikati u delatnosti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije: Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, razmatrali su radno-pravni i materijalni položaj članstva i svih zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Sindikati iskazuju jedinstven stav da se prava zaposlenih koja su garantovana Posebnim kolektivnim ugovorom za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji grubo krše u pojedinim ustanovama. U toku je i izrada Kataloga radnih mesta. Smatramo da prilikom izrade ovako važnog akta, aktivno učešće moraju uzeti i reprezentativni sindikati, što do sada nije bio slučaj. Zbog svega navedenog, reprezentativni sindikati zahtevaju da se bez odlaganja održi sastanak na kojem bi se razgovaralo o:

Ustavni sud usvojio Inicijativu našeg Sindikata i pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/10/2015 10:56:25
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i sve zaposlene u javnom sektoru, da je Ustavni sud Republike Srbije na podnetu inicijativu našeg Sindikata pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Ustavni sud je usvojio zahtev Sindikata za određivanje privremene mere, odnosno doneo rešenje kojim se obustavlja izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu spornih zakonskih odredaba. Podsećamo da se naš Sindikat PRVI OGLASIO PROTIV usvajanja ovako nakaradnog zakona još 29. jula 2015. godine, još dok se osporeni zakon nalazio u skupštinskoj proceduri. Sindikat je ukazivao Vladi Republike Srbije da je zakon diskriminatorski, naročito u odnosu na zaposlene žene, još u fazi kada se isti nalazio u skupštinskoj proceduri, što smo istakli i na konferenciji za novinare održanoj 31.07.2015. godine. Naše primedbe nisu tada uzete u razmatranje, zakon je donet po hitnoj proceduri, bez razmatranja na Socijalno-ekonomskom savetu, te smo bili prinuđeni da prava naših članova i svih zaposlenih u javnom sektoru zaštitimo obraćanjem Ustavnom sudu Republike Srbije. Činjenica je da je naš Sindikat prvi podneo Inicijativu za pokretanje postupka za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti odredaba osporenog zakona još 11. septembra 2015. godine, a ista je objavljena i na sajtu našeg Sindikata.

Saopštenje Ministarstva uprave i lokalne samouprave / Udovički:Produžiti ugovore posle 12.oktobra

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/10/2015 10:41:07
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je dopis svim ministarstvima u kome izražava svoj stav da je neophodno da svi organizacioni oblici ponude zaposlenima koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju sporazum o nastavku radnog odnosa do donošenja akta kojim se utvrđuje maksimalan broj zaposlenih, odnosno za onaj vremenski period u kome će organizacioni oblik nakon donošenja ovog akta moći da sagleda potrebe obavljanja svih funkcija u novoj organizaciji. Izuzetno, ako je i bez akta o maksimalnom broju, u skladu sa planiranom racionalizacijom i promenom unutrašnje organizacije, moguće u ovom trenutku sagledati poslove koji će se izmenom sistematizacije ukinuti ili na njima smanjiti broj izvršilaca, može se raskinuti radni odnos zaposlenima koji rade na tim poslovima a koji ispunjavaju uslove za penziju ako se time neće onemogućiti ili umanjiti izvršavanje poslova koje organizacioni oblik obavlja. Pri ovakvom postupanju naročito se mora voditi računa da se raskidom radnog odnosa postižu efekti racionalizacije broja zaposlenih i da se isti moraju odraziti u aktima o sistematizaciji koji će biti predmet provere i davanja saglasnosti u skladu sa zakonom.

Obaveštenje - sve dostavljene primedbe na Radnu verziju Kataloga radnih mesta predate resornim ministarstvima

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/10/2015 11:51:49
Obaveštavamo Vas da je Sindikat sve dostavljene primedbe na Radnu verziju Kataloga radnih mesta za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite koje su dostavljene od strane organa Sindikata sa terena, sublimirao i u pisanoj formi predao resornim ministarstvima. Ovim povodom sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja očekuje se tokom sledeće nedelje. Sastanak sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vezano za katalog radnih mesta u socijalnoj zaštiti biće održan 12. oktobra 2015. godine.

Prenosimo deo teksta dopisa koji je Ministar zdravlja uputio direktorima zdravstvenih ustanova

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/10/2015 16:05:41
„Povodom često iostavljanog pitanja da li Zakon o načinu određivalja maksimalnog broja zaposlepih u javnom sektoru (Zakon o maksimumu) primorava na penzionisanje svih onih koji u ovoj todini ispunjavaju uslove za penziju, a naročito žena, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave želi da saopšti sledeće: Zakon o maksimumu je oročeni, iznuđeni instrument - on postavlja način i daje sredstva da država sagleda gde i kako svoj posao može da obavlja na racionalniji način. Sam po sebi on ne propisuje ni gde ni koliko ušteda može da se nađe, ali u rukama odgovornih rukovodilaca on omogućava da se javna uprava racionalizuje sa najmanje moguće štete, čak i sa mogućim poboljšanjima, po kvalitet uspuga koje država pruža. Proces racionalizacije sprovodi se po treći put u Srbiji, ali po prvi put postoji način i čvrsta namera da se to radi promišljeno, vodeći računa kako o potrsbi da se sačuva i unapredi kapacitet države da pruža usluge, tako i da se minimizuju socijalne posledice. Član 20. Zakona propisuje da se penzionišu oni koji za to imaju navršene uslove za odlazak u starosnu penziju, osim ukoliko postoji potreba za datim radnim mestom i daljim angažovanjem zaposlenog radi kontinuiteta procesa rada. U tom slučaju, sporazumni nastavak rada je dozvoljen. Drugim rečima, u skladu sa stavovima koje Ministarstvo zauzima, Zakon ne treba shvatiti tako da penzionisanje zaposlenih protiv njene/njegove volje predstavlja osnov za novo zapošljavanje. Ukoliko postoji pak, mogućnost da se nečijim penzionisanjem spreči da neko drugi, istih kvalifikaciJa i stručnog znanja, ostane bez Posla i bez penzije — socijalno je odgovorno da se tako i učini. S tim u vezi, Ministarstvo je u više navrata uputilo jasnu poruku Javnosti i socijalno-ekonomskim partnerima i u komunikaciji sa drugim državnim organima.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG 02.10.2015. U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 2/10/2015 14:16:22
Obaveštavamo Vas da je danas 02.10.2015. godine u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva i predstavnici reprezentativnih sindikata. Razgovarano je o otvorenim pitanjima, a naročito o primeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon). Predstavnici Ministarstva zdravlja su potvrdili da će poslati instrukciju svim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže vezano za primenu zakona, u smislu da će svaka ustanova morati da pošalje spisak zaposlenih kojima po sili zakona prestaje radni odnos i to onih koji su neophodni da ostanu da obavljaju poslove i onih koji nisu, a konačan sud o tome ko od zaposlenih treba da ostane da radi i sklopi sporazum o nastavku radnog odnosa, a ko odlazi u penziju, doneće Ministarstvo zdravlja. Umesto zaposlenih kojima prestane radni odnos, nije moguć novi prijem radnika bez saglasnosti Ministarstva zdravlja i Komisije u skladu sa važećim propisima. Na katalog radnih mesta, Sindikat će ministarstvu dati konretne primedbe u pismenoj formi, a koje nisu već usmeno saopštene na sastanku.

Saopštenje Ministarstva zdravlja u vezi sa različitim medijskim interpretacijama i tumačenjima Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i njegove primene u zdravstvenom sistemu Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/10/2015 11:43:39
Tags: MinistarstvozdravljasaopštenjeSindikatzdravstva
Povodom različitih medijskih interpretacija i tumačenja Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i njegove primene u zdravstvenom sistemu Srbije, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije saopštava da je netačno da će 12. oktobra ove godine u penziju otići oko 3.500 lekarki specijalista. Na taj dan, kada će početi da se primenjuje navedeni Zakon, toliki broj lekarki će ispunjavati propisani uslov za odlazak u starosnu penziju, ali to ne znači da će sve one i biti penzionisane i da će se na taj način ugroziti funkcionisanje zdravstvenog sistema. Član 20. Zakona propisuje da se penzionišu oni koji za to imaju navršene uslove za odlazak u starosnu penziju, osim ukoliko postoji potreba za datim radnim mestom i daljim angažovanjem zaposlenog radi kontinuiteta procesa rada. U tom slučaju, sporazumni nastavak rada je dozvoljen. Ministarstvo zdravlja još jednom ističe da odgovorno pristupa procesu racionalizacije i da ni jednim svojim potezom neće ugroziti obavljanje neophodnih poslova zdravstvene zaštite u zdravstvenim uslovima. Zato je Ministarstvo zdravlja do sada više puta isticalo da će se racionalizacija, u koju spada i odlazak u penziju svih koji ispunjavaju starosnu uslov, pre svega odnositi na nemedicinsko osoblje, koje prema analizama u našoj zemlji daleko premašuje broj koji je standard u Evropi.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu