Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INFORMACIJA - Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio prava zaposlenih na dodatak na platu po osnovu rada nedeljom

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/11/2015 11:20:10Obaveštavamo Vas da je Apelacioni sud u Kragujevcu svojim presudama potvrdio prava zaposlenih na dodatak na platu po osnovu rada nedeljom.
Ovakvim postupanjem, još jednom je nedvosmisleno potvrđeno da se prava zaposlenih koja su garantovana odredbama Posebnog kolektivnog ugovora koji se neposredno primenjuje u zdravstvenim ustanovama, moraju strogo poštovati.

U prilogu možete videti izreke presuda.

  
OBAVEŠTENjE - održana dva sastanka Radne grupe SES-a

Objavio in Obaveštenja · 26/11/2015 09:38:02
Obaveštavamo Vas da je Radna grupa SES-a za izmene i dopune Nacrta Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru održala dva sastanka. Stav predstavnika Radne grupe ispred sindikalnih centrala je jasan povodom Zakona, da se dostignuti nivo prava zaposlenih ne može umanjivati, odnosno ne pristajemo na manja prava od onih koja su utvrđena Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom. Deo primedbi je uvažen, a o delu će se još razgovarati. Dogovoreno je da se usaglašene izmene i dopune spornog zakona izrade, a nakon toga da Radna grupa nastavi sa pregovorima. Očekujemo da se naredni sastanak održi tokom naredne nedelje. O svim pitanjima, bićete blagovremeno obavešteni.

OBAVEŠTENjE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/11/2015 10:49:19
Obaveštavamo Vas da je Sindikat sve dostavljene primedbe na Nacrt kataloga radnih mesta u zdravstvu, kao i Nacrt kataloga generičkih radnih mesta za delatnost zdravstva koje su poslate od strane organa Sindikata sa terena, sublimirao i u pisanoj formi predao resornim ministarstvima. Razgovori na temu Kataloga radnih mesta se nastavljaju.

Nadamo se da će biti bolje, ali se spremamo...

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/11/2015 14:35:00
Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbiji na sednici održanoj 18. novembra 2015. godine razmatrao je pored brojnih otvorenih pitanja položaja članstva i tekst Nacrta zakona o sistemu plata u javnom sektoru. Republički odbor je konstatovao da je nedopustivo svako dalje urušavanje materijalnog i socijalnog položaja članstva. Navedeno posebno zbog predloženih izmena sistemskih zakona po kojima se otvara mogućnost za dalje umanjenje prava zaposlenih, zbog uslova u kojima se radi, najavljenog velikog otpuštanja nemedecinskih radnika... Pregovori povodom navedenih zahteva traju... Republički odbor Sindikata usvojio je preporuku Predsedništva Sindikata da se organizuju masovne aktivnosti u slučaju da se socijalnim dijalogom ne usvoje zahtevi Sindikata. Nadamo se da će biti bolje, ali se spremamo...

OBAVEŠTENjE - pravo na minuli rad za sve godine rada u ustanovama socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 13/11/2015 14:36:18
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da je Komisija za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji dala mišljenje vezano za član 60. navedenog kolektivnog ugovora. Navedenim mišljenjem, potvrđeno je da zaposleni kod poslodavca koji obavljaju istu delatnost ostvaruju pravo na minuli rad za sve godine rada u ustanovama socijalne zaštite. Shodno ranije postignutom dogovoru socijalnih partnera, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dostaviće navedeno mišljenje svim ustanovama socijalne zaštite.

I N F O R M A C I J A SA SEDNICE PREDSEDNIŠTVA SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/11/2015 10:52:55
Dana 10. novembra 2015. godine održana je sednica Predsedništva Sindikata na kojoj se pored ostalog razmatrao i radno - pravni i materijalni položaj članstva i svih zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Predsedništvo Sindikata je zaključilo da je nedopustivo dalje urušavanje radno - pravnog i socijalnog položaja članstva. Nacrt Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je neprihvatljiv jer zaposlenima umanjuje prava utvrđena Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom. Sindikat nastoji da socijalnim dijalogom reši otvorena pitanja umanjenja prava koja su predložena Zakonom o sistemu plata, ali istovremeno pokreće i aktivnosti na pripremi masovnih sindikalnih akcija. Očekujemo da socijalnim dijalogom dođemo do rešenja, ali moramo biti spremni i na druge sindikalne aktivnosti našeg i svih sindikata društvenih delatnosti.

UPUĆEN ZAHTEV NADLEŽNIMA ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POMOĆI ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/11/2015 12:15:12
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za isplatu jednokratne pomoći zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Smatramo da Vlada Republike Srbije ima isti stav prema svim zaposlenima i da zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite neće biti izuzetak. Podsećamo Vas da zaposleni iz četiri grupe poslova u zdravstvu i pet grupa poslova u socijalnoj zaštiti primenom Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, uredbi i drugih akata nemaju ni minimalnu zaradu. Upoznati ste sa uslovima u kojima rade zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i to je jedan od razloga za najavljenu adaptaciju svih ustanova. Očekujemo Vaše postupanje po hitnom postupku i jednako sagledavanje zaposlenih u društvenim delatnostima.

INFORMACIJA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/11/2015 15:05:31
Obaveštavamo Vas da je u petak 06.11.2015. godine u organizaciji Instituta za javno zdravlje Kragujevac, u Kragujevcu održan sastanak kojem su prisustvovali svi direktori Instituta/Zavoda za javno zdravlje, pomoćnik ministra za javno zdravlje dr Vesna Knjeginić, predstavnici Komore zdravstvenih ustanova i predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić. Razgovarano je aktuelnim pitanjima rada i funkcionisanja zdravstvenih ustanova u javnom zdravlju (Zakon o platama, Katalog radnih mesta, Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih, Zakon o budžetskom sistemu-sopstvena sredstva...)

MINISTRU ZDRAVLJA I DRŽAVNOM SEKRETARU UPUĆEN ZAHTEV ZA ODRŽAVANjE SASTAIKA POVODOM NAJAVE OTPUŠTANjA NEMEDICINSKOG OSOBLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2015 09:55:38
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za hitno održavanje sastanka povodom najave da će biti otpušten veliki broj nemedicinskih radnika. Smatramo da je socijalni dijalog put do iznalaženja rešenja, a ne protesti i štrajk. Očekujemo da se sastanak po ovom pitanju održi u najkraćem mogućem roku. S poštovanjem, Predsednik dr Zoran Savić

UPUĆEN DOPIS VLADI I MINSTARSTVIMA POVODOM ISPLATA OTPREMNINE ZAPOSLENIMA U STOMATOLOGIJI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/11/2015 11:52:48
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za hitno postupanje i omogućavanje da zaposleni u stomatologiji koji budu utvrđeni kao višak, imaju isti tretman kao i zaposleni u privrednim društvima koja se nalaze u postupku privatizacije. Naime, u zdravstvenim ustanovama je u toku postupak sprovođenja racionalizacije, odnosno utvrđivanja viška zaposlenih u stomatologiji. Socijalni partneri su postigli saglasnost oko kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih u stomatologiji. Reprezentativni sindikati insistiraju da iznos otpremnine ne može biti manji od 200 evra (u dinarskoj protivvrednosti) po godini staža osiguranja, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca. Ovaj zahtev nije usaglašen sa Ministarstvom zdravlja iz razloga što se o istom nije izjasnilo Ministarstvo finansija. Podsećamo da je Vlada Republike Srbije donela Program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" broj 9/2015. Navedenim programom visina otpremnine zaposlenima koja se isplaćuje iz budžeta Republike Srbije ne može biti manja od 200 evra po godini staža osiguranja.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu