Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Reprezentativni sindikati zaposlenih u zdravstvu se pridružili inicijativi našeg Sindikata !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/12/2015 12:29:47Reprezentativni sindikati zaposlenih u zdravstvu su se pridružili inicijativi našeg Sindikata vezano za isplatu jednokratne pomoći zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

U prilogu ovog obaveštenja možete videti dopis upućen predsedniku Vlade Republike Srbije, Aleksandru Vučiću.

OBAVEŠTENJE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/12/2015 12:25:35
Obaveštavamo Vas da su u Ministarstvu zdravlja otpočeli pregovori vezano za kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih u zdravstvu. O toku pregovora i eventualnim usaglašenim kriterijumima blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

UPUĆEN ZAHTEV NADLEŽNIMA ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POMOĆI ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/12/2015 15:49:26
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, obraća Vam se sa zahtevom za isplatu jednokratne pomoći zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Nakon upućenog zahteva i urgencije za isplatu jednokratne pomoći, Ministarstvo zdravlja je uputilo dopis svim zdravstvenim ustanovama broj 401-00-3216/2015-02 od 24.12.2015. godine u kojem se dozvoljava da se iz sopstvenih sredstava-prihoda zdravstvene ustanove isplati zaposlenima najviše do iznosa od 7.000,00 dinara. Na opšte zaprepašćenje svih zaposlenih, dana 28.12.2015.godine Ministarstvo zdravlja je uputilo novi dopis svim zdravstvenim ustanovama broj 401-00-3216/2015-02 od 24.12.2015. godine (isti broj kao predhodni dopis) u kojem se direktori ustanova obaveštavaju da u skladu sa obaveštenjem Državne revizorske institucije ne preduzimaju inicijativu navedenu u predhodnom dopisu kojim se odobrava isplata jednokratne pomoći iz sopstvenih sredstava. Nasuprot takvom mišljenju DRI, zaposlenima u delu javnog sektora odobrena je jednokratna pomoć i to: policiji (20.000,00), vojsci (10.000,00), prosveti (7.000,00), (policiji i vojsci mimo sredstava planiranih budžetom), dok su u pojedinim javnim preduzećima isplaćivane novogodišnje nagrade (20.000,00), a čak i 13. plata! Sindikat podržava isplatu navedenih nagrada i pomoći i zahteva isto postupanje i prema zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti!

OBAVEŠTENjE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/12/2015 11:40:34
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da je zahvaljujući preduzetim aktivnostima Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na svim nivoima organizovanja i delovanja dobijen sudski spor vezano za isplatu jubilarnih nagrada, kao i novogodišnje nagrade sa pripadajućim kamatama, sudskim i advokatskim troškovima za preko 70 zaposlenih u Radnoj jedinici Dnevni centri i klubovi i službi pomoći u kući u Geontološkom centru Beograd. Nakon što je članstvo našeg Sindikata dobilo spor, isplata je otpočela i zaposlenima koji nisu podneli tužbu...

OBAVEŠTENjE - EPSU uputio dopis predsedniku Vlade Republike Srbije i resornim ministarstvima

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/12/2015 11:08:14
Povodom najavljenog donošenja Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru Socijalno ekonomski savet Republike Srbije je formirao radnu grupu za izmenu predloženog teksta Zakona. Poslednji sastanak radne grupe održan je 24. novembra 2015 godine. Zbog odugovlačenja u pregovorima i predloženih odredbi Zakona kojima se umanjuju prava zaposlenih predviđena Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, Predsednik Sindikata dr Zoran Savić se za pomoć obratio Evropskoj federaciji sindikata javnih službi čiji Vam odgovor prosleđujemo. Na zahtev našeg Sindikata, EPSU je uputio dopis predsedniku Vlade Republike Srbije i resornim ministarstvima u kome se podržavaju opravdani zahtevi Sindikata i zahteva da se očuvaju prava zaposlenih garantovana Zakonom o radu i zaključenim kolektivnim ugovorima. U slučaju da ovako diskriminatorski predlog zakona bude usvojen, EPSU će o svemu obavestiti evropske institucije, što bi moglo da utiče na usporavanje ili blokadu pretpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. A Evropska federacija sindikata javnih službi to može...

JOŠ JEDNA POBEDA SINDIKATA – TRUDNICAMA I PORODILjAMA ĆE BITI REFUNDIRAN ”SOLIDARNI POREZ”

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/12/2015 13:27:53
Nakon više od dve godine od preduzimanja aktivnosti Sindikata vezano za uvođenje ”solidarnog poreza” u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, Vlada Republike Srbije je donela zaključak kojim se obustavlja dalja naplata neustavno i nezakonito naplaćenog ”solidarnog poreza”trudnicama i porodiljama čija su primanja manja od 60.000,00 dinara mesečno, a onim trudnicama i porodiljama kojima je porez naplaćen, izvršiće se povraćaj nezakonito naplaćenog iznosa poreza. Podsećamo da smo još 11.10.2013. godine objavili saopštenje za javnost u kojem smo iskazali ogromno nezadovoljstvo najavljenim merama Vlade Republike Srbije o uvođenju ”solidarnog poreza”. Pre nego što je Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ušao u skupštinsku proceduru, Sindikat je dana 18.10.2013. godine o svim nepravilnostima obavestio i Vladu Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja, a nedugo zatim i Narodnu skupštinu Republike Srbije, kao i Odbor za zdravlje i porodicu. Održane su i dve Javne sednice Republičkog odbora Sindikata u Beogradu i Novom Sadu.Upućeno je i više dopisa kako Vladi Republike Srbije, tako i resornim ministarstvima.

O B A V E Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/12/2015 11:00:34
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da su u „Sl. Glasniku RS“ br. 103 od 14.12.2015. godine objavljeni: Zakon o budžetu RS za 2016. godinu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu Takođe, obaveštavamo Vas da je članom 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu stvoren osnov za usklađivanje plata u 2016. godini zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti

O B A V E Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/12/2015 11:34:15
U Ministarstvu zdravlja je 10. decembra 2015. godine održan sastanak Komisije za praćenje primene i davanja autetničnog tumačenje PKU za zdravstvene ustanove. Na sastanku su razmatrana sva prispela pitanja. Nakon izrade i potpisivanja zapisnika sa sastanka Komisije biće stvoreni uslovi da se pošalju mišljenja Komisije po svim pitanjima.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/12/2015 12:55:06
Obaveštavamo Vas da je u ”Službenom glasniku RS” broj 101/15, od 08.12.2015. godine, objavljena Odluka Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu. U navedenoj odluci taksativno su nabrojane zdravstvene ustanove iz Plana mreže, kao i ustanove socijalne zaštite sa jasno iskazanim maksimalnim brojem zaposlenih na neodređeno vreme za 2015 .godinu.

Reprezentativni sindikati društvenih delatnosti zahtevaju od premijera Vučića poštovanje odredaba PKU vezano za isplatu božićnih, godišnjih i drugih nagrada

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/12/2015 11:21:18
Obaveštavamo Vas da su reprezentativni sindikati društvenih delatnosti uputili dopis predsedniku Vlade Republike Srbije, Aleksandru Vučiću u kojem se zahteva poštovanje odredaba potpisanih kolektivnih ugovora vezano za isplatu božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada. U predlogu Zakona o budžetu za 2016. godinu nisu predviđene posebne nagrade, osim jubilarnih. Zbog svega navedenog, sindikati traže hitan sastanak sa predsednikom Vlade Republike Srbije. Podsećamo da je naš Sindikat uputio urgenciju za isplatu jednokratne pomoći zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

NAŠ SINDIKAT ZAHTEVA JEDNOKRATNU POMOĆ I ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI !

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/12/2015 14:16:49
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije još jednom Vam se obraća sa zahtevom za isplatu jednokratne pomoći zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Smatramo da Vlada Republike Srbije ima isti stav prema svim zaposlenima i da zaposleni u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite neće biti izuzetak. Nakon upućenog zahteva za isplatu jednokratne pomoći, iz sredstava javnog informisanja smo dobili informaciju da ista neće biti odobrena zaposlenima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti iz razloga što u budžetu nema novčanih sredstva za isplatu ovakve vrste pomoći. Nakon toga pomoć su dobili zaposleni u delu javnog sektora, a jednom delu javnog sektora odobrena je pomoć u iznosu od 20.000,00 dinara mimo planiranih budžetskih sredstava. RFZO je izvestio da će finansijsku godinu završiti sa suficitom. Obzirom da se plate zaposlenih u zdravstvu finansiraju iz doprinosa, odnosno sredstava RFZO, smatramo da zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti trebaju iz navedenog suficita da dobiju jednokratnu pomoć. Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti izgaraju na poslu radeći u teškim uslovima i spašavajući svakodnevno živote građana Republike Srbije. Smatramo da apsolutno nismo zaslužili ovakav tretman. Napominjemo da smo odluku o stupanju u štrajk zamrzli zbog pregovora koji se vode vezano za Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Očekujemo Vaše postupanje po hitnom postupku i jednako sagledavanje zaposlenih u društvenim delatnostima. U suprotnom, bićemo prinuđeni da aktiviramo donetu odluku.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 1/12/2015 13:27:35
Obaveštavamo Vas da je danas u Ministarstvu zdravlja održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici reprezentativnih sindikata i predstavnici navedenog ministarstva. Predstavnici Ministarstva zdravlja su nas obavestili da će izmenjeni Katalog radnih mesta biti objavljen u toku nedelje na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Takođe, obaveštavamo Vas da će se sastanak Komisije koja prati primenu i daje autentična tumačenja PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave održati u četvrtak, 03.12.2015.godine. Razgovori će se nastaviti tokom naredne nedelje. O svim pitanjima, bićete blagovremeno obavešteni.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu