Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

UPUĆEN POZIV APOTEKARIMA ZA SASTANAK 6. OKTOBRA U SINDIKATU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/9/2016 14:07:18PREDSEDNIKU SINDIKALNE ORGANIZACIJE APOTEKARSKE USTANOVE
DIREKTORU APOTEKARSKE USTANOVE


Predmet: PozivPoštovani,


Pozivamo Vas da učestvujete u radu sastanka koji će se održati 6. oktobra 2016. godine.
Predmet sastanka je razmatranje, utvrđivanje i potpisivanje dokumenta koji se odnosi na položaj zaposlenih i status apotekarskih ustanova u Republici Srbiji.


Dokument za razmatranje i potpisivanje dostavljamo Vam u prilogu.


MOLIMO VAS DA SA SOBOM PONESETE PEČAT SINDIKALNE ORGANIZACIJE I UPOZNATE DIREKTORE USTANOVE DA JE NEOPHODNO DA PONESU PEČAT USTANOVE UKOLIKO BUDU SAGLASNI SA PREDLOŽENIM TEKSTOM DOPISA RADI POTPISIVANjA I OVERE DOKUMENTA.


Sastanak će se održati u Beogradu. ul. Dečanska br. 14, svečana sala na drugo
m spratu sa početkom u 11.00 sati.
Molimo Vas da potvrdite Vaš dolazak.


Za sve informacije može te se javiti Stručnoj službi Sindikata.


Srdačno,

Predsednik
dr Zoran Savić


INFORMACIJA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/9/2016 13:00:55
U organizaciji MKS-FES, u saradnji sa sindikalnim centralama SSSS I UGSN održan je nacionalni sastanak o socijalnoj zaštiti u periodu od 21.-22.septembra u Beogradu. Učešće na sastanku pored predstavnika našeg Sindikata uzeli su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici MKS, FES, MOR, PERK i predstavnici sindikalnih centrala.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/9/2016 13:00:36
Obaveštavamo članstvo da je dana 21.09.2016.godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su pored predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva, prisustvovali državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik ministra zdravlja Slađana Đukić sa saradnicima. Razgovarano je o otvorenim pitanjima. Na sastanku su ponovo razmatrani i problemi u radu apotekarskih ustanova.

IZABRANI NOVI ČLANOVI ORGANA SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/9/2016 11:59:05
PODODOBOR SOCIJALNE ZAŠTITE 1. Verica Paunović, Beograd 2. Oliver Urlić, Beograd 3. Ljubinko Ilić, Novi Sad 4, Perko Žarković, Novi Sad 5. Mirjana Vukašinović, Beograd 6. Milan Milentijević, Kragujevac PREDSEDNIK SEKCIJE MLADIH Miloš Subotić, KC Niš

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/9/2016 11:40:19
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 14.septembra 2016. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 77/2016, objavljena Odluka Vlade o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2017. godine. Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2017.GODINE IZNOSI 130,00 DINARA (NETO), po radnom času.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/9/2016 14:23:32
Na zahtev našeg Sindikata 14.09.2016.godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su pored predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva, prisustvovali državni sekretar prof. dr Berislav Vekić ispred navedenog ministarstva, direktorka Farmaceutske Komore Srbije i direktori apotekarskih ustanova. Na sastanku su razmatrani problemi u radu apotekarskih ustanova. Direktori ustanova su izneli probleme vezano za poslovanje apotekarskih ustanova.

OBAVEŠTENJE - UVAŽEN ZAHTEV SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/9/2016 12:39:01
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u apotekarskim ustanovama, da je Ministarstvo zdravlja uvažilo zahtev našeg Sindikata za održavanje sastanka radi rešavanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama. Sastanak će se održati u sredu, 14.09.2016.godine u prostorijama resornog ministarstva. Poziv je upućen i svim direktorima apotekarskih ustanova, kao i direktoru Farmaceutske Komore Srbije.

MINISTRU I DRŽAVNOM SEKRETARU SINDIKAT UPUTIO MOLBU ZA REŠAVANjE PROBLEMA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/9/2016 13:59:09
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije želi da Vam ukaže na probleme sa kojima se susreću zaposleni na određeno vreme u zdravstvenim ustanovama. U članu 37. stav 1. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) propisano je da Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Članom 37. stav 2. istog zakona propisano je da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Stavom 3. propisano je da prekid kraći od 30 dana se ne smatra prekidom perioda iz stava 2. ovog člana.

SINDIKAT UPUTIO ZAHTEV ZA ODRŽAVANjE SASTANKA RADI REŠAVANjA RADNO-PRAVNOG I MATERIJALNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/9/2016 13:55:27
U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, obraćamo Vam se sa zahtevom za održavanje sastanka radi hitnog rešavanja nagomilanih problema vezano za funkcionisanje apotekarskih ustanova, kao i radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih. Sindikat je više puta slao dopise i neposredno na sastancima ukazivao na probleme apotekarskih ustanova. Uprkos jasno iskazanim zahtevima Sindikata, pristupanje rešavanju statusa apotekarskih ustanova nije otpočelo. Podsećamo Vas na jasan i nedvosmislen stav Sindikata da se ni pod kojim uslovima ne sprovodi postupak privatizacije apotekarskih ustanova u državnom sektoru, kao i na zahtev da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora)...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu