Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

PRIHVAĆENA INICIJATIVA SINDIKATA ZA REŠAVANjE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/10/2016 11:57:18
Nakon upućene inicijative našeg Sindikata nadležnim državnim organima za rešavanje statusa apotekarskih ustanova, održan je sastanak kome su prisustvovali: ministar zdravlja, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar finansija i ministar privrede.

U toku je razmatranje finansijskih izveštaja apotekarskih ustanova.

Dogovoreno je da se u naredne dve nedelje održi sastanak na kome će jedina tema biti status apotekarskih ustanova.
Očekujemo da će se na tom sastanku usaglasiti stavovi i naći rešenja za postavljene zahteve Sindikata.

Sastanku će prisustvovati pored predstavnika navedenih ministarstava i predstavnici lokalnih samouprava i direktori apotekarskih ustanova.

O svim detaljima i terminu održavanja sastanka bićete blagovremeno obavešteni.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/10/2016 12:46:23
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove zaposlene u delatnosti socijalne zaštite, da je dana 14.10.2016. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 85/2016, objavljen Pravilnik o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti.

25 GODINA OD USVAJANJA PRVOG STATUTA NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/10/2016 18:38:43
Danas je u Krupnju održana sednica Republičkog odbora Sindikata povodom obeležavanja 25 godina od usvajanja prvog Statuta Sindikata. Članovi Sindikata su obišli Mačkov kamen i odali počast žrtvama prvog svetskog rata, a zatim održali seminar sa temom "Društveno odgovorno restrukturiranje - uloga sindikata u poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga u Evropi"

IZAŠAO JE OKTOBARSKI BROJ LISTA ZDRAVLJE

Objavio Administrator in Mediji · 13/10/2016 10:49:02
Preuzmite elektronsko izdanje LISTA ZDRAVLJE br..95

SINDIKAT UPUTIO ZAHTEV NADLEŽNIMA ZA ISPLATU JEDNOKRATNE POMOĆI I NOVOGODIŠNjE (BOŽIĆNE) NAGRADE ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/10/2016 13:47:24
Posebnim kolektivnim ugovorima za delatnost zdravstva i delatnost socijalne zaštite u Republici Srbiji propisano je pravo na isplatu novogodišnje nagrade zaposlenima. Članom 105. stav 2. i 3. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 1/2015) propisano je da zaposlenima pripada pravo na isplatu novogodišnje nagrade u jednakom iznosu, a da o visini nagrade iz stava 2. ovog člana, Vlada i reprezentativni sindikati pregovaraju svake godine u postupku donošenja predloga budžeta Republike Srbije. Članom 69. Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 11/2015) propisano je da se zaposlenima može isplatiti novogodišnji poklon.

SINDIKAT UPUTIO NADLEŽNIMA ZAHTEV ZA REŠAVANjE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/10/2016 12:48:27
U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, obraćamo Vam se sa zahtevom za konačno rešavanje statusa apotekarskih ustanova u Republici Srbiji. Ukazivali smo godinama unazad na neodrživo stanje u apotekarskim ustanovama usled nelojalne konkurencije, nepostojanja pravnog okvira apotekarske delatnosti, otvaranja privatnih apoteka bez ikakvog plana i reda... Takvo stanje je dovelo do situacije da će većina apotekarskih ustanova godinu završiti sa negativnim saldom, a sve više istih se duži vremenski period nalaze u blokadi. To je dalje dovelo do naglog urušavanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih. Pojedine ustanove isplaćuju zaposlenima minimalne zarade, a pojedine nisu isplatile iste i po više meseci (apoteka Pančevo poslednja islaćena zarada za februar 2016.godine, apoteka Novi Sad za jun 2016. godine, apoteka Sremska Mitrovica uvedena minimalna zarada...) Sindikat je jedini izašao sa konkretnim predlozima za rešavanje problema apotekarskih ustanova. Stav resornog ministarstva je da jedno od rešenja bude postavljanje profesionalnog menadžmenta u apotekarskim ustanovama. Mišljenja smo da profesionalni menadžment neće rešiti nagomilane probleme apotekarskih ustanova i zbog toga insistiramo na uvažavanju ranije predatih zahteva. Stav Sindikata je jasan i nedvosmislen, apsolutno smo protiv privatizacije apotekarskih ustanova.

INFORMACIJA - održan sastanak ovlašćenih predstavnika apotekarskih ustanova, predstavnika Farmaceutske komore Srbije, direktora apotekarskih ustanova, direktora domova zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteke i predsednika sindikalnih organizacija

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/10/2016 14:15:10
U organizaciji našeg Sindikata, održan je sastanak ovlašćenih predstavnika apotekarskih ustanova, predstavnika Farmaceutske komore Srbije, direktora apotekarskih ustanova, direktora domova zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteke i predsednika sindikalnih organizacija. U prepunoj sali, nakon višesatne rasprave izneti su krucijalni problemi apotekarskih ustanova. Svi prisutni su dali ogromnu podršku ZAHTEVIMA SINDIKATA ZA REŠAVANjE STATUSA APOTEKARSKIH USTANOVA.

USTAVNI SUD USVOJIO INICIJATIVU SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/10/2016 16:57:44
Obaveštavamo Vas da je Ustavni sud dostavio Sindikatu Odluku broj Iuz-244/2015 kojom se utvrđuje da odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru nisu u saglasnosti sa Ustavom. Podneta inicijativa našeg Sindikata je usvojena, čime smo zaštili zaposlene pre svega žene i sprečili njihovu diskriminaciju.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu