Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INFORMACIJA O POSTUPKU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/11/2016 12:56:23Ministar, Aleksandar Vulin
Pomoćnik ministra, Branka Gajić
Pomoćnik ministra, Zoran LazićSindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa molbom za davanje informacija vezano za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Zakon o socijalnoj zaštiti je od izuzetne važnosti za radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih.

Brojna otvorena pitanja moraju biti rešena, a prioritet su definisanje sopstvenih prihoda ustanova socijalne zaštite, položaj zaposlenih, kao i način finansiranja zaposlenih zdravstvenih radnika u socijalnoj zaštiti koji se moraju rešiti ovim zakonom.

Radna grupa za izradu Zakona o socijalnoj zaštiti formirana je pre više od dve godine, ali apsolutno nikakve informacije do današnjeg dana o radu iste nismo dobili, niti znamo koja je namera zakonodavca.

Smatramo da kao socijalni partneri moramo zajednički rešavati goruća pitanja u delatnosti socijalne zaštite.

Mišljenja smo da se mora ubrzati sa postupkom izrade navedenog zakona, kao i da reprezentativni sindikati moraju dati mišljenje na predloženi Nacrt zakona.

Otvoreni smo za razgovor na ovu temu u vremenu koje Vama odgovara.

    
Predsednik  
dr Zoran Savić


ČESTITKA povodom slave Sveti Vrači

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/11/2016 10:50:27
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije čestita slavu Sveti Vrači svim lekarima, uz želju da unapredimo položaj svih zaposlenih koji se bave ovom humanom profesijom.

OMOGUĆAVANjE PRUŽANjA KONTINUIRANE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/11/2016 13:06:36
Sindikat je u proteklom periodu primio više dopisa od strane članstva i ovlašćenih sindikalnih predstavnika u kojima se navodi da je postupanjem Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje - filijala onemogućena isplata prekovremenog rada (pripravnosti, dežurstava) zaposlenima koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, odnosno sa skraćenim radnim vremenom. Na ovaj gorući problem smo ukazivali godinama unazad i predložili konkretan predlog za rešavanje istog kroz izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti na način da se propiše da: ”zaposleni koji rade sa skraćenim radnim vremenom mogl paditi prekovremeno radi pružanja kontinuirane zdravstvene zaštite”. Trenutno stanje i faktičko i pravno je neodrživo i ugrožava ceo zdravstveni sistem.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu