Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

SAOPŠTENjE - RFZO NE POŠTUJE ZAKON !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/1/2017 12:30:59

ZAHTEV SINDIKATA ZA ISPLATU RAZLIKE PLATE ZA 3% ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA ZA DECEMBAR 2015.GODINE JOŠ UVEK NIJE REALIZOVAN


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, sve zaposlene i celokupnu javnost da Republički fond za zdravstveno osiguranje još uvek (više od godinu dana od dana kada je trebalo da izvrši isplatu razlike plate)nije izvršio isplatu razlike plate zaposlenima u zdravstvu za decembar 2015.godine za 3%.

S tim u vezi, Sindikat se više puta obraćao resornim ministarstvima i RFZO, ali do današnjeg dana, ova obaveza propisana Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) nije ispunjena.


RFZO nije postupio ni po zaključku Vlade Republike Srbije broj 121-13723/2015-1 kojim je propisano: „Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“


Pitamo se kome je u interesu dalje urušavanje zdravstvenih ustanova, odnosno zdravstvenog sistema u državnoj svojini, jer će zaposleni svoja zakonom garantovana prava, koja su apsolutno nesporna ostvariti u sudskom postupku, čime će troškovi ustanova biti višestruko uvećani.
Ukoliko se ovaj problem ne reši po HITNOM POSTUPKU, bićemo prinuđeni da pokrenemo više desetina hiljada tužbi protiv zdravstvenih ustanova koje nisu ni najmanje doprinele ovakvom nezakonitom postupanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.


Još jednom ukazujemo Vladi Republike Srbije i Ministarstvu zdravlja na apsolutni prioritet da Ministarstvo zdravlja preuzme potpunu kontrolu nad radom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, jer se njegovim delovanjem suprotno pozitivnim propisima, a isključivo na štetu zaposlenih, urušava čitav zdravstveni sistem.


OBAVEŠTENjE - mišljenja i sugestije na Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i na Nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti upućeni Radnim grupama za izradu navedenih zakona pri Ministarstvu zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/1/2017 12:04:53
Obaveštavamo članstvo da je Sindikat sublimirao sve primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i na Nacrt zakona o apotekarskoj delatnosti, koje su pristigle sa terena. Dopisi su upućeni Radnim grupama za izradu navedenih zakona pri Ministarstvu zdravlja i pisanim i elektronskim putem. Sindikat nastavlja aktivnosti u cilju ukazivanja na nedostatke nacrta navedenih zakona i njihovom poboljšanju u korist zaposlenih.

ZAHTEV ZA ISPLATU RAZLIKE PLATE ZA 3% ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA ZA DECEMBAR 2015.GODI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/1/2017 10:22:50
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) propisano je da se u 2016. godini plate zaposlenih u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite mogu povećavati za 3%. Vlada Republike Srbije je 25. decembra 2015. godine donela Zaključak broj 121-13723/2015-1 kojim je propisano: „Plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavaće se i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.“ Republički fond za zdravstveno osiguranje je dana 13.01.2016. godine uputio dopis broj 450-217/16 Pokrajinskom fondu i svim filijalama RFZO da se na osnovu navedenog zaključka obračuna prvi deo plate za januar 2016. godine primenom nove neto osnovice. U istom dopisu se navodi da je Republički fond uputio zahtev Ministarstvu zdravlja za instrukciju u vezi primene zaključka Vlade u delu koji se odnosi na početak primene nove neto osnovice od plate za decembar 2015.godine, iako jasno stoji u dopisu Ministarstva finansija broj 121-13723/2015-01 od 25.12.2015. godine da će se plate zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obračunavati i isplaćivati po osnovici koja počev od plate za decembar 2015. godine, iznosi – neto 2.439,27 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje.

ZAHTEV ZA POSTUPANjE U SKLADU SA ZAKONOM I USKLAĐIVANjE PLATA SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 5% POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2016. GODINE

Objavio in Obaveštenja · 16/1/2017 10:44:36
U skladu sa članom 27e) stav 46. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016) zahtevamo da Republički fond za zdravstveno osiguranje izvrši prenos novčanih sredstava za isplatu plata ka zdravstvenim ustanovama uvećan za 5%, odnosno da Ministarstvo za rad trebuje sredstva uvećana za 5%, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2016.EODINE SVIM ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE. Vlada Republike Srbije je 23. decembra 2016. godine donela Zaključak broj 121-12361/2016-1 kojim je propisano daće se plate zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti obračunavati i isplaćivati po osnovici koja, počev od plate za decembar 2016. godine, iznosi - neto 2.561,23 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za socijalno osiguranje." Primenom ovakve osnovice zaposleni iz osam grupa poslova u zdravstvu i devet u socijalnoj zaštiti - što predstavlja trećinu zaposlenih, ostaće bez obećanog povećanja plata.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu