Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

ZAHTEV ZA PRESTANAK PRAVNOG NASILjA NAD ZAPOSLENIMA U APOTEKARSKIM USTANOVAMA I HITNO REŠAVANjE STATUSA APOTEKA U SKLADU SA POZITIVNIM PROPISIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/2/2017 11:51:45

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Predsednik, Aleksandar Vučić

MINISTARSTVO ZDRAVLjA
Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Ministar, Ana BrnabićSindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije zahteva da se po hitnom postupku obustavi nezakonito izdavanje u zakup apoteka iz Plana mreže zdravstvenih ustanova vlasnicima privatnog kapitala, kao i da se zaposleni kojima je s tim u vezi nezakonito prestao radni odnos, vrate na poslove koje su obavljali.

Upoznati ste da su pojedine apoteke u državnoj svojini već izdate u zakup vlasnicima privatnog kapitala na potpuno nezakonit način, grubim kršenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o javnoj svojini, Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova, kao i Zakona o radu, a sve na štetu kako zaposlenih, tako i imovine u javnoj svojini.


Sindikat je više puta ukazao na nezakonito postupanje pojedinih lokalnih samouprava.


Uprkos tome, pravno nasilje nad apotekama je nastavljeno, a ovoga puta se otišlo i dalje, pa su obespravljenim zaposlenima (Dom zdravlja Bačka Topola organizaciona jedinica apoteka) uručeni otkazi ugovora o radu zbog navodnog neostvarivanja rezultata rada???!!!!!!!


Podsećamo da zbog nagomilanih dugova duži vremenski period, apoteci nisu bili dostavljani lekovi, ali po shvatanju predstavnika lokalne samouprave za to su isključivi krivci zaposleni?????
Na ovakvo nezapamćeno pravno nasilje Sindikat neće ostati nem.


Poslodavac je čak prenebregnuo i činjenicu da je shodno članu 180a Zakona o radu zbog navodnog neostvarivanja rezultata rada mogao da otkaže ugovore o radu zaposlenima tek ako je prethodno dao pisano obaveštenje u vezi sa nedostacima u njihovom radu, uputstvima i primerenim rokom za poboljšanje rada, a zaposleni ne poboljšaju rad ni u ostavljenom roku, ali ni to nije učinjeno.

Pitamo Vas ko je od lokalnih samouprava dobio saglasnost nadležne direkcije za imovinu za izdavanje u zakup imovine u javnoj svojini u ovom slučaju apoteka???
Da li zakon važi i za nosioce javnih funkcija???


Sindikat će pružiti svu neophodnu pravnu pomoć članovima, a kako je više nego očigledno da je reč o gruboj zloupotrebi prava i nezakonitim rešenjima poslodavca o otkazu ugovora o radu, te kako je nesporno da će zaposleni biti adekvatno obeštećeni, računi ustanova biće nesumnjivo višestruko uvećani za neisplaćene zarade zaposlenima, pripadajuće kamate, advokatske i sudske troškove!!!
Konvencija MOR-a broj 158. o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca, u članu 7. propisuje da radni odnos radnika neće prestati zbog razloga vezanih za ponašanje radnika ili njegov rad pre nego što mu se omogući da se brani od iznetih navoda, osim ako se s`razlogom ne može očekivati od poslodavca da mu pruži tu mogućnost. Preporukom broj 166. navedene Konvencije propisano je da radniku neće prestati radni odnos zbog nezadovoljavajućeg vršenja posla, izuzev ako mu je poslodavac prethodno dao instrukcije i pismeno upozorenje, a ako radnik posle isteka odgovarajućeg roka predviđenog za poboljšanje nastavi i dalje da obavlja dužnosti na nezadovoljavajući način, radni odnos mu može prestati.


Da bi otkaz iz ovog razloga bio zakonit neophodno je utvrditi da rezultati rada izostaju zbog nedovoljnog rada zaposlenog i njegovog nezalaganja, odnosno zbog odsustva potrebnih znanja, sposobnosti ili neukosti zaposlenog, što u konkretnom slučaju apsolutno ne odgovara činjeničnom stanju.


Da li će nadležni predstavnik lokalne samouprave da odgovara za ovakvo bahaćenje i postupanje na štetu imovine u javnoj svojini?

Zahtevamo da se zaustavi bezakonje i hitno preduzmu mere za otklanjanje navedenih nepravilnosti, u skladu sa datim nadležnostima koje su propisane Zakonom o javnoj svojini.


Ukoliko se hitno ne pristupi ozbiljno i odlučno u rešavanju ovog problema, urušiće se apoteke u državnom vlasništvu, a građani Republike Srbije će ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja, iz razloga što vlasnici privatnog kapitala pretežno otvaraju apoteke u mestima u kojima mogu da ostvare profit, a ne zbog opšteg interesa –zdravstvene zaštite stanovništva.


Apelujemo da se u najkraćem mogućem roku usvoji Zakon o apotekarskoj delatnosti kako bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka (državnih i privatnih) u Republici Srbiji.


Podsećamo na ranije istaknute protestne zahteve Sindikata: da se ni pod kojim uslovima ne sprovodi postupak privatizacije apoteka u državnom sektoru, da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora), da se utvrdi jedinstvena cena leka, da RFZO u celosti preuzme obavezu isplate plata zaposlenih uz ukidanje marže ili da se apotekama vrati rabat koji je RFZO usmerio u svoju kasu…


Postojeći način finansiranja apoteka je neodrživ za apotekarski sistem, a RFZO ostvaruje suficit. Da li je cilj države urušavanje državnog apotekarskog sektora u korist vlasnika privatnog kapitala?


Više puta smo izneli konkretne predloge za rešavanje krucijalnih problema u apotekarskim ustanovama, ali odgovora nadležnih državnih organa nema.


Obećano je da će formirana Radna grupa koju čine četiri resorna ministra rešiti ovaj problem do kraja 2016.godine, ali do dana sačinjavanja ovog dopisa, rešenja nema, a nema ni naznaka kada će biti konkretnog predloga.


Vreme ide, a stanje u apotekama je sve gore.
Očekujemo Vašu hitnu reakciju i poziv za razgovor.
U suprotnom bićemo prinuđeni da preduzmemo radikalniji vid aktivnosti, do ispunjenja opravdanih zahteva Sindikata.S poštovanjem,

Predsednik
dr Zoran Savić


ZAHTEV ZA DONOŠENjE ZAKLjUČKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U DELATNOSTI ZDRAVSTVA OMOGUĆILA ISPLATA PLATE, ODNOSNO PUTNIH TROŠKOVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/2/2017 13:20:46
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za donošenje novog zaključka Vlade Republike Srbije kako bi se omogućila isplata plata i putnih troškova zaposlenima u zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u blokadi. Naime, kao što Vam je poznato, račun pojedinih zdravstvenih ustanova je u višemilionskoj blokadi duži vremenski period i nema naznaka kada i da li će se isti biti odblokirani. Zaposleni ni na koji način nisu odgovorni za navedeno stanje, a svoje radne obaveze izvršavaju blagovremeno, savesno i profesionalno, kako bi se građanima pružila zdravstvena zaštita u skladu sa zakonom. Sindikat zahteva da se iznađe rešenje koje bi omogućilo zaposlenima isplatu plata u skladu sa zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu