Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

AKTIVIRANA JE ANDROID APLIKACIJA NA SAJTU SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/5/2017 16:00:13
Dragi članovi,

 Obaveštavamo Vas da je na sajtu Sindikata http://zdravko.org.rs/ od danas puštena u rad Android aplikacija, putem koje ćete moći nakon instaliranja na Vašem mobilnom telefonu da dobijate obaveštenja o radu našeg Sindikata trenutkom objave.


 Instaliranje aplikacije za članove Sindikata je potpuno BESPLATNO.


 Sve što je potrebno da uradite je da na Vašem mobilnom telefonu uđete na aplikaciju
GOOGLE PLAY (PRODAVNICA), zatim u rubrici za pretragu ukucate SINDIKAT ZDRAVSTVA i potom kliknete na IKONU NAŠEG SINDIKATA I PREUZMETE APLIKACIJU.

 Sindikat ide u korak sa vremenom, a brzina protoka informacija pobolјšava funkcionisanje naše organizacije.


 Preuzmite BESPLATNU APLIKACIJU NAŠEG SINDIKATA
BUDITE OBAVEŠTENI PRE SVIH O AKTUELNOSTIMA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI!


VAŽNO OBAVEŠTENјE - nastavlјeni pregovori povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/5/2017 14:12:31
Na sastanku u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održanom 30.05.2017.godine, nastavlјeni su pregovori povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva finansija i predstavnici reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva. Sindikat je izneo konkretne predloge za izmene i dopune zakona u odnosu na zaposlene u delatnosti zdravstva. Ponovlјene su primedbe vezano za normiranje dežurstva i prekovremenog rada zaposlenih, kao i zaposlenih koji rade sa skraćenim radnim vremenom. Predloženim odredbama nije moguće organizovati rad zdravstvenih ustanova zbog nedovolјnog broja izvršilaca, te je Sindikat predložio na koji način odredbe treba da glase kako zaposleni ne bi bili ni na koji način oštećeni i kako bi se stvorio pravni osnov da se zaposlenima plati obavlјeni prekovremeni rad. Insistiramo da se zakon prilagodi realnim potrebama zdravstvenih ustanova.

Nastavlјeni su pregovori povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 19/5/2017 14:12:06
Na današnjem sastanku u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nastavlјeni su pregovori povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva finansija i predstavnici reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva. Iznete su primedbe, mišlјenja, sugestije i konkretni predlozi za izmene i dopune zakona u odnosu na zaposlene u delatnosti zdravstva. Većina primedbi našeg Sindikata je usvojena i treba da bude razmatrana i na Radnoj grupi za izradu zakona. Sindikat je još jednom ukazao da su pojedine odredbe Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama nesprovodlјive u delatnosti zdravstva i da bez obzira na direktive EU u ovom trenutku ne mogu biti propisane na način kako je dato. Ovo se odnosi najviše na normiranje dežurstva i prekovremenog rada zaposlenih, kao i zaposlenih koji rade sa skraćenim radnim vremenom.

Otpočeli pregovori povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/5/2017 14:23:37
Obaveštavamo Vas da su otpočeli pregovori povodom Radne verzije Zakona o zaposlenima u javnim službama. S tim u vezi, Sindikat je resornim ministarstvima dostavio predloge, mišlјenja i sugestije na zakon. Održana su i dva sastanka. Prvi sastanak je održan sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa na kojem su detalјno obrazložene primedbe na zakon i prezentovani konkrentni predlozi za izmene i dopune zakona. Naredni sastanak je održan u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kome su prisustvovali pored predstavnika navedenog ministarstva i predstavnici Ministarstva za rad, kao i predstavnici Ministarstva finansija. Sindikat je i usmenim putem predočio resornim ministarstvima svoje stavove od kojih neće odstupiti. Primedbe su date za delatnost socijalne zaštite, a razgovori se nastavlјaju sutra za delatnost zdravstva.

U toku je seminar Sekcije mladih

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/5/2017 16:25:56
Vrnjačka banja, od 11. do 13.05.2017. godine Seminaru pisustvuje ukupno 18 učesnika iz 11 okruga. Prvog dana seminara obađena je tema „Organizacija sindikata“, čiji je predavač bio Predsednik sekcije mladih Miloš Subotić. U daljem toku seminara nastavilo se sa diskusijom o obrađenoj temi, kao i o aktuelnim dešavanjima i akcijama Sindikata sa kojima nas je upoznao Predsednik Sindikata Dr Zoran Savić. Drugog dana seminara obrađena je tema „Jačanje socijalnog dijaloga“ čiji je predavač bio g-din Duško Vuković, potpredsednik Samostalnog sindikata Srbije. Takođe, o obrađenoj temi vođena je konstuktivna diskusija među učesnicima i predavačima. Zaključak svih učesnika seminara je da je seminar uspešno organizovan, a obrađene teme i saznanja o istim je učesnicima nadahnuo nove ideje kako uspešno promovisati sindikat među mladima i da je vrlo važno da svaki sindikalni član mora biti edukovan. Sekcija mladih se zahvaljuje Dr Zoranu Saviću na podršci i učešću na seminaru kao i predavaču Dušku Vukoviću.

Međunarodni dan medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/5/2017 11:34:39
Na današnji dan, obeležava se Međunarodni dan medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara. Ovaj dan obeležava se u znak sećanja na dan kada je rođena Florens Najtingel, bolničarka i začetnica modernog sestrinstva i profesionalnog obrazovanja medicinskih sestara. Život je posvetila svojim pacijentima i borbi za unapređenje profesije, a ta borba i dalјe traje. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije svim medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima čestita njihov Međunarodni praznik - 12.maj.

Resorno ministarstvo dostavilo Sindikatu na mišlјenje Radnu verziju Zakona o zaposlenima u javnim službama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/5/2017 12:53:49
Obaveštavamo Vas da je resorno ministarstvo dostavilo Sindikatu na mišlјenje Radnu verziju Zakona o zaposlenima u javnim službama. S tim u vezi, Sindikat će se blagovremeno i detalјno izjasniti. Napominjemo da su ponuđena rešenja daleko nepovolјnija po zaposlene čak i od ionako, po zaposlene, nepovolјnog Zakona o radu. Predloženim odredbama umanjuju se prava zaposlenih koja su garantovana posebnim kolektivnim ugovorima. Derogiraju se čak i odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti u uvidu normiranja dežurstva u zdravstvenim ustanovama. Predlaže se da se dežurstvo propiše na način na koji se ne može sprovesti u delatnosti zdravstva zbog nedovolјnog broja izvršilaca, da se ograniči plaćanje prekovremenog rada, da se umanje otpremnine, pa čak i da osnivač može doneti odluku o prestanku rada ustanove.

Održan prvomajski protest “Za veće zarade! Vratimo dostojanstvo radu!”

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/5/2017 11:43:04
U ponedelјak, 1. maja 2017. godine povodom obeležavanja Međunarodnog praznika rada, održan je Protest uz slogan “Za veće zarade! Vratimo dostojanstvo radu!” Protest je održan u organizaciji reprezentativnih centrala Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost.“ U skladu sa odlukom Republičkog odbora Sindikata učešće u Protestu su uzeli i članovi našeg Sindikata. Na Trgu Nikole Pašića više od 5.000 hilјada lјudi je poručilo Vladi Republike Srbije da je radnicima u Srbiji dosta trplјenja, odricanja i siromaštva i da je vreme za veće plate od kojih se može dostojanstveno živeti.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu